Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Türkiye’nin, Enerji Dönüşümünde 2030’a Kadar 135 Milyar Dolarlık Yatırım İhtiyacı Var

09.07.2023 - 19:42, Güncelleme: 09.07.2023 - 19:42 4560+ kez okundu.
 

Türkiye’nin, Enerji Dönüşümünde 2030’a Kadar 135 Milyar Dolarlık Yatırım İhtiyacı Var

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi senaryoları kapsamında Türkiye'nin enerji dönüşümü yatırım ihtiyacı 2022-2030 dönemi için 135 milyar dolar şeklinde hesaplanırken, yaklaşık 107 milyar dolar düzeyinde ise finansman ihtiyacının doğması bekleniyor.
Türkiye'nin 2022-2030 dönemi için enerji dönüşümü yatırım ihtiyacının 135 milyar dolar olması beklenirken, bu yatırımların finansmanı için hesaplanan tutarın ise 107 milyar dolar olması öngörülüyor. Türkiye'nin enerji dönüşümü için 2030’a kadar ihtiyaç duyacağı finansmanın, aynı dönemde yaratılabilecek küresel kaynakların ancak yüzde 0,5'i seviyesinde olacağı tahmini yapılıyor.   Türkiye'nin 2022-2030 döneminde enerji dönüşümü için yatırım ihtiyacının 135 milyar dolar, finansman ihtiyacının ise yaklaşık 107 milyar dolar olduğu öngörüsü yapılıyor.   European Climate Foundation (ECF), Agora Energiewende ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ortaklığında kurulan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezinin "Yeşil Yeni Düzen Bağlamında Türkiye'de Enerji Dönüşümünün Finansmanı" raporu, tanıtım toplantısıyla açıklandı.   Enerji dönüşümünde finansman ihtiyacını, enerji dönüşümü ile dijital dönüşümü içeren "yeşil yeni düzen" kavramı ışığında inceleyen rapora göre, "yeşil yeni düzen" enerji dönüşümü için finansman ihtiyacını artırmanın yanı sıra finansman kaynaklarının da çeşitlenmesini beraberinde getirdi.   Toplam 51 kuruluştan 74 temsilci ile birebir yapılan görüşmeler sonucu oluşturulan raporda, Kovid-19 salgınının dünya genelinde "ikiz dönüşüm" yani yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm yatırımlarını hızlandırdığına işaret edildi.   ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ FİNANSMANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER   Rapor, Türkiye'nin enerji dönüşümü için kat etmesi gereken mesafeye odaklanırken, finansmana ilişkin geliştirilen eylem ve politika önerilerini de içeriyor.   Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşüm ihtiyacı ile "yeşil yeni düzen" gündeminin örtüştüğünün vurgulandığı rapora göre, Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere uluslararası düzeyde "yeşil yeni düzen"in açığa çıkardığı fırsatların enerji dönüşümü yolculuğunda hızlı ve kapsamlı bir sıçrama yapmak için uygun zemin oluşturuyor. Bu kapsamda, raporda, Türkiye'nin enerji dönüşümünün finansmanı için 8 politika ve eylem alanı önerisine yer verildi.   2050'YE KADAR OLAN YATIRIM İHTİYACI 110 TRİLYON DOLAR   Avrupa Birliğinin yanı sıra, Japonya ve Güney Kore'nin "yeşil yeni düzen" kavramını temel ekonomik büyüme paradigması olarak benimsediğine, ABD ve Çin'in de bu eksende önemli adımlar attığına dikkat çekilen rapora göre, küresel ölçekte enerji dönüşümü için 2050'ye kadar 110 trilyon dolar yatırıma gereksinim var.   Rapora göre, söz konusu yatırımın yüzde 50'sinden fazlasının 2021-2030 döneminde yapılması gerekirken, yapılan projeksiyonlar da 2030'a kadar yatırımlar için ihtiyaç duyulan 55 trilyon dolarlık finansmanın mümkün olduğunu gösteriyor.   SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi senaryoları kapsamında Türkiye'nin enerji dönüşümü yatırım ihtiyacı 2022-2030 dönemi için 135 milyar dolar şeklinde hesaplanırken, yaklaşık 107 milyar dolar düzeyinde ise finansman ihtiyacının doğması bekleniyor.   Yapılması gereken yıllık yatırım tutarının 2002-2020 dönemi ortalamasına kıyasla yaklaşık 2 kat, öz kaynak dışı finansman ihtiyacının ise 2,5 kat daha yüksek olacağı öngörüldü.   SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, raporla ilgili değerlendirmesinde, dünyadaki ve Türkiye'deki güncel makroekonomik ortamın ve finansal kaynaklara erişimin son 20 yıla oranla yeni zorluklar içerdiğine dikkat çekti. Bu nedenle iklim diplomasisi, kalkınma ve finansman bağlamında stratejik planlamanın önem kazandığını belirten Alkım Bağ Güllü, şunları ifade etti:   "Türkiye'nin enerji dönüşümü için 2030 yılına kadar ihtiyaç duyacağı finansman, aynı dönemde yaratılabilecek küresel kaynakların ancak yüzde 0,5'i seviyesinde. Türkiye enerji dönüşümüyle beraber düşük karbonlu ve yüksek katma değerli üretime yönelerek ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişebilir. Bu stratejinin uygulanabilmesi için hedeflerle uyumlu, orta-uzun vadeli, uygun maliyetli finansmanı sağlayacak etkin bir yeşil finansman stratejisine ihtiyaç var. Diğer yandan yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini ve yeni teknolojileri, sanayi, ulaştırma ve binalardaki enerji tüketimiyle bütün olarak ele alan, bunu finansman kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun yatırım kaynaklarıyla eşleştiren finansman mekanizmalarının ve modellerinin geliştirilmesi önemli."
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi senaryoları kapsamında Türkiye'nin enerji dönüşümü yatırım ihtiyacı 2022-2030 dönemi için 135 milyar dolar şeklinde hesaplanırken, yaklaşık 107 milyar dolar düzeyinde ise finansman ihtiyacının doğması bekleniyor.

Türkiye'nin 2022-2030 dönemi için enerji dönüşümü yatırım ihtiyacının 135 milyar dolar olması beklenirken, bu yatırımların finansmanı için hesaplanan tutarın ise 107 milyar dolar olması öngörülüyor. Türkiye'nin enerji dönüşümü için 2030’a kadar ihtiyaç duyacağı finansmanın, aynı dönemde yaratılabilecek küresel kaynakların ancak yüzde 0,5'i seviyesinde olacağı tahmini yapılıyor.


 
Türkiye'nin 2022-2030 döneminde enerji dönüşümü için yatırım ihtiyacının 135 milyar dolar, finansman ihtiyacının ise yaklaşık 107 milyar dolar olduğu öngörüsü yapılıyor.
 
European Climate Foundation (ECF), Agora Energiewende ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ortaklığında kurulan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezinin "Yeşil Yeni Düzen Bağlamında Türkiye'de Enerji Dönüşümünün Finansmanı" raporu, tanıtım toplantısıyla açıklandı.
 
Enerji dönüşümünde finansman ihtiyacını, enerji dönüşümü ile dijital dönüşümü içeren "yeşil yeni düzen" kavramı ışığında inceleyen rapora göre, "yeşil yeni düzen" enerji dönüşümü için finansman ihtiyacını artırmanın yanı sıra finansman kaynaklarının da çeşitlenmesini beraberinde getirdi.
 
Toplam 51 kuruluştan 74 temsilci ile birebir yapılan görüşmeler sonucu oluşturulan raporda, Kovid-19 salgınının dünya genelinde "ikiz dönüşüm" yani yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm yatırımlarını hızlandırdığına işaret edildi.
 
ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ FİNANSMANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER
 
Rapor, Türkiye'nin enerji dönüşümü için kat etmesi gereken mesafeye odaklanırken, finansmana ilişkin geliştirilen eylem ve politika önerilerini de içeriyor.
 
Türkiye ekonomisinin yapısal dönüşüm ihtiyacı ile "yeşil yeni düzen" gündeminin örtüştüğünün vurgulandığı rapora göre, Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere uluslararası düzeyde "yeşil yeni düzen"in açığa çıkardığı fırsatların enerji dönüşümü yolculuğunda hızlı ve kapsamlı bir sıçrama yapmak için uygun zemin oluşturuyor. Bu kapsamda, raporda, Türkiye'nin enerji dönüşümünün finansmanı için 8 politika ve eylem alanı önerisine yer verildi.
 
2050'YE KADAR OLAN YATIRIM İHTİYACI 110 TRİLYON DOLAR
 
Avrupa Birliğinin yanı sıra, Japonya ve Güney Kore'nin "yeşil yeni düzen" kavramını temel ekonomik büyüme paradigması olarak benimsediğine, ABD ve Çin'in de bu eksende önemli adımlar attığına dikkat çekilen rapora göre, küresel ölçekte enerji dönüşümü için 2050'ye kadar 110 trilyon dolar yatırıma gereksinim var.
 
Rapora göre, söz konusu yatırımın yüzde 50'sinden fazlasının 2021-2030 döneminde yapılması gerekirken, yapılan projeksiyonlar da 2030'a kadar yatırımlar için ihtiyaç duyulan 55 trilyon dolarlık finansmanın mümkün olduğunu gösteriyor.
 
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi senaryoları kapsamında Türkiye'nin enerji dönüşümü yatırım ihtiyacı 2022-2030 dönemi için 135 milyar dolar şeklinde hesaplanırken, yaklaşık 107 milyar dolar düzeyinde ise finansman ihtiyacının doğması bekleniyor.
 
Yapılması gereken yıllık yatırım tutarının 2002-2020 dönemi ortalamasına kıyasla yaklaşık 2 kat, öz kaynak dışı finansman ihtiyacının ise 2,5 kat daha yüksek olacağı öngörüldü.
 
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, raporla ilgili değerlendirmesinde, dünyadaki ve Türkiye'deki güncel makroekonomik ortamın ve finansal kaynaklara erişimin son 20 yıla oranla yeni zorluklar içerdiğine dikkat çekti. Bu nedenle iklim diplomasisi, kalkınma ve finansman bağlamında stratejik planlamanın önem kazandığını belirten Alkım Bağ Güllü, şunları ifade etti:
 
"Türkiye'nin enerji dönüşümü için 2030 yılına kadar ihtiyaç duyacağı finansman, aynı dönemde yaratılabilecek küresel kaynakların ancak yüzde 0,5'i seviyesinde. Türkiye enerji dönüşümüyle beraber düşük karbonlu ve yüksek katma değerli üretime yönelerek ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişebilir. Bu stratejinin uygulanabilmesi için hedeflerle uyumlu, orta-uzun vadeli, uygun maliyetli finansmanı sağlayacak etkin bir yeşil finansman stratejisine ihtiyaç var. Diğer yandan yenilenebilir enerjiyi, enerji verimliliğini ve yeni teknolojileri, sanayi, ulaştırma ve binalardaki enerji tüketimiyle bütün olarak ele alan, bunu finansman kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun yatırım kaynaklarıyla eşleştiren finansman mekanizmalarının ve modellerinin geliştirilmesi önemli."

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.