Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Enerji Verimliliği, Küresel Enerji Krizinden Acil Çıkışın Yolu

09.07.2023 - 19:31, Güncelleme: 09.07.2023 - 19:31 5539+ kez okundu.
 

Enerji Verimliliği, Küresel Enerji Krizinden Acil Çıkışın Yolu

Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Dan Jorgensen ise enerji verimliliği çözümlerini uygulamamanın artık söz konusu olmadığına işaret ederek, "Şu an asıl konu bu çözümleri nasıl uygulayacağımız. Enerji verimliliğimizi artırarak, Rus petrolüne ve gazına bağımlılığımızı tamamen azaltabilir ve iklim nötr hedeflerimize ulaşabiliriz." dedi.
Uluslararası Enerji Ajansı, enerji verimliliği çözümleriyle tüketimin azaltılmasının hane halkı enerji faturalarının 2030'a kadar yıllık 650 milyar dolar düşürülebileceğini ve verimlilik odaklı sektörlerde 10 milyon ekstra iş imkanı sağlanabileceğini hesaplıyor. Ajans ayrıca dünyanın nihai enerji tüketiminin Çin'in yıllık tüketimi kadar azaltılabileceği, Rus petrol ve gazına bağımlılığın önüne geçilerek, iklim nötr hedeflerine ulaşabileceğini öngörüyor.   Enerji verimliliği uygulamalarıyla dünyanın nihai enerji tüketiminin Çin'in yıllık tüketimi kadar azaltılabileceği bildirildi.   Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "Enerji Verimliliğinde Acil Eylemin Değeri" başlıklı raporu, IEA'nın bu yıl 7'ncisini Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı ve Danimarka merkezli mühendislik şirketi Danfoss'un desteğiyle düzenlediği Küresel Enerji Verimliliği Konferansı'nda açıklandı.   Konferansın odağında, arz talep dengesizliği nedeniyle enerji krizinin yaşandığı ve fiyatların rekor seviyeye ulaştığı bu dönemde, enerji verimliliği çözümleriyle hane halkının maliyetlerinin ve aynı zamanda ithal yakıtlara bağımlılığın nasıl azaltılacağı konuları yer alıyor. Verimlilik teknolojileriyle özellikle fosil yakıtlara bağlı tüketimin azaltılması, iklim hedeflerine ulaşılmasında hızlandırıcı etki yapıyor.   IEA'nın raporuna göre, dünyada verimliliğin bir ölçüsü olan enerji yoğunluğu iyileştirme oranının 2030'a kadar yıllık yüzde 2'den yüzde 4'te çıkarılması küresel nihai enerji tüketiminin yıllık 95 exajoule (EJ) azalmasını beraberinde getirebilir. Bu rakam, Çin'in yıllık nihai enerji tüketimine karşılık geliyor.   Yüksek enerji verimliliği senaryosuna göre, dünyanın nihai enerji tüketimi 2030'da yüzde 5 daha düşük, ekonomi yüzde 40 daha büyük olabilir. Enerji verimliliğiyle en iyi sonuçların alınması için de davranış değişikliklerinden dijitalleşmeye kadar bir dizi alanda atılan adımların hızlandırılmasına ihtiyaç var.   RUS FOSİL YAKITLARINA BAĞIMLILIK ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI BİTEBİLİR   Enerji verimliliğine yönelik aksiyonun hızlandırılmasıyla 2030'a kadar yıllık 5 gigaton karbon emisyonunun önüne geçilebilir. Bu rakam 2050'de sıfır emisyona ulaşılması için gereken miktarın üçte birini oluşturuyor.   Nihai enerji tüketiminin enerji verimliliği önlemleriyle yıllık 95 EJ azaltılması 2030'da günlük petrol tüketiminin 30 milyon varil azaltılmasını beraberinde getirebilir. Bu miktar ise Rusya'nın 2021'deki ortalama günlük üretiminin yaklaşık üç katına karşılık geliyor.   Enerji verimliliği çözümleri yıllık 650 milyar metreküp gaz tüketimini de engelleyebilir. Bu tüketim de Avrupa Birliği'nin geçen yıl Rusya'dan ithal ettiği gazın yaklaşık dört katı düzeyinde.   Verimlilik uygulamalarıyla enerji tüketiminin azaltılması hane halkının enerji faturalarının 2030'a kadar yıllık 650 milyar dolar düşürülmesini sağlarken, verimlilik odaklı sektörlerde 10 milyon ekstra iş imkanı sağlayabilir.   "AÇIKLANAMAZ BİR ŞEKİLDE YETERİNCE AKSİYON ALMIYOR"   Rapora değerlendiren IEA Başkanı Fatih Birol, enerji verimliliğinin dünyanın en acil problemlerine kritik çözümler sunduğunu belirterek, "Aynı zamanda verimlilik enerji kaynaklarımızı daha ekonomik, güvenli ve sürdürülebilir hale getirebilir. Ama açıklanamaz bir şekilde hükümetler ve sektör liderleri bu konuda yeterince aksiyon almıyorlar. 1970'lerin petrol şokları, verimlilikte büyük ilerlemeleri harekete geçirdi ve günümüzün küresel enerji krizine verilen yanıtın merkezinde verimliliğin yer alması son derece önemli." diye konuştu.   Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Dan Jorgensen ise enerji verimliliği çözümlerini uygulamamanın artık söz konusu olmadığına işaret ederek, "Şu an asıl konu bu çözümleri nasıl uygulayacağımız. Enerji verimliliğimizi artırarak, Rus petrolüne ve gazına bağımlılığımızı tamamen azaltabilir ve iklim nötr hedeflerimize ulaşabiliriz." dedi.   Danfoss Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kim Fausing ise küresel ısınmayı azaltarak iklim hedeflerine ulaşılması için enerji verimliliği önlemlerinin öncelendirilmesi gerektiğini dile getirdi.   IEA'nın sıfır emisyon senaryosuna dikkati çeken Fausing, "Sıfır emisyona ulaşmak için 2030'a kadar karbon emisyonlarında ihtiyaç duyulan azalmanın üçte birinin enerji verimliliğindeki iyileştirmelerden gelmesi gerekiyor. İyi haber şu ki tüm sektörlerde enerji verimliliğini artırmak için çözümler var. Beklememize gerek yok. Eyleme ihtiyacımız var çünkü en yeşil enerji kullanmadığımız enerji." değerlendirmesinde bulundu.
Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Dan Jorgensen ise enerji verimliliği çözümlerini uygulamamanın artık söz konusu olmadığına işaret ederek, "Şu an asıl konu bu çözümleri nasıl uygulayacağımız. Enerji verimliliğimizi artırarak, Rus petrolüne ve gazına bağımlılığımızı tamamen azaltabilir ve iklim nötr hedeflerimize ulaşabiliriz." dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı, enerji verimliliği çözümleriyle tüketimin azaltılmasının hane halkı enerji faturalarının 2030'a kadar yıllık 650 milyar dolar düşürülebileceğini ve verimlilik odaklı sektörlerde 10 milyon ekstra iş imkanı sağlanabileceğini hesaplıyor. Ajans ayrıca dünyanın nihai enerji tüketiminin Çin'in yıllık tüketimi kadar azaltılabileceği, Rus petrol ve gazına bağımlılığın önüne geçilerek, iklim nötr hedeflerine ulaşabileceğini öngörüyor.


 
Enerji verimliliği uygulamalarıyla dünyanın nihai enerji tüketiminin Çin'in yıllık tüketimi kadar azaltılabileceği bildirildi.
 
Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) "Enerji Verimliliğinde Acil Eylemin Değeri" başlıklı raporu, IEA'nın bu yıl 7'ncisini Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı ve Danimarka merkezli mühendislik şirketi Danfoss'un desteğiyle düzenlediği Küresel Enerji Verimliliği Konferansı'nda açıklandı.
 
Konferansın odağında, arz talep dengesizliği nedeniyle enerji krizinin yaşandığı ve fiyatların rekor seviyeye ulaştığı bu dönemde, enerji verimliliği çözümleriyle hane halkının maliyetlerinin ve aynı zamanda ithal yakıtlara bağımlılığın nasıl azaltılacağı konuları yer alıyor. Verimlilik teknolojileriyle özellikle fosil yakıtlara bağlı tüketimin azaltılması, iklim hedeflerine ulaşılmasında hızlandırıcı etki yapıyor.
 
IEA'nın raporuna göre, dünyada verimliliğin bir ölçüsü olan enerji yoğunluğu iyileştirme oranının 2030'a kadar yıllık yüzde 2'den yüzde 4'te çıkarılması küresel nihai enerji tüketiminin yıllık 95 exajoule (EJ) azalmasını beraberinde getirebilir. Bu rakam, Çin'in yıllık nihai enerji tüketimine karşılık geliyor.
 
Yüksek enerji verimliliği senaryosuna göre, dünyanın nihai enerji tüketimi 2030'da yüzde 5 daha düşük, ekonomi yüzde 40 daha büyük olabilir. Enerji verimliliğiyle en iyi sonuçların alınması için de davranış değişikliklerinden dijitalleşmeye kadar bir dizi alanda atılan adımların hızlandırılmasına ihtiyaç var.
 
RUS FOSİL YAKITLARINA BAĞIMLILIK ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI BİTEBİLİR
 
Enerji verimliliğine yönelik aksiyonun hızlandırılmasıyla 2030'a kadar yıllık 5 gigaton karbon emisyonunun önüne geçilebilir. Bu rakam 2050'de sıfır emisyona ulaşılması için gereken miktarın üçte birini oluşturuyor.
 
Nihai enerji tüketiminin enerji verimliliği önlemleriyle yıllık 95 EJ azaltılması 2030'da günlük petrol tüketiminin 30 milyon varil azaltılmasını beraberinde getirebilir. Bu miktar ise Rusya'nın 2021'deki ortalama günlük üretiminin yaklaşık üç katına karşılık geliyor.
 
Enerji verimliliği çözümleri yıllık 650 milyar metreküp gaz tüketimini de engelleyebilir. Bu tüketim de Avrupa Birliği'nin geçen yıl Rusya'dan ithal ettiği gazın yaklaşık dört katı düzeyinde.
 
Verimlilik uygulamalarıyla enerji tüketiminin azaltılması hane halkının enerji faturalarının 2030'a kadar yıllık 650 milyar dolar düşürülmesini sağlarken, verimlilik odaklı sektörlerde 10 milyon ekstra iş imkanı sağlayabilir.
 
"AÇIKLANAMAZ BİR ŞEKİLDE YETERİNCE AKSİYON ALMIYOR"
 
Rapora değerlendiren IEA Başkanı Fatih Birol, enerji verimliliğinin dünyanın en acil problemlerine kritik çözümler sunduğunu belirterek, "Aynı zamanda verimlilik enerji kaynaklarımızı daha ekonomik, güvenli ve sürdürülebilir hale getirebilir. Ama açıklanamaz bir şekilde hükümetler ve sektör liderleri bu konuda yeterince aksiyon almıyorlar. 1970'lerin petrol şokları, verimlilikte büyük ilerlemeleri harekete geçirdi ve günümüzün küresel enerji krizine verilen yanıtın merkezinde verimliliğin yer alması son derece önemli." diye konuştu.
 
Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Dan Jorgensen ise enerji verimliliği çözümlerini uygulamamanın artık söz konusu olmadığına işaret ederek, "Şu an asıl konu bu çözümleri nasıl uygulayacağımız. Enerji verimliliğimizi artırarak, Rus petrolüne ve gazına bağımlılığımızı tamamen azaltabilir ve iklim nötr hedeflerimize ulaşabiliriz." dedi.
 
Danfoss Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kim Fausing ise küresel ısınmayı azaltarak iklim hedeflerine ulaşılması için enerji verimliliği önlemlerinin öncelendirilmesi gerektiğini dile getirdi.
 
IEA'nın sıfır emisyon senaryosuna dikkati çeken Fausing, "Sıfır emisyona ulaşmak için 2030'a kadar karbon emisyonlarında ihtiyaç duyulan azalmanın üçte birinin enerji verimliliğindeki iyileştirmelerden gelmesi gerekiyor. İyi haber şu ki tüm sektörlerde enerji verimliliğini artırmak için çözümler var. Beklememize gerek yok. Eyleme ihtiyacımız var çünkü en yeşil enerji kullanmadığımız enerji." değerlendirmesinde bulundu.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.