Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Sermaye piyasalarında uzaktan müşteri ediniminin esasları belli oldu

10.07.2023 - 11:59, Güncelleme: 10.07.2023 - 11:59 4839+ kez okundu.
 

Sermaye piyasalarında uzaktan müşteri ediniminin esasları belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri tarafından kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin usul ve esasları belirlediği yeni tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
SPK’nın aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerine uzaktan müşteri edinimi imkanı getiren bir tebliği 1 ay sonra yürürlükte olacak. Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik usul ve esasları belirleniyor.    Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri tarafından kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin usul ve esasları belirlediği yeni tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.   Tebliğin yayımlanması ile Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'inde de değişikliğe gidildi.   Yapılan düzenlemeler, bir ay sonra yürürlükte olacak.   SPK'dan konuya ilişkin açıklamasında, bilişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte finansal kuruluşların yüz yüze gerçekleştirdiği işlemlerin uzaktan ve dijital ortamda yapılmasının mümkün hale gelmeye başladığı belirtildi.   Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları ve dışarı çıkma kısıtlamalarının uygulandığı süreçte, uzaktan kimlik tespiti yapılarak hesap açılabilmesi ve bu sayede işlemlerin gerçekleştirilmesinin, finansal piyasaların sekteye uğramadan çalışmasındaki öneminin belirginleştiği vurgulanan açıklamada şunlara yer verildi:   "Bu kapsamda, 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 42'nci maddesinde yapılan değişiklikle yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkilerin; yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın, SPK'nın yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmelerle düzenlenebileceği ve buna ilişkin usul ve esasların kurul tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Anılan hüküm çerçevesinde Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ, Mali Suçları Araştırma Kurulu ile koordineli bir şekilde hazırlanmış, yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. "   UZAKTAN MÜŞTERİ EDİNME İMKANI   Açıklamada, tebliğ kapsamında aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerine uzaktan müşteri edinimi imkanı getirildiği belirtilerek, bu süreçte uygulayabilecekleri uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği ifade edildi.   Tebliğin, müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak hizmetlere yönelik mesafeli olsun veya olmasın, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik ilkeleri belirlediği aktarılan açıklamada, "Uzaktan kimlik tespiti ve mesafeli olarak sözleşme akdedilmesi hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan riskler, teknolojik altyapı, bilgi sistemleri yönetimi bileşenlerine yönelik yeni kontrol alanlarının bulunması ve müşteri tanınmasında kullanılan video gibi yeni kayıt unsurları dikkate alınarak yatırım hizmet ve faaliyetlerinin belge kayıt düzeninde değişiklikler yapılması gerekmiştir." denildi.   Açıklamada, düzenlemenin yürürlük tarihinden bu yana geçen zamanda ortaya çıkan yeni gelişmelerin değerlendirilmesi ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanabilmesi amacı dikkate alınarak, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'de de değişiklikler yapıldığı dile getirildi.   Bu düzenlemenin de yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe gireceği aktarılan açıklamada, "Yapılan mevzuat değişikliklerinin sermaye piyasamızın bilişim teknolojilerindeki gelişmelerden azami ölçüde faydalanarak gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir." ifadeleri yer aldı.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri tarafından kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin usul ve esasları belirlediği yeni tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

SPK’nın aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerine uzaktan müşteri edinimi imkanı getiren bir tebliği 1 ay sonra yürürlükte olacak. Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik usul ve esasları belirleniyor.


  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri tarafından kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin usul ve esasları belirlediği yeni tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
 
Tebliğin yayımlanması ile Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'inde de değişikliğe gidildi.
 
Yapılan düzenlemeler, bir ay sonra yürürlükte olacak.
 
SPK'dan konuya ilişkin açıklamasında, bilişim teknolojilerinde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte finansal kuruluşların yüz yüze gerçekleştirdiği işlemlerin uzaktan ve dijital ortamda yapılmasının mümkün hale gelmeye başladığı belirtildi.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları ve dışarı çıkma kısıtlamalarının uygulandığı süreçte, uzaktan kimlik tespiti yapılarak hesap açılabilmesi ve bu sayede işlemlerin gerçekleştirilmesinin, finansal piyasaların sekteye uğramadan çalışmasındaki öneminin belirginleştiği vurgulanan açıklamada şunlara yer verildi:
 
"Bu kapsamda, 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 42'nci maddesinde yapılan değişiklikle yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkilerin; yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın, SPK'nın yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak sözleşmelerle düzenlenebileceği ve buna ilişkin usul ve esasların kurul tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Anılan hüküm çerçevesinde Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ, Mali Suçları Araştırma Kurulu ile koordineli bir şekilde hazırlanmış, yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. "
 
UZAKTAN MÜŞTERİ EDİNME İMKANI
 
Açıklamada, tebliğ kapsamında aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerine uzaktan müşteri edinimi imkanı getirildiği belirtilerek, bu süreçte uygulayabilecekleri uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği ifade edildi.
 
Tebliğin, müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak hizmetlere yönelik mesafeli olsun veya olmasın, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik ilkeleri belirlediği aktarılan açıklamada, "Uzaktan kimlik tespiti ve mesafeli olarak sözleşme akdedilmesi hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan riskler, teknolojik altyapı, bilgi sistemleri yönetimi bileşenlerine yönelik yeni kontrol alanlarının bulunması ve müşteri tanınmasında kullanılan video gibi yeni kayıt unsurları dikkate alınarak yatırım hizmet ve faaliyetlerinin belge kayıt düzeninde değişiklikler yapılması gerekmiştir." denildi.
 
Açıklamada, düzenlemenin yürürlük tarihinden bu yana geçen zamanda ortaya çıkan yeni gelişmelerin değerlendirilmesi ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanabilmesi amacı dikkate alınarak, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'de de değişiklikler yapıldığı dile getirildi.
 
Bu düzenlemenin de yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe gireceği aktarılan açıklamada, "Yapılan mevzuat değişikliklerinin sermaye piyasamızın bilişim teknolojilerindeki gelişmelerden azami ölçüde faydalanarak gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.