Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu Kuruldu

10.07.2023 - 16:13, Güncelleme: 10.07.2023 - 16:13 4455+ kez okundu.
 

Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu Kuruldu

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, platformla ilgili olarak, “GE’de attığımız her adımda kurum kültürümüzün bir parçası olarak inovasyonu odağımıza alıyoruz. Girişimciliği ise hem kurum içinde hem de kurum dışında her platformda destekliyoruz çünkü ekonomik ve sosyal olarak gelişmiş ülkelere baktığımızda kalkınmada girişimcilik faktörünün son derece önemli olduğunu görüyoruz.
Türkiye’nin önde gelen kurumsal şirketlerinin girişimcilik ekosistemine etkin bir biçimde dâhil olması ve girişimci kurumlara dönüşmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Core Strateji koordinasyonunda hayata geçirilen Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun, bu alanda faaliyet gösterecek çatı kurum olması hedefleniyor. Türkiye’nin kurumsal şirketlerinin “girişimci kurumlara” dönüşümünün desteklenmesi, kurumlararası öğrenmenin geliştirilmesi, başarılı uygulamalar hakkında farkındalığın artırılması ve kurumsal girişimciliğin sistematik uygulamalarının yaygınlaşması amacıyla Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu kuruldu. Core Strateji’nin koordinasyonunda hayata geçirilen Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun, kurumların üst düzey yöneticilerini bir araya getirip bu kurumların girişimcilik yetkinliklerini geliştirmesi bekleniyor. Ayrıca platformun, kurumların dijitalleşmenin getirdiği yıkıcı dönüşüme karşı ayakta kalmalarını ve bu dönüşümün getirdiği fırsatları yakalamalarını sağlayan, böylece Türkiye’nin ekonomik büyümesinin dinamosu olmalarına destek veren çatı kuruluş olması hedefleniyor. Her sektörden kuruma açık olan platform, yıl içinde Türkiye’den girişimci kurum vaka analizleri, rapor ve blog yazıları yayınlayacak. Öte yandan, düzenleyeceği genel müdür yuvarlak masaları, inovasyon yöneticileri toplantıları ve seminerler aracılığıyla da dünyadaki bilgi birikiminin Türkiye’ye aktarılmasının yanı sıra ülkemizdeki tecrübelerin paylaşılmasına ve böylece üyelerinin inovasyon yol haritalarını belirlemelerine yardımcı olacak. Platformun faaliyetlerine yön verecek stratejik kararların alınması ve uygulamaya ilişkin yol haritasının belirlenebilmesi konusunda ise danışma kurulu destek olacak. Danışma kurulunda yer alan isimler ise şöyle: İş Bankası CEO’su Adnan Bali, Borusan Grubu CEO’su Agah Uğur, GE Türkiye CEO’su Canan Özsoy ve Bankalararası Kart Merkezi CEO’su Soner Canko*. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, şöyle konuştu: “Bu platformda bulunmaktan dolayı çok memnunum. Ülkemizin sıcak, kısa vadeli gündemlerinin olduğu bir dönemde girişimcilik gibi orta ve uzun dönemde çok önemli sonuçlar ortaya çıkarabilecek, hatta kısa dönemin de sorunlarını çözebilecek bir yaklaşımın bu zamanlamayla olmasını biraz paradigma değiştirici de olduğu için son derece olumlu buluyorum. Büyük bir heyecan duyarak ve hiç tereddüt duymayarak bu platformda yer aldım. Kişisel olarak da kurumum adına da girişimciliğin ne kadar kıymetli, ufuk açıcı olduğunu yürekten hissediyorum. Girişimciliğin en önemli özelliği fırsatların her taraftan değerlendirilerek, çoklu bir yaklaşımla, kaliteli olanın daha öne çıkacağı şekilde gerçekleştirilmesi. Gerek dijitalleşme gerek teknolojik değişimler gerek iş modellerindeki çok ciddi paradigma değişimleri büyük kuruluşlar da dahil olmak üzere yaptığınız işin değer yaratma boyutunda tekrar tekrar yeniden düşünmeye sevk ediyor. Bizim cari sorumluluklarımızın yanında bir de orta uzun dönemli sorumluluklarımız bulunuyor. İş modellerimizin sürekli çalışır olmasını sağlayacak ve farklı iş birliklerini mümkün kılacak iş birliklerine ihtiyacımız var. İkincisi birincisinden ayırt edilecek bir unsur değil. Onun için de bu alanda iş birliklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ölçekleri ne olursa olsun değer yaratma zincirine katkıda bulunabilecek her girişim bizim için bir iş birliği fırsatıdır, bir değerdir. Ekonomi sıfır toplamlı bir oyun değil. Onları tehdit gibi görmek yerine iş birliği içinde bulunmak fayda getirecektir.” Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu Danışma Kurulu Üyesi Borusan Grubu CEO’su Agah Uğur, “İnovasyon ve girişimcilik, günümüz iş dünyasında hem büyümenin hem de hayatta kalmanın anahtarı. Bu yolculuğa çıkmayan şirketler, müşterilerinin ve rakiplerinin gerisinde kalıyorlar. Bunun pek çok örneğini görmek mümkün. Dönüşümünü gerçekleştirmeyen, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayan şirketler onlarca yıldır işlerinde lider olsalar da rakiplerinin hızı ve değer önermeleri karşısında kaybetmeye mahkûm. Bu platformun bu anlamda kurumların birbirinden öğrenmesine, girişimcilik ekosistemimizin ve iş birliklerinin büyümesine ve aynı zamanda Türk şirketlerinin global anlamda rekabetçi kalmasına destek olacağına inanıyorum” dedi. GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, platformla ilgili olarak, “GE’de attığımız her adımda kurum kültürümüzün bir parçası olarak inovasyonu odağımıza alıyoruz. Girişimciliği ise hem kurum içinde hem de kurum dışında her platformda destekliyoruz çünkü ekonomik ve sosyal olarak gelişmiş ülkelere baktığımızda kalkınmada girişimcilik faktörünün son derece önemli olduğunu görüyoruz. 2018 yılının başında üniversite sanayi iş birliğini destekleyerek inovasyon ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla inovasyon merkezimizi Özyeğin Üniversitesi’ne taşıdık. Burada büyük kurumların yöneticileri ile örnek başarı hikayeleri paylaşılıyor, bir taraftan da girişimcilere destek veriliyor. Bir ülkede inovasyon çalışmalarını artırmak sadece start- up’ların görevi olmamalı. Gerek bilgi ve deneyimleri gerekse pazar bilgileriyle büyük şirketler inovasyonun gelişmesinde çok önemli rol oynuyor. Bu yıl 20 ülkeden toplam 2.000’den fazla inovasyon yöneticisiyle gerçekleştirdiğimiz 6. GE Küresel İnovasyon Barometresi’ne göre, inovasyonun itici gücü çok uluslu şirketler ve büyük şirketler olarak görülüyor. Araştırmaya katılan Türk yöneticilerin yüzde 39’u ise son beş yılda gerçekleştirdikleri inovasyonların bilançolarını olumlu etkilediğini belirtiyor. GE olarak Türkiye’de girişimcilik ortamının geliştirilmesi ve böylece ülkemizin rekabet gücünün artması için desteğimizi sürdüreceğiz” dedi. Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun yapısına ve amaçlarına ilişkin bilgi veren Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin şunları söyledi: “Ana işini sürekli verimlileştirirken yeni büyüme fırsatlarını deneyen, bir başka deyişle bugün için mücadele ederken yarını için çalışan şirkete girişimci kurum diyoruz. Bu platformu kurmaktaki amacımız da etkin inovasyon yönetimi ile uluslararası olmanın yanı sıra kısa döneme hapsolmamak, uzun dönem perspektifini kaybetmemek, dünya gündeminden kopmamak, dijitalleşmenin hız kaybetmemesini sağlamak ve iş birliklerini tetiklemek. Bu amaçlar doğrultusunda platform çatısı altında başlattığımız hareketle önde gelen kurumları bir araya getirerek bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmalarını sağlamayı ve dünyadaki gelişmeleri takip etmelerine destek olmayı hedefliyoruz.” Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısına ev sahipliği yapan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Dünya dijital teknolojileri merkezine alarak hızlı bir dönüşümden geçerken, BKM olarak geleceğe girişimciliğin damga vuracağına inanıyor ve Türkiye’nin geleceğini girişimcilik olarak görüyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz uygulamalarla dijitalleşme sürecine öncülük ederken, ekosistem kurmanın sihrini keşfettik. Çalışmalarımız bize girişimci ruhlu ekip üyelerimizi kurumsal kalıplarla sınırlamazsak, ne kadar büyük farklar yaratabileceklerini gösterdi. Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu ile bu dönüşümden faydalanacak kurumların artmasını ve girişimcilik ekosisteminin hızla gelişmesini gönülden diliyorum” diye konuştu.
GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, platformla ilgili olarak, “GE’de attığımız her adımda kurum kültürümüzün bir parçası olarak inovasyonu odağımıza alıyoruz. Girişimciliği ise hem kurum içinde hem de kurum dışında her platformda destekliyoruz çünkü ekonomik ve sosyal olarak gelişmiş ülkelere baktığımızda kalkınmada girişimcilik faktörünün son derece önemli olduğunu görüyoruz.

Türkiye’nin önde gelen kurumsal şirketlerinin girişimcilik ekosistemine etkin bir biçimde dâhil olması ve girişimci kurumlara dönüşmesi amacıyla önemli bir adım atıldı. Core Strateji koordinasyonunda hayata geçirilen Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun, bu alanda faaliyet gösterecek çatı kurum olması hedefleniyor.


Türkiye’nin kurumsal şirketlerinin “girişimci kurumlara” dönüşümünün desteklenmesi, kurumlararası öğrenmenin geliştirilmesi, başarılı uygulamalar hakkında farkındalığın artırılması ve kurumsal girişimciliğin sistematik uygulamalarının yaygınlaşması amacıyla Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu kuruldu. Core Strateji’nin koordinasyonunda hayata geçirilen Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun, kurumların üst düzey yöneticilerini bir araya getirip bu kurumların girişimcilik yetkinliklerini geliştirmesi bekleniyor. Ayrıca platformun, kurumların dijitalleşmenin getirdiği yıkıcı dönüşüme karşı ayakta kalmalarını ve bu dönüşümün getirdiği fırsatları yakalamalarını sağlayan, böylece Türkiye’nin ekonomik büyümesinin dinamosu olmalarına destek veren çatı kuruluş olması hedefleniyor.

Her sektörden kuruma açık olan platform, yıl içinde Türkiye’den girişimci kurum vaka analizleri, rapor ve blog yazıları yayınlayacak. Öte yandan, düzenleyeceği genel müdür yuvarlak masaları, inovasyon yöneticileri toplantıları ve seminerler aracılığıyla da dünyadaki bilgi birikiminin Türkiye’ye aktarılmasının yanı sıra ülkemizdeki tecrübelerin paylaşılmasına ve böylece üyelerinin inovasyon yol haritalarını belirlemelerine yardımcı olacak. Platformun faaliyetlerine yön verecek stratejik kararların alınması ve uygulamaya ilişkin yol haritasının belirlenebilmesi konusunda ise danışma kurulu destek olacak. Danışma kurulunda yer alan isimler ise şöyle: İş Bankası CEO’su Adnan Bali, Borusan Grubu CEO’su Agah Uğur, GE Türkiye CEO’su Canan Özsoy ve Bankalararası Kart Merkezi CEO’su Soner Canko*.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, şöyle konuştu: “Bu platformda bulunmaktan dolayı çok memnunum. Ülkemizin sıcak, kısa vadeli gündemlerinin olduğu bir dönemde girişimcilik gibi orta ve uzun dönemde çok önemli sonuçlar ortaya çıkarabilecek, hatta kısa dönemin de sorunlarını çözebilecek bir yaklaşımın bu zamanlamayla olmasını biraz paradigma değiştirici de olduğu için son derece olumlu buluyorum. Büyük bir heyecan duyarak ve hiç tereddüt duymayarak bu platformda yer aldım. Kişisel olarak da kurumum adına da girişimciliğin ne kadar kıymetli, ufuk açıcı olduğunu yürekten hissediyorum. Girişimciliğin en önemli özelliği fırsatların her taraftan değerlendirilerek, çoklu bir yaklaşımla, kaliteli olanın daha öne çıkacağı şekilde gerçekleştirilmesi. Gerek dijitalleşme gerek teknolojik değişimler gerek iş modellerindeki çok ciddi paradigma değişimleri büyük kuruluşlar da dahil olmak üzere yaptığınız işin değer yaratma boyutunda tekrar tekrar yeniden düşünmeye sevk ediyor. Bizim cari sorumluluklarımızın yanında bir de orta uzun dönemli sorumluluklarımız bulunuyor. İş modellerimizin sürekli çalışır olmasını sağlayacak ve farklı iş birliklerini mümkün kılacak iş birliklerine ihtiyacımız var. İkincisi birincisinden ayırt edilecek bir unsur değil. Onun için de bu alanda iş birliklerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ölçekleri ne olursa olsun değer yaratma zincirine katkıda bulunabilecek her girişim bizim için bir iş birliği fırsatıdır, bir değerdir. Ekonomi sıfır toplamlı bir oyun değil. Onları tehdit gibi görmek yerine iş birliği içinde bulunmak fayda getirecektir.”

Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu Danışma Kurulu Üyesi Borusan Grubu CEO’su Agah Uğur, “İnovasyon ve girişimcilik, günümüz iş dünyasında hem büyümenin hem de hayatta kalmanın anahtarı. Bu yolculuğa çıkmayan şirketler, müşterilerinin ve rakiplerinin gerisinde kalıyorlar. Bunun pek çok örneğini görmek mümkün. Dönüşümünü gerçekleştirmeyen, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayan şirketler onlarca yıldır işlerinde lider olsalar da rakiplerinin hızı ve değer önermeleri karşısında kaybetmeye mahkûm. Bu platformun bu anlamda kurumların birbirinden öğrenmesine, girişimcilik ekosistemimizin ve iş birliklerinin büyümesine ve aynı zamanda Türk şirketlerinin global anlamda rekabetçi kalmasına destek olacağına inanıyorum” dedi.

GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, platformla ilgili olarak, “GE’de attığımız her adımda kurum kültürümüzün bir parçası olarak inovasyonu odağımıza alıyoruz. Girişimciliği ise hem kurum içinde hem de kurum dışında her platformda destekliyoruz çünkü ekonomik ve sosyal olarak gelişmiş ülkelere baktığımızda kalkınmada girişimcilik faktörünün son derece önemli olduğunu görüyoruz. 2018 yılının başında üniversite sanayi iş birliğini destekleyerek inovasyon ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla inovasyon merkezimizi Özyeğin Üniversitesi’ne taşıdık. Burada büyük kurumların yöneticileri ile örnek başarı hikayeleri paylaşılıyor, bir taraftan da girişimcilere destek veriliyor. Bir ülkede inovasyon çalışmalarını artırmak sadece start- up’ların görevi olmamalı. Gerek bilgi ve deneyimleri gerekse pazar bilgileriyle büyük şirketler inovasyonun gelişmesinde çok önemli rol oynuyor. Bu yıl 20 ülkeden toplam 2.000’den fazla inovasyon yöneticisiyle gerçekleştirdiğimiz 6. GE Küresel İnovasyon Barometresi’ne göre, inovasyonun itici gücü çok uluslu şirketler ve büyük şirketler olarak görülüyor. Araştırmaya katılan Türk yöneticilerin yüzde 39’u ise son beş yılda gerçekleştirdikleri inovasyonların bilançolarını olumlu etkilediğini belirtiyor. GE olarak Türkiye’de girişimcilik ortamının geliştirilmesi ve böylece ülkemizin rekabet gücünün artması için desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun yapısına ve amaçlarına ilişkin bilgi veren Core Strateji Kurucusu İhsan Elgin şunları söyledi: “Ana işini sürekli verimlileştirirken yeni büyüme fırsatlarını deneyen, bir başka deyişle bugün için mücadele ederken yarını için çalışan şirkete girişimci kurum diyoruz. Bu platformu kurmaktaki amacımız da etkin inovasyon yönetimi ile uluslararası olmanın yanı sıra kısa döneme hapsolmamak, uzun dönem perspektifini kaybetmemek, dünya gündeminden kopmamak, dijitalleşmenin hız kaybetmemesini sağlamak ve iş birliklerini tetiklemek. Bu amaçlar doğrultusunda platform çatısı altında başlattığımız hareketle önde gelen kurumları bir araya getirerek bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmalarını sağlamayı ve dünyadaki gelişmeleri takip etmelerine destek olmayı hedefliyoruz.”

Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu’nun tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısına ev sahipliği yapan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Dünya dijital teknolojileri merkezine alarak hızlı bir dönüşümden geçerken, BKM olarak geleceğe girişimciliğin damga vuracağına inanıyor ve Türkiye’nin geleceğini girişimcilik olarak görüyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz uygulamalarla dijitalleşme sürecine öncülük ederken, ekosistem kurmanın sihrini keşfettik. Çalışmalarımız bize girişimci ruhlu ekip üyelerimizi kurumsal kalıplarla sınırlamazsak, ne kadar büyük farklar yaratabileceklerini gösterdi. Türkiye Girişimci Kurumlar Platformu ile bu dönüşümden faydalanacak kurumların artmasını ve girişimcilik ekosisteminin hızla gelişmesini gönülden diliyorum” diye konuştu.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.