Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Meslekler cinsiyet tekelinden kurtulduğunda fırsat eşitliği sağlanabilir

Sektörel 11.07.2023 - 19:40, Güncelleme: 11.07.2023 - 19:40 4243+ kez okundu.
 

Meslekler cinsiyet tekelinden kurtulduğunda fırsat eşitliği sağlanabilir

Saha ya da ofis ayrımı yapmadan tüm departmanlarında kadın-erkek sinerjisiyle herkesin eşit temsilini ve işe katılımını önemseyen Hilti Türkiye’nin üst yönetim kadrolarının yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Hilti, erkek çalışanlarının da toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliğine yönelik farkındalığını artıracak çalışmalar yapıyor.
Saha ya da ofis ayrımı yapmadan tüm departmanlarında kadın-erkek sinerjisiyle herkesin eşit temsilini ve işe katılımını önemseyen Hilti Türkiye’nin üst yönetim kadrolarının yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Hilti, erkek çalışanlarının da toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliğine yönelik farkındalığını artıracak çalışmalar yapıyor. Sadece sektör için değil çalışanları için de katma değer yaratan ve çalışanını merkeze alan yönetim anlayışıyla hareket eden Hilti Türkiye; erkek iş gücünün yoğun olduğu inşaat sektöründe yönetimde ve sahada kadının gücünü referans alarak başarılı işlere imza atmayı sürdürüyor. Kadınların iş hayatına sağladığı faydayı aydınlık yarınlar için en güçlü güvence olarak gördüklerini ifade eden Hilti Türkiye Genel Müdürü Banu Deniz Çetinkol; hayal eden, üreten ve hayatın her alanında rol alan kadınların her zaman yanında olduklarını belirtiyor.   Banu Deniz Çetinkol Hilti Türkiye Genel Müdürü   İŞ DÜNYASI CİNSİYET ROLLERİ AÇISINDAN HOMOJEN BİR YAPI KAZANMALI   İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun olunca, iki buçuk yıl şantiye mühendisliği yaptım. Satış ve pazarlamaya daha uygun yapıda olduğumu fark ederek Doğuş Üniversitesi’nde pazarlama alanında yüksek lisans eğitimi aldım.   2001’de yolumun kesiştiği Hilti’de,   2017-2019 arasında Güney Afrika ve Alt Sahra bölgesinin Pazarlama Direktörlüğü’ne yükseldim. 2019’dan beri de Hilti Türkiye Genel Müdürü’yüm. Bu yıl, Hilti’de 21. yılını dolduracak bir kadın yönetici olarak şirketimizin katılımcı ve eşit çalışma kültürünün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.   Dünyanın her yerinde binlerce kadın, potansiyeline ve yeteneğine rağmen hak ettiği pozisyonlarda yer alamıyor ve kadın iş gücüne engel olan cam tavanlar bir türlü kırılamıyor. Hilti ise hem cam tavanları ve hem de cinsiyet tekelini kırarak erkek iş gücünün öne çıktığı inşaat sektöründe yetkinlik ve yetenekleri ön plana alıp binlerce kadın ve erkek çalışanla omuz omuza yoluna devam ediyor.    Üst yönetim kadrolarımızdaki yöneticilerin yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor. Hilti’nin, masada herkesin eşit söz hakkı bulunmasını önemseyen kurum kültürü içinde yetişen birçok kadın, kariyerlerinde önemli yerlere gelerek adil çalışma şartlarında neleri başarabileceğini kanıtlıyor ve toplumsal cinsiyet rollerinin aslında bir yanılsama olduğunu tekrar tekrar gösteriyor. Bir kadın lider olarak Hilti’nin öncülük ettiği bu rol değişimi misyonunun parçası olmak da çok heyecan verici.   Bağlı olduğumuz bölgede 2 yıl önce kurduğumuz Hilti Kadınlar Komitesi, önemli işlere imza atıyor. META (Middle East, Turkey and Africa / Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesi içinde hedefimiz; kadın işgücünü Hilti’ye çekmek ve kariyer yolculuklarına eşlik ederek sadakatlerini güçlendirmek. Erkek çalışanlarımızın da toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği hususundaki farkındalığını eş zamanlı olarak artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.   Kadınların okul hayatından başlayarak onları özellikle iş hayatı ile ilgili konularda desteklemek amacıyla oluşturduğumuz “Hilti ile Kariyer Köprülerini İnşa Edin” sloganıyla yola çıktığımız kadın öğrencilere yönelik “Mentor-Menti” programımız bulunuyor.   Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında kadın işgücünün artırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz “Hilti Kadınları Sahada” projesiyle kadınların saha rollerinde daha fazla yer almalarını sağlayarak somut faydalar elde etmeyi hedefliyor, yapılan işlerin cinsiyetten bağımsız olabileceğini herkese göstermek istiyoruz.   Kendi kurumum dışında da etki alanımı genişletmek, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda daha güçlü adımlar atabilmek için bu yıl YKKD’ye (Yönetim Kurulunda Kadın Derneği) 5. Dönem Mentisi olarak katıldım. Benimle birlikte heyecanla bu yolu yürüyen kız kardeşlerimle güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum.   Gülseda Gürsoy Hilti Türkiye İK Direktörü   EŞİTLİKÇİ YAKLAŞIM, ÇALIŞMA ORTAMININ HER KATMANINA YAYILMALI   2001’de Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde lisans eğitimimi tamamladım. Sigortacılık, bilişim ve FMCG gibi sektörlerde 15 yıl insan kaynakları departmanında rol aldım.   Kadınların yönetici olarak konumlandırılmasında tüm dünya sınıfta kalıyor. Mevcut düzenin değişebilmesi ve eşitlikçi yaklaşımın çalışma ortamının her katmanına yayılması için daha kapsamlı değişimler şart.   Kadınlar niteliklerine, becerilerine ve yetkinliklerine göre adil şekilde değerlendirildiğinde, her alanda ciddi kazanımlar sağladığını tüm dünyaya gösteriyor. Kadının zekâsı, emeği, niteliksel fayda ve becerilerinden yoksun bir iş dünyası düşünmek artık mümkün değil. Kadın istihdamını bir seçenek olarak görmek günümüz gerçekliğinden ve nesnellikten uzak bir yaklaşım. Fırsat eşitliğini bugünden sağlayan her oluşum, gelecekte kazanan tarafta olacaktır.   Biz bu adaleti sağlamak adına her iki cinsiyeti de kapsayan uygulamalara ağırlık verdik, ebeveyn dostu uygulamalarımızın kapsamını genişlettik. Hilti Türkiye’de kadınların iş hayatına sağladığı katma değeri yarının teminatı olarak kabul ediyor ve saha rollerinde daha fazla yer almaları için kapsamlı çalışmalar yapıyoruz.   “Hilti Kadınları Sahada” projemizle hem sektörde hem de toplumsal eksende fırsat ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Kadın stajyerlerimizin neredeyse tamamını istihdam ettik. İnsanı merkeze alan, katılımcı, eşit, mobilitesi yüksek ve esnek bir çalışma kültürü rehberliğinde, gelişmiş İK yöntemleri uyguluyoruz.   Kurum kültürümüzün dürüstlük, cesaret, takım çalışması ve adanmışlık değerlerini içeren kriterlerini sağlayan herkesi, bize eşlik eden yol arkadaşları olarak görüyoruz.   Helin Ballıktaş Hilti Türkiye Lojistik Direktörü   MESLEKLERİN CİNSİYETİNİN OLMADIĞINI DAHA YÜKSEK SESLE ANLATMALIYIZ   Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra erkek istihdamının yoğun olduğu lojistik ve üretim alanlarında farklı global markalarda 14 yıl çalışarak birçok dinamiği yakından gözlemledim.   Meslekler için kabul edilen cinsiyetleri değiştirmek konfor alanından çıkmayı ve alışılmışı değiştirmeyi gerektirdiğinden oldukça zorlayıcı oluyor. Ancak özellikle kadınların bu konuda sesini daha yüksek çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Her ses, zamanla çok büyük bir dönüşüme öncülük edecek olan kıvılcımın fitilini ateşleyecek.   Hilti, bu anlamda sektörümüzün en eşitlikçi firmalarından biri. Türkiye ayağındaki lojistik departmanımızın yarısına yakınını kadınlar oluşturuyor. En önemlisi de oldukça dinamik bir alan olan lojistikte kadın ve erkek sinerjisinden doğan başarının gücüne inanıyoruz.   Aslı Arslan Ödemiş  Hilti Türkiye Finans Direktörü   KADIN KİMLİĞİNİN DEZAVANTAJ OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ BİR EKOSİSTEM GERİDE KALMALI   16 yıldır farklı sektörlerde global firmaların finans departmanında görev alıyorum. Finans dünyasında yüzde 50’yi aşan kadınların temsil oranı liderlik seviyesine maalesef yansımıyor. Cinsiyet odaklı düşünce kalıpları, kadınların finans alanındaki yönetim kademelerine gelmelerinin önünde en büyük engel.   Başta ülkemiz olmak üzere dünyada topyekûn bir kalkınmadan bahsedebilmemiz için kadının analitik zekâsından ve niteliklerinden faydalanılması şart. Dünya Bankası kadınların kalkınmanın bir parçası olmasını, işgücü ve piyasa verimliliğini artıran ve akıllı ekonomiler yaratan bir faktör olarak tanımlıyor. Toplumun yarısını oluşturan kadınların beşerî sermayesine yapılacak yatırımla oluşacak ekonomik kalkınma aşikardır.   Hilti olarak kadının ekonomideki yerini desteklemek için özel günlerde seçtiğimiz şirket hediyeleri için kadın emeğini değerlendiren kurumlarla çalışıyoruz. Hilti’de her departmanda olduğu gibi tüm dünyada finans departmanlarında da kadın-erkek sinerjisiyle herkesin eşit oranda temsilini ve işe katılımını sağlamayı amaçlıyoruz.   İnsana ve emeğe değer veren felsefemizle eşitlikçi, katılımcı, destekleyici, gelişim odaklı ve değer yaratan bir kariyer yolculuğu inşa ediyoruz.
Saha ya da ofis ayrımı yapmadan tüm departmanlarında kadın-erkek sinerjisiyle herkesin eşit temsilini ve işe katılımını önemseyen Hilti Türkiye’nin üst yönetim kadrolarının yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Hilti, erkek çalışanlarının da toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliğine yönelik farkındalığını artıracak çalışmalar yapıyor.

Saha ya da ofis ayrımı yapmadan tüm departmanlarında kadın-erkek sinerjisiyle herkesin eşit temsilini ve işe katılımını önemseyen Hilti Türkiye’nin üst yönetim kadrolarının yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Hilti, erkek çalışanlarının da toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliğine yönelik farkındalığını artıracak çalışmalar yapıyor.Sadece sektör için değil çalışanları için de katma değer yaratan ve çalışanını merkeze alan yönetim anlayışıyla hareket eden Hilti Türkiye; erkek iş gücünün yoğun olduğu inşaat sektöründe yönetimde ve sahada kadının gücünü referans alarak başarılı işlere imza atmayı sürdürüyor. Kadınların iş hayatına sağladığı faydayı aydınlık yarınlar için en güçlü güvence olarak gördüklerini ifade eden Hilti Türkiye Genel Müdürü Banu Deniz Çetinkol; hayal eden, üreten ve hayatın her alanında rol alan kadınların her zaman yanında olduklarını belirtiyor.
 
Banu Deniz Çetinkol Hilti Türkiye Genel Müdürü
 
İŞ DÜNYASI CİNSİYET ROLLERİ AÇISINDAN HOMOJEN BİR YAPI KAZANMALI
 
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun olunca, iki buçuk yıl şantiye mühendisliği yaptım. Satış ve pazarlamaya daha uygun yapıda olduğumu fark ederek Doğuş Üniversitesi’nde pazarlama alanında yüksek lisans eğitimi aldım.
 
2001’de yolumun kesiştiği Hilti’de,   2017-2019 arasında Güney Afrika ve Alt Sahra bölgesinin Pazarlama Direktörlüğü’ne yükseldim. 2019’dan beri de Hilti Türkiye Genel Müdürü’yüm. Bu yıl, Hilti’de 21. yılını dolduracak bir kadın yönetici olarak şirketimizin katılımcı ve eşit çalışma kültürünün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.
 
Dünyanın her yerinde binlerce kadın, potansiyeline ve yeteneğine rağmen hak ettiği pozisyonlarda yer alamıyor ve kadın iş gücüne engel olan cam tavanlar bir türlü kırılamıyor. Hilti ise hem cam tavanları ve hem de cinsiyet tekelini kırarak erkek iş gücünün öne çıktığı inşaat sektöründe yetkinlik ve yetenekleri ön plana alıp binlerce kadın ve erkek çalışanla omuz omuza yoluna devam ediyor. 
 
Üst yönetim kadrolarımızdaki yöneticilerin yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor. Hilti’nin, masada herkesin eşit söz hakkı bulunmasını önemseyen kurum kültürü içinde yetişen birçok kadın, kariyerlerinde önemli yerlere gelerek adil çalışma şartlarında neleri başarabileceğini kanıtlıyor ve toplumsal cinsiyet rollerinin aslında bir yanılsama olduğunu tekrar tekrar gösteriyor. Bir kadın lider olarak Hilti’nin öncülük ettiği bu rol değişimi misyonunun parçası olmak da çok heyecan verici.
 
Bağlı olduğumuz bölgede 2 yıl önce kurduğumuz Hilti Kadınlar Komitesi, önemli işlere imza atıyor. META (Middle East, Turkey and Africa / Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesi içinde hedefimiz; kadın işgücünü Hilti’ye çekmek ve kariyer yolculuklarına eşlik ederek sadakatlerini güçlendirmek. Erkek çalışanlarımızın da toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği hususundaki farkındalığını eş zamanlı olarak artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
 
Kadınların okul hayatından başlayarak onları özellikle iş hayatı ile ilgili konularda desteklemek amacıyla oluşturduğumuz “Hilti ile Kariyer Köprülerini İnşa Edin” sloganıyla yola çıktığımız kadın öğrencilere yönelik “Mentor-Menti” programımız bulunuyor.
 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında kadın işgücünün artırılması amacıyla hayata geçirdiğimiz “Hilti Kadınları Sahada” projesiyle kadınların saha rollerinde daha fazla yer almalarını sağlayarak somut faydalar elde etmeyi hedefliyor, yapılan işlerin cinsiyetten bağımsız olabileceğini herkese göstermek istiyoruz.
 
Kendi kurumum dışında da etki alanımı genişletmek, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda daha güçlü adımlar atabilmek için bu yıl YKKD’ye (Yönetim Kurulunda Kadın Derneği) 5. Dönem Mentisi olarak katıldım. Benimle birlikte heyecanla bu yolu yürüyen kız kardeşlerimle güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum.
 
Gülseda Gürsoy Hilti Türkiye İK Direktörü
 
EŞİTLİKÇİ YAKLAŞIM, ÇALIŞMA ORTAMININ HER KATMANINA YAYILMALI
 
2001’de Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü'nde lisans eğitimimi tamamladım. Sigortacılık, bilişim ve FMCG gibi sektörlerde 15 yıl insan kaynakları departmanında rol aldım.
 
Kadınların yönetici olarak konumlandırılmasında tüm dünya sınıfta kalıyor. Mevcut düzenin değişebilmesi ve eşitlikçi yaklaşımın çalışma ortamının her katmanına yayılması için daha kapsamlı değişimler şart.
 
Kadınlar niteliklerine, becerilerine ve yetkinliklerine göre adil şekilde değerlendirildiğinde, her alanda ciddi kazanımlar sağladığını tüm dünyaya gösteriyor. Kadının zekâsı, emeği, niteliksel fayda ve becerilerinden yoksun bir iş dünyası düşünmek artık mümkün değil. Kadın istihdamını bir seçenek olarak görmek günümüz gerçekliğinden ve nesnellikten uzak bir yaklaşım. Fırsat eşitliğini bugünden sağlayan her oluşum, gelecekte kazanan tarafta olacaktır.
 
Biz bu adaleti sağlamak adına her iki cinsiyeti de kapsayan uygulamalara ağırlık verdik, ebeveyn dostu uygulamalarımızın kapsamını genişlettik. Hilti Türkiye’de kadınların iş hayatına sağladığı katma değeri yarının teminatı olarak kabul ediyor ve saha rollerinde daha fazla yer almaları için kapsamlı çalışmalar yapıyoruz.
 
“Hilti Kadınları Sahada” projemizle hem sektörde hem de toplumsal eksende fırsat ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Kadın stajyerlerimizin neredeyse tamamını istihdam ettik. İnsanı merkeze alan, katılımcı, eşit, mobilitesi yüksek ve esnek bir çalışma kültürü rehberliğinde, gelişmiş İK yöntemleri uyguluyoruz.
 
Kurum kültürümüzün dürüstlük, cesaret, takım çalışması ve adanmışlık değerlerini içeren kriterlerini sağlayan herkesi, bize eşlik eden yol arkadaşları olarak görüyoruz.
 
Helin Ballıktaş Hilti Türkiye Lojistik Direktörü
 
MESLEKLERİN CİNSİYETİNİN OLMADIĞINI DAHA YÜKSEK SESLE ANLATMALIYIZ
 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra erkek istihdamının yoğun olduğu lojistik ve üretim alanlarında farklı global markalarda 14 yıl çalışarak birçok dinamiği yakından gözlemledim.
 
Meslekler için kabul edilen cinsiyetleri değiştirmek konfor alanından çıkmayı ve alışılmışı değiştirmeyi gerektirdiğinden oldukça zorlayıcı oluyor. Ancak özellikle kadınların bu konuda sesini daha yüksek çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Her ses, zamanla çok büyük bir dönüşüme öncülük edecek olan kıvılcımın fitilini ateşleyecek.
 
Hilti, bu anlamda sektörümüzün en eşitlikçi firmalarından biri. Türkiye ayağındaki lojistik departmanımızın yarısına yakınını kadınlar oluşturuyor. En önemlisi de oldukça dinamik bir alan olan lojistikte kadın ve erkek sinerjisinden doğan başarının gücüne inanıyoruz.
 
Aslı Arslan Ödemiş  Hilti Türkiye Finans Direktörü
 
KADIN KİMLİĞİNİN DEZAVANTAJ OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ BİR EKOSİSTEM GERİDE KALMALI
 
16 yıldır farklı sektörlerde global firmaların finans departmanında görev alıyorum. Finans dünyasında yüzde 50’yi aşan kadınların temsil oranı liderlik seviyesine maalesef yansımıyor. Cinsiyet odaklı düşünce kalıpları, kadınların finans alanındaki yönetim kademelerine gelmelerinin önünde en büyük engel.
 
Başta ülkemiz olmak üzere dünyada topyekûn bir kalkınmadan bahsedebilmemiz için kadının analitik zekâsından ve niteliklerinden faydalanılması şart. Dünya Bankası kadınların kalkınmanın bir parçası olmasını, işgücü ve piyasa verimliliğini artıran ve akıllı ekonomiler yaratan bir faktör olarak tanımlıyor. Toplumun yarısını oluşturan kadınların beşerî sermayesine yapılacak yatırımla oluşacak ekonomik kalkınma aşikardır.
 
Hilti olarak kadının ekonomideki yerini desteklemek için özel günlerde seçtiğimiz şirket hediyeleri için kadın emeğini değerlendiren kurumlarla çalışıyoruz. Hilti’de her departmanda olduğu gibi tüm dünyada finans departmanlarında da kadın-erkek sinerjisiyle herkesin eşit oranda temsilini ve işe katılımını sağlamayı amaçlıyoruz.
 
İnsana ve emeğe değer veren felsefemizle eşitlikçi, katılımcı, destekleyici, gelişim odaklı ve değer yaratan bir kariyer yolculuğu inşa ediyoruz.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.