Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Sektöründeki Büyüme Trendinin 2022’de De Sürmesi Bekleniyor

EKONOMİ 09.07.2023 - 20:09, Güncelleme: 09.07.2023 - 20:09 4126+ kez okundu.
 

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Sektöründeki Büyüme Trendinin 2022’de De Sürmesi Bekleniyor

Önemli ilerlemeler kat eden sektör yeni teknolojileri/ürünleri bireylerle buluşturmaya devam edecek. 2022 yılının da sektör gelişimi açısından son derece olumlu bir yıl olacağını öngörüyoruz. Bunda bireylerin dijital ödemelere olan ilgilerinin artması, mevzuatsal gelişmeler ve yeni ürün geliştirmek için üyelerimizin girişimcilik potansiyeli etkili olacaktır.
Ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründe 2022, karekod, FAST, IBAN, açık bankacılık, dijital bankacılık ve servis bankacılığı modeli gibi düzenlemeler çerçevesinde yeniliklerin yaşanacağı, sisteme yeni oyuncuların gireceği bir yıl olacak. 2022’nin sektörün büyüme ivmesinin artacağı bir yıl olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.     Ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında mesleki gelişimi sağlamak amacıyla farklılaştırılmış deneyimler ve inovatif çözümler sunmak, sektöre yönelik bilgi birikimini artırmak ve ödeme alanındaki faaliyetlerin gelişimini sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) 2020 yılından beri faaliyette.   Teknolojik gelişmelerle birleşen ve pandemiyle birlikte hız kazanan dijitalleşme, ödeme ve e-para sektöründeki büyümede çarpan etkisi yaratırken, sorularımızı sektörün çatı kuruluşu TÖDEB’in Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık’a yönelttik.     FİNTEK’İN ALTIN DÖNEMİ   Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri Türkiye’de nasıl bir yere sahip?   Dijitalleşmenin en büyük yansımalarından birini şüphesiz finansal teknoloji (fintek) oluşturuyor. Fintek sektörünün temelini ise işlem hacmi, sermaye yapısı ve mevzuatsal yükümlülükleri çerçevesinde üstlendikleri görev ve sorumlulukları yerine getirmedeki başarılar noktasında sektörün uzak ara lideri konumunda olan üyelerimiz oluşturuyor.   Yerleşik finansal oyunculara nazaran üyelerimizin yeni teknolojilere adapte olma ve dijital finansal hizmetleri bireylerle buluşturma noktasında çok daha esnek ve hızlı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.   Üyelerimizin bir diğer önemli özelliğini ise finansal tabana yayılma hedefine erişimi kolaylaştırma bağlamında, coğrafi konum, fiyat/maliyet vb. sebeplerle bankacılık hizmetlerine erişemeyen veya erişmekte zorlanan kesimi çok daha kolay, hızlı, güvenli ve daha az maliyetli yollarla finansal hizmetlerle buluşturabilmedeki başarıları oluşturmakta.   Nitekim Üyelerimizce sunulan sanal cüzdan, sanal POS, fatura ödeme, mobil ödeme ve para havalesi hizmetleri bu açıdan oldukça önemli. Örneğin, sanal POS hizmeti özellikle kısıtlı işletme sermayesine sahip KOBİ’ler bakımından son derece önem taşıyor. Nitekim, üyelerimiz bankalarla yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde işletmelere POS hizmeti sunarak, banka/kredi kartıyla mal hizmet satışı gerçekleştirebilmeleri için uygun ortamı tesis etmenin yanı sıra söz konusu işletmeleri her bir banka ile ayrı ayrı sözleşme yapma zahmetinden kurtararak, hem maliyetlerini hem de operasyonel yüklerini hafifletiyor.   2022 yılının, dijital bankacılık, servis modeli bankacılığı ve açık bankacılığın miladı olması, pek çok yeni oyuncuyu da fintek sektörüne dahil ederek sektörün altın dönemlerinden birine girmesine vesile olması bekleniyor.   “ÜYELERİMİZİN ÇÖZÜMLERİ GÜVEN YARATIYOR”   E-ticaret’teki yükseliş trendi, alışveriş ve tüketim harcamalarını yönetme biçimlerindeki değişiklik elektronik para kuruluşlarını nasıl bir noktaya taşıyacak?   29 yatırım turunda 64 milyon dolarlık yatırımla 2021, miktar ve adet olarak tüm zamanların en çok fintek yatırımının yapıldığı yıl olarak kayıtlara geçerken e-ticaret, bu yatırımların artmasında öncü rol üstlenmiştir.   Ödeme hizmetlerinin hayatımıza girdiği 2013’ten beri bireysel ödeme alışkanlıklarında dijital ödemelere doğru olan yönelim pandemi döneminde daha da arttı. Bireyler, üyelerimizce sunulan hizmetlerin avantajlarını tecrübe etti.   Üyemiz olan elektronik para kuruluşlarınca sunulan ön ödemeli kartlar ve sanal cüzdanlar kullanıcılar tarafından e-ticarette kolay ve güvenli ödeme çözümü olarak oldukça tercih ediliyor. Zira tüm banka ve kredi kartları ile ön ödemeli kartları sanal cüzdanlara tanımlayarak veya sanal cüzdana doğrudan para yükleyerek veya ön ödemeli sanal kartlarla daha hızlı ve güvenli ödeme yapmak ve iade almak mümkün.     “ÜRÜN VE HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK”   Metaverse, Web3, 5G, Wi-Fi6 gibi teknolojilerle fiziksel dünyadan diğer platformlara geçişte TÖDEB’in ödeme sistemleri açısından nasıl bir fonksiyonu olacak?   Bahse konu teknolojilerin hayata geçmesi akabinde daha iyi koşullarda, son derece süratli ve neredeyse hiç kesinti olmaksızın güvenli bir şekilde internete erişim söz konusu olabilecek ve bunun, teknoloji eksenli hizmet sunan üyelerimizin faaliyet gösterdiği sektörün gelişimine de son derece olumlu yansımaları olacak.   Blok zincir teknolojisi de bir süredir hayatlarımızda. Nitekim, merkezi olmayan internet fikri anlamına gelen Web 3 de aynı temele dayanmakta ve yakın gelecekte blok zincir teknolojisinin gündelik hayatımızda faydalandığımız pek çok internet tabanlı hizmette kullanılacağının öngörüldüğü düşünüldüğünde, Web 3’ün de hayatlarımızda daha sık yer edinmesi kaçınılmaz görünüyor.   Geleceğin yeni harika iş platformu olarak düşünülen ve son günlerde popülerliği artan Metaverse teknolojisinin de bu altyapıya dayanması öngörülüyor. Metaverse sayesinde daha fazla sayı ve çeşitlilikte içerikle karşılaşılması ve ödeme işlemleri, kimlik doğrulama, güvenlik vb. alanlarda yeni şirketler, ürünler ve hizmetlerin ortaya çıkması bekleniyor.   İnovasyon temelinde faaliyet gösteren üyelerimizin, doğal olarak söz konusu yeni teknolojiler çerçevesinde sunacağı ürün ve hizmet çeşitliliği artacak, yeni ödeme çözümleri bireylerle buluşturulacaktır.   GÜVENLİKTE YÜKSEK STANDARTLAR   2022’nin belirsizlik ortamında siber güvenlik, hukuki altyapı ve standardizasyonlar ile büyüme açısından nasıl bir sektörel öngörünüz var?   Önemli ilerlemeler kat eden sektör yeni teknolojileri/ürünleri bireylerle buluşturmaya devam edecek. 2022 yılının da sektör gelişimi açısından son derece olumlu bir yıl olacağını öngörüyoruz. Bunda bireylerin dijital ödemelere olan ilgilerinin artması, mevzuatsal gelişmeler ve yeni ürün geliştirmek için üyelerimizin girişimcilik potansiyeli etkili olacaktır.   Ödeme ve elektronik para kuruluşları olan TÖDEB üyeleri ancak Merkez Bankası (TCMB) tarafından verilen izin kapsamında faaliyete geçtikten TCMB bilgi sistemleri düzenlemeleri uyarınca oldukça detaylı bir denetim ve önlem setinin muhatabı olup, bu setlere uymakla yükümlüdürler. Ülkesel denetim gerekliliklerinin yanı sıra uluslararası standartlar kapsamında da veri güvenliği noktasında PCI DSS gibi sertifikasyon yükümlülüklerini yerine getirirler.   Bu nedenlerle sektörümüzün siber güvenlik noktasında oldukça yüksek standartları yerine getirdiğini ifade edebiliriz. 2022 yılı, söz konusu yüksek kalite güvenlik standartları altında karekod, FAST, IBAN, açık bankacılık, dijital bankacılık ve servis bankacılığı modeli gibi düzenlemeler çerçevesinde yeniliklerin yaşanacağı, özellikle açık bankacılık alanında olmak üzere sektöre yeni oyuncuların gireceği bir yıl olacak. Bu çerçevede, 2022’nin sektörün büyüme ivmesinin aratacağı bir yıl olarak kayıtlara geçmesinin beklendiğini söylemek yanlış olmayacaktır.   Sonuç olarak, sektöre yeni oyuncuların da dahil olması ve ayrıca her geçen gün gelişen ve değişen ürün ve hizmet yelpazesi ile dijital ürün ve hizmetlere olan mevcut ilginin, ilerleyen dönemlerde de giderek artmak suretiyle devam etmesini ve bunun da ödeme ve elektronik para sektörüne olan ilgiyi daha da artırmasını beklediğimizin altını çizebiliriz.   Bu noktada gelişen ihtiyaçlara göre yeni sektörel standartların geliştirilmesi ve uygulanması bakımından TÖDEB tüm üyeleri ve yetkili kamusal otoritelerle işbirliği içinde çalışmalarına devam edecektir
Önemli ilerlemeler kat eden sektör yeni teknolojileri/ürünleri bireylerle buluşturmaya devam edecek. 2022 yılının da sektör gelişimi açısından son derece olumlu bir yıl olacağını öngörüyoruz. Bunda bireylerin dijital ödemelere olan ilgilerinin artması, mevzuatsal gelişmeler ve yeni ürün geliştirmek için üyelerimizin girişimcilik potansiyeli etkili olacaktır.

Ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründe 2022, karekod, FAST, IBAN, açık bankacılık, dijital bankacılık ve servis bankacılığı modeli gibi düzenlemeler çerçevesinde yeniliklerin yaşanacağı, sisteme yeni oyuncuların gireceği bir yıl olacak. 2022’nin sektörün büyüme ivmesinin artacağı bir yıl olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor. 

 
Ödeme hizmetleri ve elektronik para alanında mesleki gelişimi sağlamak amacıyla farklılaştırılmış deneyimler ve inovatif çözümler sunmak, sektöre yönelik bilgi birikimini artırmak ve ödeme alanındaki faaliyetlerin gelişimini sağlamak amacıyla kurulan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) 2020 yılından beri faaliyette.
 
Teknolojik gelişmelerle birleşen ve pandemiyle birlikte hız kazanan dijitalleşme, ödeme ve e-para sektöründeki büyümede çarpan etkisi yaratırken, sorularımızı sektörün çatı kuruluşu TÖDEB’in Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık’a yönelttik.  
 
FİNTEK’İN ALTIN DÖNEMİ
 
Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri Türkiye’de nasıl bir yere sahip?
 
Dijitalleşmenin en büyük yansımalarından birini şüphesiz finansal teknoloji (fintek) oluşturuyor. Fintek sektörünün temelini ise işlem hacmi, sermaye yapısı ve mevzuatsal yükümlülükleri çerçevesinde üstlendikleri görev ve sorumlulukları yerine getirmedeki başarılar noktasında sektörün uzak ara lideri konumunda olan üyelerimiz oluşturuyor.
 
Yerleşik finansal oyunculara nazaran üyelerimizin yeni teknolojilere adapte olma ve dijital finansal hizmetleri bireylerle buluşturma noktasında çok daha esnek ve hızlı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
 
Üyelerimizin bir diğer önemli özelliğini ise finansal tabana yayılma hedefine erişimi kolaylaştırma bağlamında, coğrafi konum, fiyat/maliyet vb. sebeplerle bankacılık hizmetlerine erişemeyen veya erişmekte zorlanan kesimi çok daha kolay, hızlı, güvenli ve daha az maliyetli yollarla finansal hizmetlerle buluşturabilmedeki başarıları oluşturmakta.
 
Nitekim Üyelerimizce sunulan sanal cüzdan, sanal POS, fatura ödeme, mobil ödeme ve para havalesi hizmetleri bu açıdan oldukça önemli. Örneğin, sanal POS hizmeti özellikle kısıtlı işletme sermayesine sahip KOBİ’ler bakımından son derece önem taşıyor. Nitekim, üyelerimiz bankalarla yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde işletmelere POS hizmeti sunarak, banka/kredi kartıyla mal hizmet satışı gerçekleştirebilmeleri için uygun ortamı tesis etmenin yanı sıra söz konusu işletmeleri her bir banka ile ayrı ayrı sözleşme yapma zahmetinden kurtararak, hem maliyetlerini hem de operasyonel yüklerini hafifletiyor.
 
2022 yılının, dijital bankacılık, servis modeli bankacılığı ve açık bankacılığın miladı olması, pek çok yeni oyuncuyu da fintek sektörüne dahil ederek sektörün altın dönemlerinden birine girmesine vesile olması bekleniyor.
 
“ÜYELERİMİZİN ÇÖZÜMLERİ GÜVEN YARATIYOR”
 
E-ticaret’teki yükseliş trendi, alışveriş ve tüketim harcamalarını yönetme biçimlerindeki değişiklik elektronik para kuruluşlarını nasıl bir noktaya taşıyacak?
 
29 yatırım turunda 64 milyon dolarlık yatırımla 2021, miktar ve adet olarak tüm zamanların en çok fintek yatırımının yapıldığı yıl olarak kayıtlara geçerken e-ticaret, bu yatırımların artmasında öncü rol üstlenmiştir.
 
Ödeme hizmetlerinin hayatımıza girdiği 2013’ten beri bireysel ödeme alışkanlıklarında dijital ödemelere doğru olan yönelim pandemi döneminde daha da arttı. Bireyler, üyelerimizce sunulan hizmetlerin avantajlarını tecrübe etti.
 
Üyemiz olan elektronik para kuruluşlarınca sunulan ön ödemeli kartlar ve sanal cüzdanlar kullanıcılar tarafından e-ticarette kolay ve güvenli ödeme çözümü olarak oldukça tercih ediliyor. Zira tüm banka ve kredi kartları ile ön ödemeli kartları sanal cüzdanlara tanımlayarak veya sanal cüzdana doğrudan para yükleyerek veya ön ödemeli sanal kartlarla daha hızlı ve güvenli ödeme yapmak ve iade almak mümkün.
 
 
“ÜRÜN VE HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK”
 
Metaverse, Web3, 5G, Wi-Fi6 gibi teknolojilerle fiziksel dünyadan diğer platformlara geçişte TÖDEB’in ödeme sistemleri açısından nasıl bir fonksiyonu olacak?
 
Bahse konu teknolojilerin hayata geçmesi akabinde daha iyi koşullarda, son derece süratli ve neredeyse hiç kesinti olmaksızın güvenli bir şekilde internete erişim söz konusu olabilecek ve bunun, teknoloji eksenli hizmet sunan üyelerimizin faaliyet gösterdiği sektörün gelişimine de son derece olumlu yansımaları olacak.
 
Blok zincir teknolojisi de bir süredir hayatlarımızda. Nitekim, merkezi olmayan internet fikri anlamına gelen Web 3 de aynı temele dayanmakta ve yakın gelecekte blok zincir teknolojisinin gündelik hayatımızda faydalandığımız pek çok internet tabanlı hizmette kullanılacağının öngörüldüğü düşünüldüğünde, Web 3’ün de hayatlarımızda daha sık yer edinmesi kaçınılmaz görünüyor.
 
Geleceğin yeni harika iş platformu olarak düşünülen ve son günlerde popülerliği artan Metaverse teknolojisinin de bu altyapıya dayanması öngörülüyor. Metaverse sayesinde daha fazla sayı ve çeşitlilikte içerikle karşılaşılması ve ödeme işlemleri, kimlik doğrulama, güvenlik vb. alanlarda yeni şirketler, ürünler ve hizmetlerin ortaya çıkması bekleniyor.
 
İnovasyon temelinde faaliyet gösteren üyelerimizin, doğal olarak söz konusu yeni teknolojiler çerçevesinde sunacağı ürün ve hizmet çeşitliliği artacak, yeni ödeme çözümleri bireylerle buluşturulacaktır.
 
GÜVENLİKTE YÜKSEK STANDARTLAR
 
2022’nin belirsizlik ortamında siber güvenlik, hukuki altyapı ve standardizasyonlar ile büyüme açısından nasıl bir sektörel öngörünüz var?
 
Önemli ilerlemeler kat eden sektör yeni teknolojileri/ürünleri bireylerle buluşturmaya devam edecek. 2022 yılının da sektör gelişimi açısından son derece olumlu bir yıl olacağını öngörüyoruz. Bunda bireylerin dijital ödemelere olan ilgilerinin artması, mevzuatsal gelişmeler ve yeni ürün geliştirmek için üyelerimizin girişimcilik potansiyeli etkili olacaktır.
 
Ödeme ve elektronik para kuruluşları olan TÖDEB üyeleri ancak Merkez Bankası (TCMB) tarafından verilen izin kapsamında faaliyete geçtikten TCMB bilgi sistemleri düzenlemeleri uyarınca oldukça detaylı bir denetim ve önlem setinin muhatabı olup, bu setlere uymakla yükümlüdürler. Ülkesel denetim gerekliliklerinin yanı sıra uluslararası standartlar kapsamında da veri güvenliği noktasında PCI DSS gibi sertifikasyon yükümlülüklerini yerine getirirler.
 
Bu nedenlerle sektörümüzün siber güvenlik noktasında oldukça yüksek standartları yerine getirdiğini ifade edebiliriz. 2022 yılı, söz konusu yüksek kalite güvenlik standartları altında karekod, FAST, IBAN, açık bankacılık, dijital bankacılık ve servis bankacılığı modeli gibi düzenlemeler çerçevesinde yeniliklerin yaşanacağı, özellikle açık bankacılık alanında olmak üzere sektöre yeni oyuncuların gireceği bir yıl olacak. Bu çerçevede, 2022’nin sektörün büyüme ivmesinin aratacağı bir yıl olarak kayıtlara geçmesinin beklendiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
 
Sonuç olarak, sektöre yeni oyuncuların da dahil olması ve ayrıca her geçen gün gelişen ve değişen ürün ve hizmet yelpazesi ile dijital ürün ve hizmetlere olan mevcut ilginin, ilerleyen dönemlerde de giderek artmak suretiyle devam etmesini ve bunun da ödeme ve elektronik para sektörüne olan ilgiyi daha da artırmasını beklediğimizin altını çizebiliriz.
 
Bu noktada gelişen ihtiyaçlara göre yeni sektörel standartların geliştirilmesi ve uygulanması bakımından TÖDEB tüm üyeleri ve yetkili kamusal otoritelerle işbirliği içinde çalışmalarına devam edecektir

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.