Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Dünya Yatırımcı Haftası Başladı

EKONOMİ 09.07.2023 - 19:59, Güncelleme: 09.07.2023 - 19:59 5124+ kez okundu.
 

Dünya Yatırımcı Haftası Başladı

Hafta boyunca SPK, Borsa İstanbul ve TSPB iş birliğinde, reel sektör şirketleri, girişimciler, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile üniversite öğrencilerine yönelik çevrim içi panel ve eğitimlerde 100'e yakın uzman konuşmacı yer alacak.
Dünya Yatırımcı Haftası'nın 6'ncısı, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreni ile başladı. Hafta boyunca SPK, Borsa İstanbul ve TSPB iş birliğinde, reel sektör şirketleri, girişimciler, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile üniversite öğrencilerine yönelik çevrim içi panel ve eğitimlerde 100'e yakın uzman konuşmacı yer alacak. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 27 Eylül itibarıyla pay piyasasında yatırımcı sayısının 2,6 milyonu geçtiğini belirterek, "Pay piyasasında yatırımcı sayısının artması arzuladığımız bir durumken, yatırımcılarımızın finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi de çok büyük önem arz etmekte." dedi.   Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla desteklenen ve aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 87 ülkede kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası'nın 6'ncısı, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreni ile başladı.   Etkinlikte gongu SPK Başkanı Gönül, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve TSPB Başkanı İbrahim Öztop çaldı.   SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Dünya Yatırımcı Haftası'nın, yatırımcıların eğitimi ile tasarruflarını doğru değerlendirebilmeleri bakımından önemli bir farkındalık ortaya koyduğunu söyledi.   Finansal okuryazarlığın önemine işaret eden Gönül, şöyle devam etti:   "Son yıllarda gerek Kurulumuz gerekse sermaye piyasasının paydaşları tarafından yapılan çalışmalarla tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve kaynak çeşitliliğinin artırılması açısından önemli aşamalar kat edilmiştir. Bu çalışmaların bir ayağı yatırımcı tabanının genişletilmesi, diğer ayağı ise vatandaşlarımızın finansal eğitimi ve finansal okuryazarlığının geliştirilmesi üzerinedir. Son dönemde talep tarafında önemli ölçüde ilerlemeler kaydedilmiş ve pay piyasası yatırımcı sayısında kayda değer gelişmeler yaşanmıştır. Nitekim 27 Eylül itibarıyla pay piyasasında yatırımcı sayısı 2,6 milyonu geçmiştir. Pay piyasasında yatırımcı sayısının artması arzuladığımız bir durumken, yatırımcılarımızın finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi de çok büyük önem arz etmektedir.”   Finansal okuryazarlığın sermaye piyasasının gelişimi, derinleşmesi ve tabana yayılması için elzem olarak gördükleri konulardan birisi olduğuna işaret eden İbrahim Ömer Gönül, “Finansal teknolojilerdeki hızlı gelişim ve değişimler, finansal araçların karmaşıklaşması ve sofistike hale gelmesi, beraberinde finansal eğitime olan ihtiyacı artırdı. Finansal okuryazarlık oranının yükselmesi başta sermaye piyasası olmak üzere finansal piyasalara katılım oranını artırmaktadır. Piyasaların gelişmesini ve daha etkin çalışmasını desteklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.   FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN YÜKSELTİLMESİNE KATKILAR VEREN EĞİTİMLER   İbrahim Ömer Gönül, davranışsal finans üzerine yapılan çalışmaların; finansal eğitim ile emeklilik planlaması yapma, tasarruf etme, borçlarını azaltma, zamanında ödeme, pay ve borçlanma aracı piyasasına katılım, girişimcilik gibi davranışlar arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.   Bu yıl Kurul'un 40. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını anımsatan Gönül, şu değerlendirmelerde bulundu:   "İlk ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilere yönelik düzenlediğimiz resim ve kompozisyon yarışmalarıyla farkındalık yaratmayı ve bilinç uyandırmayı hedefledik. Öğrencilerin yoğun katılımı, gelecek dönemde bu tür organizasyonları düzenlemek ve devam ettirmek adına bizleri motive etmektedir. Öte yandan, üniversite öğrencilerine yönelik her yıl düzenlediğimiz ve bugüne kadar yaklaşık 14 bin üniversite öğrencisinin sertifika sahibi olduğu, SPK Eğitim Seminerleri ile de sermaye piyasasının bilinirliği ve finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine önemli katkılar vermeye devam ediyoruz.   Bu itibarla bir yandan yatırımcıları sermaye piyasası enstrümanlarını kullanmaya davet ederken, bir yandan da finansal okuryazar sayısını artırarak tasarruf sahiplerinin yatırıma bakış açılarını değiştirmeleri, bilinçli yatırım yapmaları ve kararlarını sağlıklı almaları için uygun ortamı hazırlıyoruz."   “BORSAYA ORTA VE TERCİHEN UZUN VADELİ YATIRIM YAPILMALI"   SPK Başkanı Gönül, Kurul olarak sermaye piyasalarının daha şeffaf ve güvenilir olmasını temin için uğraşırken, yatırımcıların da yatırım kararlarını alırken rasyonel gerekçelerle hareket etmeleri, özellikle borsa yatırımının kısa vadeli değil, orta ve tercihen uzun vadeli yapılması gerektiğini bildirdi.   Gönül, "Türkiye'nin ilk üst kurulu olarak kendinden sonra kurulan kurullara örnek teşkil eden ve sermaye piyasalarının bugüne kadarki gelişimine öncülük eden Kurulumuz, bundan sonra da sermaye piyasasının gelişiminde ön planda olmaya devam edecektir." dedi.   "FİNANSAL OKURYAZARLIK, EĞİTİM MÜFREDATINA ENTEGRE EDİLMELİ"   TSPB Başkanı İbrahim Öztop da değişimin, yeniliklerin ve veri akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde, yatırımcıların daha karmaşık finansal ürün, hizmet ve sistemlerle karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekti.   Finansal okuryazarlığı, dijitalleşme sürecinin olmazsa olmaz bir alanı olarak değerlendirdiklerini aktaran, Öztop, finansal risk ve fırsatlar konusunda farkındalığın artmasının, bireylerin ve toplumun finansal sağlığının geliştirilmesine çok önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.   Bireylerin finansal eğitiminin mümkün olduğunca küçük yaşlardan itibaren sağlanması gerektiğini belirten Öztop, şunları aktardı:   "Finansal eğitimin zorunlu eğitim müfredatı ile entegrasyonu, dikkate alınması gereken hususlardan biridir. Bireylerin ve toplumun refah düzeyini etkileyecek olan bu yeterliğin, her birey için eşit eğitim fırsatı çerçevesinde sunulması gerekiyor. Ülkelerin böyle bir yeterliği bireylerin kendi olanakları dahilinde geliştirmelerini bekleyerek riske atması ve finansal eğitimi göz ardı etmesi uzun vadede toplumda finansal sistemin sağlıklı işleyişini engelleyecek olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.   “FİNANSAL MİMARİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR."   Pandemi dönemi olarak tanımlayacağımız son 2 yılda, artan dijitalleşmenin de etkisiyle tüm endüstrilerde olduğu gibi finans ve sermaye piyasaları açısından da 'değişim' ana kavram haline geldi. Bu süreç, yatırım kurallarının ve yatırımcıların tercihlerinin de yeniden şekillenmesini beraberinde getirdi. Düne kadar finansın küreselleşmesine paralel olarak kurumsal küresel yatırımcı gündemimizdeyken bugün, bireysel anlamda da dünyanın neresinde yaşadığından bağımsız olarak, oturdukları yerden tüm piyasalara erişimin oluşturduğu bir 'küresel yatırımcı' kavramından bahseder olduk. Günümüzde, fintek şirketleri ve blok zincir bazlı teknolojilerle finansal mimari yeniden şekilleniyor."   Türkiye sermaye piyasalarının, altyapısı, insan kaynağı ve diğer dinamikleri ile değişimi en etkin şekilde yakalayabilecek güçlü bir donanıma sahip olduğunu söyleyen Öztop şunları kaydetti:   "Finansal mimarinin yeniden şekillendiği bu dönemde Sermaye Piyasası Kurulumuzun liderliğinde ve Borsa İstanbul Grubu iş birliğinde gerçekleştireceğimiz 6. Dünya Yatırımcı Haftası etkinliği ile sektörümüzü geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyacağımıza inanıyorum. Hafta boyunca sermaye piyasası aracılığıyla sürdürülebilir finanstan kitle fonlamasına, alternatif yatırım fonlarına, yatırımdan kira sertifikalarına yatırıma, sera gazı emisyonlarının ölçümü ve raporlamasından bireysel ve kurumsal karbon ayak izi hesaplamasına, halka arz ve alternatif yatırım yöntemlerinden dijital finansal okuryazarlığa kadar birçok konuyu ele alacağımız ve tüm paydaşlarımızın görüşleri ile şekillenecek olan etkinliğimizin, tüm katılımcıların beklentilerini karşılayacağını ümit ediyorum.   Birlik olarak tüm paydaşlarımızla iş birliğimizi daha da güçlendirerek sermaye piyasalarımızın hedeflediğimiz etkinliğe ve büyüklüklere ulaşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. İklim krizi, dünyanın geleceği için atılacak her adımın sorumluluk içermesinin zorunlu olduğunu bize gösteriyor. Yeşil dönüşüm için küresel anlamda her yıl trilyonlarca dolar ilave yatırım gereksinimi de gelecekte sürdürülebilir finansın öneminin katlanarak artacağını gösteriyor."   100'E YAKIN UZMAN KONUŞMACI YER ALACAK   Hafta boyunca SPK, Borsa İstanbul ve TSPB iş birliğinde, reel sektör şirketleri, girişimciler, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile üniversite öğrencilerine yönelik çevrim içi panel ve eğitimlerde 100'e yakın uzman konuşmacı yer alacak.   Sermaye piyasası aracılığıyla sürdürülebilir finansman, kitle fonlaması yatırımları, dijital aracı kurumlar, davranışsal finans açısından yatırımcı kararları, sermaye piyasalarında teknoloji ve algoritmik işlemleri, yatırımın dört temel taşı, halka arz fiyat tespit raporu, sera gazı emisyonlarının ölçümü ve raporlanması, sürdürülebilirlik uzmanı mesleğinin geleceği, bireysel ve kurumsal karbon ayak izi hesaplanması, tarım emtia piyasaları, kira sertifikalarına yatırım ve sermaye piyasası aracılığıyla gayrimenkul yatırımı gibi konular, alanlarının önde gelen uzmanları tarafından ele alınacak konular arasında yer alıyor.
Hafta boyunca SPK, Borsa İstanbul ve TSPB iş birliğinde, reel sektör şirketleri, girişimciler, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile üniversite öğrencilerine yönelik çevrim içi panel ve eğitimlerde 100'e yakın uzman konuşmacı yer alacak.

Dünya Yatırımcı Haftası'nın 6'ncısı, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreni ile başladı. Hafta boyunca SPK, Borsa İstanbul ve TSPB iş birliğinde, reel sektör şirketleri, girişimciler, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile üniversite öğrencilerine yönelik çevrim içi panel ve eğitimlerde 100'e yakın uzman konuşmacı yer alacak.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, 27 Eylül itibarıyla pay piyasasında yatırımcı sayısının 2,6 milyonu geçtiğini belirterek, "Pay piyasasında yatırımcı sayısının artması arzuladığımız bir durumken, yatırımcılarımızın finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi de çok büyük önem arz etmekte." dedi.
 
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla desteklenen ve aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 87 ülkede kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası'nın 6'ncısı, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreni ile başladı.
 
Etkinlikte gongu SPK Başkanı Gönül, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve TSPB Başkanı İbrahim Öztop çaldı.
 
SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Dünya Yatırımcı Haftası'nın, yatırımcıların eğitimi ile tasarruflarını doğru değerlendirebilmeleri bakımından önemli bir farkındalık ortaya koyduğunu söyledi.
 
Finansal okuryazarlığın önemine işaret eden Gönül, şöyle devam etti:
 
"Son yıllarda gerek Kurulumuz gerekse sermaye piyasasının paydaşları tarafından yapılan çalışmalarla tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve kaynak çeşitliliğinin artırılması açısından önemli aşamalar kat edilmiştir. Bu çalışmaların bir ayağı yatırımcı tabanının genişletilmesi, diğer ayağı ise vatandaşlarımızın finansal eğitimi ve finansal okuryazarlığının geliştirilmesi üzerinedir. Son dönemde talep tarafında önemli ölçüde ilerlemeler kaydedilmiş ve pay piyasası yatırımcı sayısında kayda değer gelişmeler yaşanmıştır.
Nitekim 27 Eylül itibarıyla pay piyasasında yatırımcı sayısı 2,6 milyonu geçmiştir. Pay piyasasında yatırımcı sayısının artması arzuladığımız bir durumken, yatırımcılarımızın finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi de çok büyük önem arz etmektedir.”
 
Finansal okuryazarlığın sermaye piyasasının gelişimi, derinleşmesi ve tabana yayılması için elzem olarak gördükleri konulardan birisi olduğuna işaret eden İbrahim Ömer Gönül, “Finansal teknolojilerdeki hızlı gelişim ve değişimler, finansal araçların karmaşıklaşması ve sofistike hale gelmesi, beraberinde finansal eğitime olan ihtiyacı artırdı. Finansal okuryazarlık oranının yükselmesi başta sermaye piyasası olmak üzere finansal piyasalara katılım oranını artırmaktadır. Piyasaların gelişmesini ve daha etkin çalışmasını desteklemeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
 
FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN YÜKSELTİLMESİNE KATKILAR VEREN EĞİTİMLER
 
İbrahim Ömer Gönül, davranışsal finans üzerine yapılan çalışmaların; finansal eğitim ile emeklilik planlaması yapma, tasarruf etme, borçlarını azaltma, zamanında ödeme, pay ve borçlanma aracı piyasasına katılım, girişimcilik gibi davranışlar arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.
 
Bu yıl Kurul'un 40. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını anımsatan Gönül, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"İlk ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilere yönelik düzenlediğimiz resim ve kompozisyon yarışmalarıyla farkındalık yaratmayı ve bilinç uyandırmayı hedefledik. Öğrencilerin yoğun katılımı, gelecek dönemde bu tür organizasyonları düzenlemek ve devam ettirmek adına bizleri motive etmektedir. Öte yandan, üniversite öğrencilerine yönelik her yıl düzenlediğimiz ve bugüne kadar yaklaşık 14 bin üniversite öğrencisinin sertifika sahibi olduğu, SPK Eğitim Seminerleri ile de sermaye piyasasının bilinirliği ve finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesine önemli katkılar vermeye devam ediyoruz.
 
Bu itibarla bir yandan yatırımcıları sermaye piyasası enstrümanlarını kullanmaya davet ederken, bir yandan da finansal okuryazar sayısını artırarak tasarruf sahiplerinin yatırıma bakış açılarını değiştirmeleri, bilinçli yatırım yapmaları ve kararlarını sağlıklı almaları için uygun ortamı hazırlıyoruz."
 
“BORSAYA ORTA VE TERCİHEN UZUN VADELİ YATIRIM YAPILMALI"
 
SPK Başkanı Gönül, Kurul olarak sermaye piyasalarının daha şeffaf ve güvenilir olmasını temin için uğraşırken, yatırımcıların da yatırım kararlarını alırken rasyonel gerekçelerle hareket etmeleri, özellikle borsa yatırımının kısa vadeli değil, orta ve tercihen uzun vadeli yapılması gerektiğini bildirdi.
 
Gönül, "Türkiye'nin ilk üst kurulu olarak kendinden sonra kurulan kurullara örnek teşkil eden ve sermaye piyasalarının bugüne kadarki gelişimine öncülük eden Kurulumuz, bundan sonra da sermaye piyasasının gelişiminde ön planda olmaya devam edecektir." dedi.
 
"FİNANSAL OKURYAZARLIK, EĞİTİM MÜFREDATINA ENTEGRE EDİLMELİ"
 
TSPB Başkanı İbrahim Öztop da değişimin, yeniliklerin ve veri akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde, yatırımcıların daha karmaşık finansal ürün, hizmet ve sistemlerle karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekti.
 
Finansal okuryazarlığı, dijitalleşme sürecinin olmazsa olmaz bir alanı olarak değerlendirdiklerini aktaran, Öztop, finansal risk ve fırsatlar konusunda farkındalığın artmasının, bireylerin ve toplumun finansal sağlığının geliştirilmesine çok önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.
 
Bireylerin finansal eğitiminin mümkün olduğunca küçük yaşlardan itibaren sağlanması gerektiğini belirten Öztop, şunları aktardı:
 
"Finansal eğitimin zorunlu eğitim müfredatı ile entegrasyonu, dikkate alınması gereken hususlardan biridir. Bireylerin ve toplumun refah düzeyini etkileyecek olan bu yeterliğin, her birey için eşit eğitim fırsatı çerçevesinde sunulması gerekiyor. Ülkelerin böyle bir yeterliği bireylerin kendi olanakları dahilinde geliştirmelerini bekleyerek riske atması ve finansal eğitimi göz ardı etmesi uzun vadede toplumda finansal sistemin sağlıklı işleyişini engelleyecek olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.
 
“FİNANSAL MİMARİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR."
 
Pandemi dönemi olarak tanımlayacağımız son 2 yılda, artan dijitalleşmenin de etkisiyle tüm endüstrilerde olduğu gibi finans ve sermaye piyasaları açısından da 'değişim' ana kavram haline geldi. Bu süreç, yatırım kurallarının ve yatırımcıların tercihlerinin de yeniden şekillenmesini beraberinde getirdi. Düne kadar finansın küreselleşmesine paralel olarak kurumsal küresel yatırımcı gündemimizdeyken bugün, bireysel anlamda da dünyanın neresinde yaşadığından bağımsız olarak, oturdukları yerden tüm piyasalara erişimin oluşturduğu bir 'küresel yatırımcı' kavramından bahseder olduk. Günümüzde, fintek şirketleri ve blok zincir bazlı teknolojilerle finansal mimari yeniden şekilleniyor."
 
Türkiye sermaye piyasalarının, altyapısı, insan kaynağı ve diğer dinamikleri ile değişimi en etkin şekilde yakalayabilecek güçlü bir donanıma sahip olduğunu söyleyen Öztop şunları kaydetti:
 
"Finansal mimarinin yeniden şekillendiği bu dönemde Sermaye Piyasası Kurulumuzun liderliğinde ve Borsa İstanbul Grubu iş birliğinde gerçekleştireceğimiz 6. Dünya Yatırımcı Haftası etkinliği ile sektörümüzü geleceğe daha güçlü bir şekilde taşıyacağımıza inanıyorum. Hafta boyunca sermaye piyasası aracılığıyla sürdürülebilir finanstan kitle fonlamasına, alternatif yatırım fonlarına, yatırımdan kira sertifikalarına yatırıma, sera gazı emisyonlarının ölçümü ve raporlamasından bireysel ve kurumsal karbon ayak izi hesaplamasına, halka arz ve alternatif yatırım yöntemlerinden dijital finansal okuryazarlığa kadar birçok konuyu ele alacağımız ve tüm paydaşlarımızın görüşleri ile şekillenecek olan etkinliğimizin, tüm katılımcıların beklentilerini karşılayacağını ümit ediyorum.
 
Birlik olarak tüm paydaşlarımızla iş birliğimizi daha da güçlendirerek sermaye piyasalarımızın hedeflediğimiz etkinliğe ve büyüklüklere ulaşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. İklim krizi, dünyanın geleceği için atılacak her adımın sorumluluk içermesinin zorunlu olduğunu bize gösteriyor. Yeşil dönüşüm için küresel anlamda her yıl trilyonlarca dolar ilave yatırım gereksinimi de gelecekte sürdürülebilir finansın öneminin katlanarak artacağını gösteriyor."
 
100'E YAKIN UZMAN KONUŞMACI YER ALACAK
 
Hafta boyunca SPK, Borsa İstanbul ve TSPB iş birliğinde, reel sektör şirketleri, girişimciler, bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile üniversite öğrencilerine yönelik çevrim içi panel ve eğitimlerde 100'e yakın uzman konuşmacı yer alacak.
 
Sermaye piyasası aracılığıyla sürdürülebilir finansman, kitle fonlaması yatırımları, dijital aracı kurumlar, davranışsal finans açısından yatırımcı kararları, sermaye piyasalarında teknoloji ve algoritmik işlemleri, yatırımın dört temel taşı, halka arz fiyat tespit raporu, sera gazı emisyonlarının ölçümü ve raporlanması, sürdürülebilirlik uzmanı mesleğinin geleceği, bireysel ve kurumsal karbon ayak izi hesaplanması, tarım emtia piyasaları, kira sertifikalarına yatırım ve sermaye piyasası aracılığıyla gayrimenkul yatırımı gibi konular, alanlarının önde gelen uzmanları tarafından ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.