Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Çuhadaroğlu, Ar-Ge’ye Dayalı Büyüme Trendini 2022’Ye De Taşıyacak

08.07.2023 - 20:50, Güncelleme: 08.07.2023 - 20:50 5454+ kez okundu.
 

Çuhadaroğlu, Ar-Ge’ye Dayalı Büyüme Trendini 2022’Ye De Taşıyacak

Küresel ısınma ve buna bağlı kuraklığın, ekonomilerimiz üzerindeki olumsuz etkileri üzerinden yaratacağı küresel bir tehdit olarak görüyorum. Bu doğrultuda, fosil yakıtların azaltılması için alınacak kararlar, ülkelerin birbirleriyle ticaretlerinde sınırlamalar ve yaptırımlar olarak yansıyabilir. Bu durumda hammaddeden bitmiş ürüne kadar ulaşımı zorlaştıracak ve bu kaynaklara daha yüksek maliyetlerle ulaşacağız.
Yeni geliştirdiği ürünler iç pazarın yanı sıra uluslararası platformlarda da ilgi gören Çuhadaroğlu Metal, yılı miktar ve döviz bazında yüzde 60’lık büyümeyle tamamlayacak. Şirket, küresel talepteki artış, duran ya da yavaşlayan projelerin başlaması ve Ar-Ge yatırımlarının meyvelerini vermesiyle birlikte 2022’de de büyümesini sürdürecek. Çuhadaroğlu Metal 40 yılı aşkın süredir mimari ve endüstriyel profil sistemleri tasarlayıp, üretiyor. Ar-Ge ve inovasyona dayalı ürün yelpazesiyle ulusal ve uluslararası pazarlardaki etkinliğini her geçen gün artıran Çuhadaroğlu Metal, sürdürülebilir değer yaratma süreçlerinde, asırlık bir kurum olma yolunda ilerleyen Çuhadaroğlu Grup’un kurumsal tecrübesinden de destek alıyor. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 3 yıl Almanya’da farklı projelerde yer alan ve Türkiye’ye dönünce, Çuhadaroğlu Grubu’nda çalışmaya başlayan şirketin Genel Müdürü Kenan Aracı, “Ürün yöneticisi, pazarlama müdürü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinden sonra 2003’ten beri grup şirketlerinden Çuhadaroğlu Alüminyum ile Çuhadaroğlu Metal şirketinin genel müdürlük görevini üstlenmekteyim. Ayrıca 2003-2006 yılları arasında da Çuhadaroğlu Kimya Sanayi Çekomastik şirketinin Genel Müdür görevini üstlendim. Çuhadaroğlu Grup Şirketleri’nde çalışma sürecimde sonsuz desteğini gördüğüm kurucumuz merhum Ahmet Çuhadaroğlu ile hayli teşviki mesaimiz oldu. Müteşebbis, yatırımcı, farklılaşmaya çalışan, başkalarından farklı düşünenlerin gelecekte kazanacağını ve ayakta kalacağını öngören bir yönetici idi.” diyerek, sorularımızı yanıtladı.   İLKELERE DAYALI YÖNETİM ANLAYIŞI   Çözüm ortaklığı yaptığınız sektörleri, müşterileriniz ve paydaşlarınız açısından sizi farklı kılan özelliklerinizi aktarır mısınız?   Sektörün kurucuları arasındaki Çuhadaroğlu Grup şirketleri bu sene 67. yılını dolduruyor. Bu başarının anahtarı; güvenilirlikten, beraber iş yapılan tüm paydaşlarımıza karşı kurumsal ilkeler doğrultusunda şeffaf yönetim anlayışı ve müşteri odaklı yaklaşımdan ödün vermemek. Global etkinliğimizi artırma vizyonuyla Çuhadaroğlu şemsiyesi altında İnteral, İnterax, İnterwall, İntersecure ve İnterdigi gibi güçlü markalar oluşturduk. İnteral, alüminyum kapı, pencere ve cephe mimari sistemler ile endüstriyel profiller; İnterax otomatik döner, otomatik kanat açan ve otomatik kayar kapılar; İnterwall ofis bölme sistemleri; İntersecure kurşun geçirmez, patlamaya ve yangına dayanıklı güvenlik doğramaları içeriyor. Ayrıca makine, otomotiv, kara, hava, deniz taşıma araçları, solar enerji sanayi gibi inşaat sektöründen farklı alanlarda kullanılan endüstriyel profil ve profil üretimi için ihtiyacımız olan biyet hammadde üretimini yapan entegre bir tesise sahibiz. Günümüzde yapıların vazgeçilmez unsuru olan alüminyum sistemler, yüzde 100 geri dönüşüm, ısı yalıtımı, farklı yüzey işlem seçenekleri sunması gibi özellikleriyle PVC, ahşap kapı ve pencere doğramalara kıyasla alternatif sunuyor. Bu sistemleri, basit bir şekilde cephe sistemleri, kapı-pencere sistemleri ve sürme sistemlerini en üst düzey performans gösterecek tasarımlarla üretiyoruz. Minimalist bir yaklaşımla tasarlanan ve maksimum görsel açıklık sağlayan sistemler mimarlar, uygulayıcılar ve kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Son yıllarda arsa arzındaki azalması nedeniyle artan dikey yapılaşmadan dolayı yüksek katlı binaların artması, balkon ve teras kullanımıyla birlikte alternatif malzeme olarak hem alüminyum hem de hava, su sızdırmazlık performansı yüksek sistemlere talep artmaktadır. Su sızdırmazlığı, hava sızdırmazlığı, ısıl performans, rahat ve konforlu kullanım bu fiziksel özelliklerden öne çıkanlardır.   AR-GE YATIRIMLARININ MEYVELERİNİ TOPLUYOR   Ar-Ge, inovasyon, dijitallleşme süreci ve yeni pazar çalışmalarınızdan söz eder misiniz?   Kurumsallaşmada büyük yol kat eden ve 2016’da BİST'de halka açılarak bu başarısını taçlandıran Çuhadaroğlu’nun amacı sürdürülebilir yönetim anlayışıyla asırlık bir firma olmak. Bu doğrultuda Endüstri 4.0 ve dijitalleşme; iş güvenliği ve sağlığı; çevre ve sosyal sorumluluk; müşteri ilişkileri yönetimi; kurumsallaşma; hesap verebilirlik ve daha şeffaf yönetim alanlarındaki uygulamalarımızı daha da geliştireceğiz. Dinamik ve pazara açık bir model uygulanan Çuhadaroğlu Ar-Ge merkezimizde tüm paydaşların isteklerine uygun ürünler tasarlayıp, mimari talepler ve projeye özel çözümlerle “binaların terzisi” gibi binalara elbiseler dizayn etmekteyiz. Yeni geliştirdiğimiz ürünlerin iç pazarda ve uluslararası platformlarda kendine yer bulmasıyla 2021’de  miktar ve döviz bazında yüzde 60 mertebesinde büyüme öngörmekteyiz. Özellikle Interax otomatik kapı sistemleri tarafında geliştirdiğimiz katma değerli ürünler faaliyet kârlılığına olumlu etkileyecek. Düzenli olarak yaptığımız Ar-Ge yatırımlarının meyvelerini 2021’den sonra toplamaya başlayacağız.    ÜRETİMDE VE TASARIMDA ÇEVRECİ İNOVASYONLAR   Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili çalışmalarınızdan söz eder misiniz?   Grup olarak, net sera gazı emisyonları azaltma hedefini yüzde 40’lardan yüzde 55’lere yükselterek, 2050’ye kadar “İklim Nötr Olma” hedefini içeren Avrupa Yeşil Mutabakatı çalışmalarımız sürüyor. İçinde olduğumuz alüminyum sektöründe karbon kaçağı yüksek. Enerji verimliliği sağlanması, doğal kaynak tüketiminin azaltılabilmesi veya sıfırlanabilmesi tüm sektörlerin de dahil olacağı zincirleme bir dönüşüm ve bunun takibi sayesinde olacaktır.  Bireysel toplam, ülke olarak ise sürdürülebilir yeşil bir dünya için farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan ve ısı yalıtımı koşullarını sağlayan binalar sıfır enerji binalar kavramını oluşturmuştur. Biz de ısı kayıplarını önlemede performansı maksimumda olan alüminyum kapı, pencere ve cephe sistemleri ürünleri tasarladık. Üretim tesislerimizde enerji kaybını minimize edecek ve üretim esnasındaki açığa çıkan atık baca gazlarını farklı üretim proseslerimizde değerlendirerek karbon salınımını azalttık. Üretim prosesleri ve ürün dizaynında yapılan inovasyonlar daha çevreci ürün ve üretim modeli anlayışıyla yaşam standartlarını korumak, sürdürülebilir daha çevreci bir dünya atmosferi oluşturmak önceliklerimiz arasında.   Gelecekte en büyük tehdit olarak neleri görüyorsunuz?   Küresel ısınma ve buna bağlı kuraklığın, ekonomilerimiz üzerindeki olumsuz etkileri üzerinden yaratacağı küresel bir tehdit olarak görüyorum. Bu doğrultuda, fosil yakıtların azaltılması için alınacak kararlar, ülkelerin birbirleriyle ticaretlerinde sınırlamalar ve yaptırımlar olarak yansıyabilir. Bu durumda hammaddeden bitmiş ürüne kadar ulaşımı zorlaştıracak ve bu kaynaklara daha yüksek maliyetlerle ulaşacağız. Firmaların, sektörlerin ilkeleri bu sürece hem üretim teknolojileri hem de ürünleri ile hazırlıklı olmaları çok önemli.    2022’DE İHRACAT PERFORMANSI DAHA DA ARTACAK   2021 ihracat performansı açısından nasıl bir noktadasınız? 2022 ile ilgili hedef ve beklentileriniz nasıl?   2021’de normalleşmeyle birlikte küresel çapta hızlı bir talep patlaması yaşandı. Özellikle imalat sanayinde ve sektörel olarak ihracat rakamları bir önceki yıla göre yükseldi. Alüminyum profil ihracat performansımız USD ciro olarak geçen yıla göre yüzde 64, miktarsal olarak ise yüzde 42 artış gösterdi. Önceki yıllarda satışı yapılmayan, hammadde olarak kullanılan alüminyum biyetin, küresel tedarik zincirindeki kırılmaların da etkisiyle satışı yapılmaya karar verildi. Covid salgını sonrası küresel piyasalarda oluşan talebin olumlu etkisiyle ihracat rakamlarımız toplam ciromuzun yaklaşık yüzde 50’lik kısmına ulaştı. Küresel talep artışının önümüzdeki yıl da süreceğini öngörmekteyiz. 2022 beklentimiz; mevcutta duran ve yavaşlayan projelerin de başlamasıyla bu seneki performansımızın da üstüne çıkmak. İhracat rakamlarının alüminyum profil satışlarındaki toplam ciroya göre oranını yüzde 60 olarak hedefliyoruz. Biyet satışlarını da sürdürerek, hammadde ihracatını da artırmak istiyoruz. Mevcut talebin bir müddet daha devamını ve bu doğrultuda 2022’nin şirketimiz açısından büyümenin süreceği pozitif bir yıl olacağını öngörmekteyiz.
Küresel ısınma ve buna bağlı kuraklığın, ekonomilerimiz üzerindeki olumsuz etkileri üzerinden yaratacağı küresel bir tehdit olarak görüyorum. Bu doğrultuda, fosil yakıtların azaltılması için alınacak kararlar, ülkelerin birbirleriyle ticaretlerinde sınırlamalar ve yaptırımlar olarak yansıyabilir. Bu durumda hammaddeden bitmiş ürüne kadar ulaşımı zorlaştıracak ve bu kaynaklara daha yüksek maliyetlerle ulaşacağız.

Yeni geliştirdiği ürünler iç pazarın yanı sıra uluslararası platformlarda da ilgi gören Çuhadaroğlu Metal, yılı miktar ve döviz bazında yüzde 60’lık büyümeyle tamamlayacak. Şirket, küresel talepteki artış, duran ya da yavaşlayan projelerin başlaması ve Ar-Ge yatırımlarının meyvelerini vermesiyle birlikte 2022’de de büyümesini sürdürecek.


Çuhadaroğlu Metal 40 yılı aşkın süredir mimari ve endüstriyel profil sistemleri tasarlayıp, üretiyor. Ar-Ge ve inovasyona dayalı ürün yelpazesiyle ulusal ve uluslararası pazarlardaki etkinliğini her geçen gün artıran Çuhadaroğlu Metal, sürdürülebilir değer yaratma süreçlerinde, asırlık bir kurum olma yolunda ilerleyen Çuhadaroğlu Grup’un kurumsal tecrübesinden de destek alıyor.
İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 3 yıl Almanya’da farklı projelerde yer alan ve Türkiye’ye dönünce, Çuhadaroğlu Grubu’nda çalışmaya başlayan şirketin Genel Müdürü Kenan Aracı, “Ürün yöneticisi, pazarlama müdürü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinden sonra 2003’ten beri grup şirketlerinden Çuhadaroğlu Alüminyum ile Çuhadaroğlu Metal şirketinin genel müdürlük görevini üstlenmekteyim. Ayrıca 2003-2006 yılları arasında da Çuhadaroğlu Kimya Sanayi Çekomastik şirketinin Genel Müdür görevini üstlendim. Çuhadaroğlu Grup Şirketleri’nde çalışma sürecimde sonsuz desteğini gördüğüm kurucumuz merhum Ahmet Çuhadaroğlu ile hayli teşviki mesaimiz oldu. Müteşebbis, yatırımcı, farklılaşmaya çalışan, başkalarından farklı düşünenlerin gelecekte kazanacağını ve ayakta kalacağını öngören bir yönetici idi.” diyerek, sorularımızı yanıtladı.
 
İLKELERE DAYALI YÖNETİM ANLAYIŞI
 
Çözüm ortaklığı yaptığınız sektörleri, müşterileriniz ve paydaşlarınız açısından sizi farklı kılan özelliklerinizi aktarır mısınız?
 
Sektörün kurucuları arasındaki Çuhadaroğlu Grup şirketleri bu sene 67. yılını dolduruyor. Bu başarının anahtarı; güvenilirlikten, beraber iş yapılan tüm paydaşlarımıza karşı kurumsal ilkeler doğrultusunda şeffaf yönetim anlayışı ve müşteri odaklı yaklaşımdan ödün vermemek.
Global etkinliğimizi artırma vizyonuyla Çuhadaroğlu şemsiyesi altında İnteral, İnterax, İnterwall, İntersecure ve İnterdigi gibi güçlü markalar oluşturduk. İnteral, alüminyum kapı, pencere ve cephe mimari sistemler ile endüstriyel profiller; İnterax otomatik döner, otomatik kanat açan ve otomatik kayar kapılar; İnterwall ofis bölme sistemleri; İntersecure kurşun geçirmez, patlamaya ve yangına dayanıklı güvenlik doğramaları içeriyor.
Ayrıca makine, otomotiv, kara, hava, deniz taşıma araçları, solar enerji sanayi gibi inşaat sektöründen farklı alanlarda kullanılan endüstriyel profil ve profil üretimi için ihtiyacımız olan biyet hammadde üretimini yapan entegre bir tesise sahibiz.
Günümüzde yapıların vazgeçilmez unsuru olan alüminyum sistemler, yüzde 100 geri dönüşüm, ısı yalıtımı, farklı yüzey işlem seçenekleri sunması gibi özellikleriyle PVC, ahşap kapı ve pencere doğramalara kıyasla alternatif sunuyor. Bu sistemleri, basit bir şekilde cephe sistemleri, kapı-pencere sistemleri ve sürme sistemlerini en üst düzey performans gösterecek tasarımlarla üretiyoruz. Minimalist bir yaklaşımla tasarlanan ve maksimum görsel açıklık sağlayan sistemler mimarlar, uygulayıcılar ve kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.
Son yıllarda arsa arzındaki azalması nedeniyle artan dikey yapılaşmadan dolayı yüksek katlı binaların artması, balkon ve teras kullanımıyla birlikte alternatif malzeme olarak hem alüminyum hem de hava, su sızdırmazlık performansı yüksek sistemlere talep artmaktadır. Su sızdırmazlığı, hava sızdırmazlığı, ısıl performans, rahat ve konforlu kullanım bu fiziksel özelliklerden öne çıkanlardır.
 
AR-GE YATIRIMLARININ MEYVELERİNİ TOPLUYOR
 
Ar-Ge, inovasyon, dijitallleşme süreci ve yeni pazar çalışmalarınızdan söz eder misiniz?
 
Kurumsallaşmada büyük yol kat eden ve 2016’da BİST'de halka açılarak bu başarısını taçlandıran Çuhadaroğlu’nun amacı sürdürülebilir yönetim anlayışıyla asırlık bir firma olmak. Bu doğrultuda Endüstri 4.0 ve dijitalleşme; iş güvenliği ve sağlığı; çevre ve sosyal sorumluluk; müşteri ilişkileri yönetimi; kurumsallaşma; hesap verebilirlik ve daha şeffaf yönetim alanlarındaki uygulamalarımızı daha da geliştireceğiz.
Dinamik ve pazara açık bir model uygulanan Çuhadaroğlu Ar-Ge merkezimizde tüm paydaşların isteklerine uygun ürünler tasarlayıp, mimari talepler ve projeye özel çözümlerle “binaların terzisi” gibi binalara elbiseler dizayn etmekteyiz.
Yeni geliştirdiğimiz ürünlerin iç pazarda ve uluslararası platformlarda kendine yer bulmasıyla 2021’de  miktar ve döviz bazında yüzde 60 mertebesinde büyüme öngörmekteyiz. Özellikle Interax otomatik kapı sistemleri tarafında geliştirdiğimiz katma değerli ürünler faaliyet kârlılığına olumlu etkileyecek. Düzenli olarak yaptığımız Ar-Ge yatırımlarının meyvelerini 2021’den sonra toplamaya başlayacağız. 
 
ÜRETİMDE VE TASARIMDA ÇEVRECİ İNOVASYONLAR
 
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili çalışmalarınızdan söz eder misiniz?
 
Grup olarak, net sera gazı emisyonları azaltma hedefini yüzde 40’lardan yüzde 55’lere yükselterek, 2050’ye kadar “İklim Nötr Olma” hedefini içeren Avrupa Yeşil Mutabakatı çalışmalarımız sürüyor. İçinde olduğumuz alüminyum sektöründe karbon kaçağı yüksek. Enerji verimliliği sağlanması, doğal kaynak tüketiminin azaltılabilmesi veya sıfırlanabilmesi tüm sektörlerin de dahil olacağı zincirleme bir dönüşüm ve bunun takibi sayesinde olacaktır.  Bireysel toplam, ülke olarak ise sürdürülebilir yeşil bir dünya için farkındalık oluşturmamız gerekiyor.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanan ve ısı yalıtımı koşullarını sağlayan binalar sıfır enerji binalar kavramını oluşturmuştur. Biz de ısı kayıplarını önlemede performansı maksimumda olan alüminyum kapı, pencere ve cephe sistemleri ürünleri tasarladık. Üretim tesislerimizde enerji kaybını minimize edecek ve üretim esnasındaki açığa çıkan atık baca gazlarını farklı üretim proseslerimizde değerlendirerek karbon salınımını azalttık. Üretim prosesleri ve ürün dizaynında yapılan inovasyonlar daha çevreci ürün ve üretim modeli anlayışıyla yaşam standartlarını korumak, sürdürülebilir daha çevreci bir dünya atmosferi oluşturmak önceliklerimiz arasında.
 
Gelecekte en büyük tehdit olarak neleri görüyorsunuz?
 
Küresel ısınma ve buna bağlı kuraklığın, ekonomilerimiz üzerindeki olumsuz etkileri üzerinden yaratacağı küresel bir tehdit olarak görüyorum. Bu doğrultuda, fosil yakıtların azaltılması için alınacak kararlar, ülkelerin birbirleriyle ticaretlerinde sınırlamalar ve yaptırımlar olarak yansıyabilir. Bu durumda hammaddeden bitmiş ürüne kadar ulaşımı zorlaştıracak ve bu kaynaklara daha yüksek maliyetlerle ulaşacağız. Firmaların, sektörlerin ilkeleri bu sürece hem üretim teknolojileri hem de ürünleri ile hazırlıklı olmaları çok önemli. 
 
2022’DE İHRACAT PERFORMANSI DAHA DA ARTACAK
 
2021 ihracat performansı açısından nasıl bir noktadasınız? 2022 ile ilgili hedef ve beklentileriniz nasıl?
 
2021’de normalleşmeyle birlikte küresel çapta hızlı bir talep patlaması yaşandı. Özellikle imalat sanayinde ve sektörel olarak ihracat rakamları bir önceki yıla göre yükseldi. Alüminyum profil ihracat performansımız USD ciro olarak geçen yıla göre yüzde 64, miktarsal olarak ise yüzde 42 artış gösterdi.
Önceki yıllarda satışı yapılmayan, hammadde olarak kullanılan alüminyum biyetin, küresel tedarik zincirindeki kırılmaların da etkisiyle satışı yapılmaya karar verildi. Covid salgını sonrası küresel piyasalarda oluşan talebin olumlu etkisiyle ihracat rakamlarımız toplam ciromuzun yaklaşık yüzde 50’lik kısmına ulaştı. Küresel talep artışının önümüzdeki yıl da süreceğini öngörmekteyiz.
2022 beklentimiz; mevcutta duran ve yavaşlayan projelerin de başlamasıyla bu seneki performansımızın da üstüne çıkmak. İhracat rakamlarının alüminyum profil satışlarındaki toplam ciroya göre oranını yüzde 60 olarak hedefliyoruz. Biyet satışlarını da sürdürerek, hammadde ihracatını da artırmak istiyoruz. Mevcut talebin bir müddet daha devamını ve bu doğrultuda 2022’nin şirketimiz açısından büyümenin süreceği pozitif bir yıl olacağını öngörmekteyiz.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.