Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Çalışanları için fırsat eşitliği sağlayan Wilo, çalışma kültürüyle endüstride fark yaratıyor

Sektörel 11.07.2023 - 19:32, Güncelleme: 11.07.2023 - 19:32 4568+ kez okundu.
 

Çalışanları için fırsat eşitliği sağlayan Wilo, çalışma kültürüyle endüstride fark yaratıyor

Wilo, suyun taşınması için gereken her alanda dönüm noktası oluşturan buluşlarla ve patentlerle büyüyerek yeni bir sektör yaratan 150 yıllık köklü bir şirket. Yarattığı sektörün lideri konumundaki Wilo, 30 yıl önce giriş yaptığı Türkiye’yi 1997’de markanın dünyadaki malzeme temin merkezlerinden biri olarak tescilledi.
Wilo sürdürülebilir çözümleriyle bu yıl bulunduğu pazarlarda liderliğini pekiştirip, potansiyeli yüksek yeni pazarlara girmeyi hedefliyor. Bu küresel başarının temelinde yer alan çeşitlilik yönetiminde, cinsiyet eşitliği konusunda atılımlar yapan Wilo, pozitif çalışma kültürünün tüm endüstri sektörüne yayılması için öncülük yapıyor.   Wilo, suyun taşınması için gereken her alanda dönüm noktası oluşturan buluşlarla ve patentlerle büyüyerek yeni bir sektör yaratan 150 yıllık köklü bir şirket. Yarattığı sektörün lideri konumundaki Wilo, 30 yıl önce giriş yaptığı Türkiye’yi 1997’de markanın dünyadaki malzeme temin merkezlerinden biri olarak tescilledi.   Dijitalleşen dünyada yüksek teknoloji ürünü çözümleriyle insanların hayatını kolaylaştırırken, çevre dostu sürdürülebilir bir strateji benimseyen Wilo, bu stratejiyi çeşitlilik ve bireyselliği destekleyen insan odaklı çalışma kültürü ile yürütüyor. Wilo’nun, kadınların sayıca az olduğu endüstri sektöründe yarattığı pozitif çalışma kültürünü ve hedeflerini şirketin Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Şile Ölmez anlattı.   Wilo Pompa’nın Türkiye’deki faaliyet geçmişinden ve sektörel konumundan bahseder misiniz?   150 yıl önce Louis Opländer'in Almanya’nın Dortmund kentinde, bronz ve bakır parçalar işleyen atölyesinde başlayan Wilo hikayemizde, suyun taşınması için gereken her alanda dönüm noktası oluşturan buluşlarla ve patentlerle büyüyerek yeni bir sektör yaratmış olduk. Yaptığımız bu öncü faaliyetlerle sektör lideri konumuna geldik ve lider olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.   Wilo olarak, suyun taşınması için gereken her alanda, ısıtma ve soğutma teknolojilerinde dönüm noktası oluşturan buluşlarla ve patentlerle büyüyerek yeni bir sektör yarattığımızı söyleyebiliriz. Bu yeniliklerden en önemlisi ise Opländer’in bugün dünyanın en önemli ısınma yöntemi olan sıcak su ile ısıtma sistemlerinin kalbi olan “sirkülasyon pompasını” icat etmesi oldu.   Wilo olarak pompa ve pompa sistemleri sektöründe dört farklı kategoride faaliyet gösteriyoruz. Bu kategorileri; altyapı, endüstri, bina teknolojileri ve OEM olarak adlandırıyoruz. Altyapı alanında insanların kullandıkları suyu bir yerde toplayıp, başka bir yere transfer ediyoruz. Bina teknolojilerinde ise yaşadığımız binalar, iş yerleri, hastaneler, üniversiteler ve konutlar hizmet alanlarımız arasında yer alıyor. Endüstride kullanılan pompalarımızla beraber OEM pompaları gibi kombi cihazların içinde yer alan, özellikle seri üretimlerde kullanılan pompalarımız da bulunuyor.   Wilo olarak Türkiye’deki faaliyetlerimize ise 1992 yılında başladık ve 1997’de markanın dünyadaki malzeme temin merkezlerinden biri olarak tescillendik. Wilo Türkiye operasyonumuzda yaklaşık 35 bayimiz, 100’ü aşan merkez çalışanımız ve uzmanlaşmış servis kadromuz ile yaklaşık bin kişilik bir aile olarak müşterilerimize enerji verimliliği yüksek, üstün performanslı ürün ve çözümler sunuyoruz.   AR-GE TABANLI ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER   Ne tür çözümlerle rakiplerinizden ayrışıyorsunuz?   Wilo olarak kendimizi sektörün teknoloji lideri olarak tanımlayabiliriz. Ar-Ge yatırımlarımız ile enerji tasarrufu yüksek ve enerji verimliliği sağlayan ürünler geliştiriyor, bu ürünlerimizin her alanda yaygınlaşmasını sağlayarak dünya kaynaklarının korunmasını sağlıyoruz.   Wilo olarak, dijitalleşen dünyada teknolojilerimizle insanların hayatını kolaylaştırırken, çevre dostu sürdürülebilir bir stratejiyi benimsiyoruz. Şehirlerimiz akıllı şehirlere dönüşürken yüksek verimli ürünlerimiz sayesinde doğa ile barışık şehirler inşa edilmesine katkı sağlayarak insanların doğa ve teknolojiyle daha uyumlu, huzurlu ve mutlu yaşayacağı akıllı şehirlerin alt yapısını oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ürünlerimizin gelişimini de bu strateji çerçevesinde gerçekleştiriyor ve Türkiye pazarının ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak sektörümüze teknoloji konusunda öncülük ediyoruz.   Müşterilerimize sadece ürün sağlamayı değil onlar için çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda geniş ürün yelpazemiz ve sistemlerimizle farklı alanlar için çözümler geliştiriyoruz. Müşteri memnuniyetinin yüksek kaliteli ürün, çözüm ve hizmetten geçtiğine inanıyor satış sonrası hizmetlerimizle de farklılaşıyoruz. Müşterilerimize, sadece kurulum sürecinde değil ürünlerin kullanım ömrü boyunca, onarımdan periyodik bakıma, yedek parça değişiminden mesleki eğitime kadar her alanda uzman servis kadromuz ile hizmet sunuyoruz.   YÖNETİMDE YÜZDE 50 KADIN TEMSİL ORANI   İstihdam ve yönetim rollerinin dağılımında kadın çalışanlarla ilgili stratejiniz ve güncel konumunuz nasıl? Kadınların iş hayatında daha etkin ve eşit koşullara sahip olması için ne tür inisiyatifler alıyorsunuz?   Wilo olarak başarımızın temelinde çeşitlilik ve insan odaklılık yatıyor. Çalışanlarımızın farklı geçmişten gelen, eşsiz yetenek ve motivasyonlara sahip bireyler olduklarının bilinci ile kişisel değerlerine uygun çalışma ortamının yaratılması için çabalıyoruz.   Organizasyonumuzda her seviyede olduğu gibi yönetici seviyesinde de yoğun bir kadın işgücümüz bulunuyor. Dünya çapında Wilo bünyesinde kadın yöneticilerimizin oranı yüzde 18 iken, 2021 yılı sonu itibarı ile Wilo Türkiye yönetim kadromuzdaki kadın çalışan oranımız yüzde 50 idi, önümüzdeki yıllarda da bu çeşitliliğin verdiği güç ve farklı bakış açıları ile şirketimizi çok daha ilerilere taşıyacağımıza inanıyorum.   Çalışanlarımızın ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz ve teknolojik çözümler ile her adımını desteklediğimiz uzaktan çalışma, esnek çalışma modelleri ve kapsayıcı pozitif çalışma kültürü ile çalışanlarımıza “birey” olarak değer verdiğimizi bilerek daha yüksek bir motivasyon ve bağlılık sergiliyorlar.   Kariyer gelişim yolculuklarında çalışanlarımıza sunduğumuz eğitim olanakları ve global fırsatlar söz konusu olduğunda mutlaka erkek aday sayısı kadar kadın adaylara sahip olmamız gerektiği sağduyusu ile eşitlik algısını her alanda yaratmaya çalışıyoruz.   “KADINLAR KONUSUNDA İŞ DÜNYASININ YOLU UZUN”   Kadın yönetici ve çalışanlar iş yaşamında nasıl bir fark yaratıyor?   Kişisel yolculuğumda iş hayatında iz bırakan kadın çalışma arkadaşlarımın aynı anda çok sayıda işi yapmayı başarabilen, empati becerisi gelişmiş, mükemmeli arayan, kişisel gelişiminin sorumluluğunu alan, çoğu zaman süreç ve sistemleri kontrol etme konusunda motive ve önüne ne kadar engel çıkarsa çıksın yılmayan özellikler sergilediği anlara tanık oldum. Zamanla hepsi hikayesini anlatmaya değer başarılara dönüştü.   Diğer taraftan beni en çok üzen nokta, potansiyeline ulaşma fırsatı elde edemeyen bireyler oldu. Gerek eğitim, gerekse iş dünyasında yer alma fırsatı bulamadığı için kadın haklarına dair yapılan yasal ve mevzuatsal düzenlemelere rağmen kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının önünde hala engeller bulunuyor. Ülkemizde de iş dünyasında kadınların desteklenmesi konusunda gidecek uzun bir yolumuz var.   HEDEFİNDE YÜKSEK POTANSİYELLİ YENİ PAZARLAR VAR   2022 yılı hedefleriniz nasıl?   Wilo Türkiye olarak 30. yılımıza girerken, 2022 yılında da hem var olduğumuz pazarlar hem de hedef pazarlarımız için çalışmalarımız devam edecek. Verimli binalar ve altyapı çalışmalarımız kapsamında su yönetimi ve endüstri alanlarındaki faaliyetlerimizi hızlandırarak Türkiye’deki liderliğimizi pekiştirmeyi ve potansiyeli yüksek yeni pazarlara giriş yapmayı hedefliyoruz.   Tüm bu stratejiler ve hedeflerimiz doğrultusunda Wilo ailesi olarak belirlediğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarına ekstra önem vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda bireyselliğin ve çeşitliliğin takdir edilmesine ve desteklenmesine özellikle önem vereceğiz. Şirket içinde çeşitliliği teşvik etmeyi ve bu çeşitlilikten yararlanmayı hedefliyoruz. Bu çeşitlilikteki en önemli barem de kadın çalışanlarımız.   Endüstri sektöründe kadınların sayıca az olduğunun bilinci ile sahip olduğumuz kadın işgücünün bize verdiği itici gücü büyüterek diğer kurumlara da örnek olmak istiyoruz.
Wilo, suyun taşınması için gereken her alanda dönüm noktası oluşturan buluşlarla ve patentlerle büyüyerek yeni bir sektör yaratan 150 yıllık köklü bir şirket. Yarattığı sektörün lideri konumundaki Wilo, 30 yıl önce giriş yaptığı Türkiye’yi 1997’de markanın dünyadaki malzeme temin merkezlerinden biri olarak tescilledi.

Wilo sürdürülebilir çözümleriyle bu yıl bulunduğu pazarlarda liderliğini pekiştirip, potansiyeli yüksek yeni pazarlara girmeyi hedefliyor. Bu küresel başarının temelinde yer alan çeşitlilik yönetiminde, cinsiyet eşitliği konusunda atılımlar yapan Wilo, pozitif çalışma kültürünün tüm endüstri sektörüne yayılması için öncülük yapıyor.


 
Wilo, suyun taşınması için gereken her alanda dönüm noktası oluşturan buluşlarla ve patentlerle büyüyerek yeni bir sektör yaratan 150 yıllık köklü bir şirket. Yarattığı sektörün lideri konumundaki Wilo, 30 yıl önce giriş yaptığı Türkiye’yi 1997’de markanın dünyadaki malzeme temin merkezlerinden biri olarak tescilledi.
 
Dijitalleşen dünyada yüksek teknoloji ürünü çözümleriyle insanların hayatını kolaylaştırırken, çevre dostu sürdürülebilir bir strateji benimseyen Wilo, bu stratejiyi çeşitlilik ve bireyselliği destekleyen insan odaklı çalışma kültürü ile yürütüyor. Wilo’nun, kadınların sayıca az olduğu endüstri sektöründe yarattığı pozitif çalışma kültürünü ve hedeflerini şirketin Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Şile Ölmez anlattı.
 
Wilo Pompa’nın Türkiye’deki faaliyet geçmişinden ve sektörel konumundan bahseder misiniz?
 
150 yıl önce Louis Opländer'in Almanya’nın Dortmund kentinde, bronz ve bakır parçalar işleyen atölyesinde başlayan Wilo hikayemizde, suyun taşınması için gereken her alanda dönüm noktası oluşturan buluşlarla ve patentlerle büyüyerek yeni bir sektör yaratmış olduk. Yaptığımız bu öncü faaliyetlerle sektör lideri konumuna geldik ve lider olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
 
Wilo olarak, suyun taşınması için gereken her alanda, ısıtma ve soğutma teknolojilerinde dönüm noktası oluşturan buluşlarla ve patentlerle büyüyerek yeni bir sektör yarattığımızı söyleyebiliriz. Bu yeniliklerden en önemlisi ise Opländer’in bugün dünyanın en önemli ısınma yöntemi olan sıcak su ile ısıtma sistemlerinin kalbi olan “sirkülasyon pompasını” icat etmesi oldu.
 
Wilo olarak pompa ve pompa sistemleri sektöründe dört farklı kategoride faaliyet gösteriyoruz. Bu kategorileri; altyapı, endüstri, bina teknolojileri ve OEM olarak adlandırıyoruz. Altyapı alanında insanların kullandıkları suyu bir yerde toplayıp, başka bir yere transfer ediyoruz. Bina teknolojilerinde ise yaşadığımız binalar, iş yerleri, hastaneler, üniversiteler ve konutlar hizmet alanlarımız arasında yer alıyor. Endüstride kullanılan pompalarımızla beraber OEM pompaları gibi kombi cihazların içinde yer alan, özellikle seri üretimlerde kullanılan pompalarımız da bulunuyor.
 
Wilo olarak Türkiye’deki faaliyetlerimize ise 1992 yılında başladık ve 1997’de markanın dünyadaki malzeme temin merkezlerinden biri olarak tescillendik. Wilo Türkiye operasyonumuzda yaklaşık 35 bayimiz, 100’ü aşan merkez çalışanımız ve uzmanlaşmış servis kadromuz ile yaklaşık bin kişilik bir aile olarak müşterilerimize enerji verimliliği yüksek, üstün performanslı ürün ve çözümler sunuyoruz.
 
AR-GE TABANLI ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER
 
Ne tür çözümlerle rakiplerinizden ayrışıyorsunuz?
 
Wilo olarak kendimizi sektörün teknoloji lideri olarak tanımlayabiliriz. Ar-Ge yatırımlarımız ile enerji tasarrufu yüksek ve enerji verimliliği sağlayan ürünler geliştiriyor, bu ürünlerimizin her alanda yaygınlaşmasını sağlayarak dünya kaynaklarının korunmasını sağlıyoruz.
 
Wilo olarak, dijitalleşen dünyada teknolojilerimizle insanların hayatını kolaylaştırırken, çevre dostu sürdürülebilir bir stratejiyi benimsiyoruz. Şehirlerimiz akıllı şehirlere dönüşürken yüksek verimli ürünlerimiz sayesinde doğa ile barışık şehirler inşa edilmesine katkı sağlayarak insanların doğa ve teknolojiyle daha uyumlu, huzurlu ve mutlu yaşayacağı akıllı şehirlerin alt yapısını oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ürünlerimizin gelişimini de bu strateji çerçevesinde gerçekleştiriyor ve Türkiye pazarının ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak sektörümüze teknoloji konusunda öncülük ediyoruz.
 
Müşterilerimize sadece ürün sağlamayı değil onlar için çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda geniş ürün yelpazemiz ve sistemlerimizle farklı alanlar için çözümler geliştiriyoruz. Müşteri memnuniyetinin yüksek kaliteli ürün, çözüm ve hizmetten geçtiğine inanıyor satış sonrası hizmetlerimizle de farklılaşıyoruz. Müşterilerimize, sadece kurulum sürecinde değil ürünlerin kullanım ömrü boyunca, onarımdan periyodik bakıma, yedek parça değişiminden mesleki eğitime kadar her alanda uzman servis kadromuz ile hizmet sunuyoruz.
 
YÖNETİMDE YÜZDE 50 KADIN TEMSİL ORANI
 
İstihdam ve yönetim rollerinin dağılımında kadın çalışanlarla ilgili stratejiniz ve güncel konumunuz nasıl? Kadınların iş hayatında daha etkin ve eşit koşullara sahip olması için ne tür inisiyatifler alıyorsunuz?
 
Wilo olarak başarımızın temelinde çeşitlilik ve insan odaklılık yatıyor. Çalışanlarımızın farklı geçmişten gelen, eşsiz yetenek ve motivasyonlara sahip bireyler olduklarının bilinci ile kişisel değerlerine uygun çalışma ortamının yaratılması için çabalıyoruz.
 
Organizasyonumuzda her seviyede olduğu gibi yönetici seviyesinde de yoğun bir kadın işgücümüz bulunuyor. Dünya çapında Wilo bünyesinde kadın yöneticilerimizin oranı yüzde 18 iken, 2021 yılı sonu itibarı ile Wilo Türkiye yönetim kadromuzdaki kadın çalışan oranımız yüzde 50 idi, önümüzdeki yıllarda da bu çeşitliliğin verdiği güç ve farklı bakış açıları ile şirketimizi çok daha ilerilere taşıyacağımıza inanıyorum.
 
Çalışanlarımızın ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz ve teknolojik çözümler ile her adımını desteklediğimiz uzaktan çalışma, esnek çalışma modelleri ve kapsayıcı pozitif çalışma kültürü ile çalışanlarımıza “birey” olarak değer verdiğimizi bilerek daha yüksek bir motivasyon ve bağlılık sergiliyorlar.
 
Kariyer gelişim yolculuklarında çalışanlarımıza sunduğumuz eğitim olanakları ve global fırsatlar söz konusu olduğunda mutlaka erkek aday sayısı kadar kadın adaylara sahip olmamız gerektiği sağduyusu ile eşitlik algısını her alanda yaratmaya çalışıyoruz.
 
“KADINLAR KONUSUNDA İŞ DÜNYASININ YOLU UZUN”
 
Kadın yönetici ve çalışanlar iş yaşamında nasıl bir fark yaratıyor?
 
Kişisel yolculuğumda iş hayatında iz bırakan kadın çalışma arkadaşlarımın aynı anda çok sayıda işi yapmayı başarabilen, empati becerisi gelişmiş, mükemmeli arayan, kişisel gelişiminin sorumluluğunu alan, çoğu zaman süreç ve sistemleri kontrol etme konusunda motive ve önüne ne kadar engel çıkarsa çıksın yılmayan özellikler sergilediği anlara tanık oldum. Zamanla hepsi hikayesini anlatmaya değer başarılara dönüştü.
 
Diğer taraftan beni en çok üzen nokta, potansiyeline ulaşma fırsatı elde edemeyen bireyler oldu. Gerek eğitim, gerekse iş dünyasında yer alma fırsatı bulamadığı için kadın haklarına dair yapılan yasal ve mevzuatsal düzenlemelere rağmen kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının önünde hala engeller bulunuyor. Ülkemizde de iş dünyasında kadınların desteklenmesi konusunda gidecek uzun bir yolumuz var.
 
HEDEFİNDE YÜKSEK POTANSİYELLİ YENİ PAZARLAR VAR
 
2022 yılı hedefleriniz nasıl?
 
Wilo Türkiye olarak 30. yılımıza girerken, 2022 yılında da hem var olduğumuz pazarlar hem de hedef pazarlarımız için çalışmalarımız devam edecek. Verimli binalar ve altyapı çalışmalarımız kapsamında su yönetimi ve endüstri alanlarındaki faaliyetlerimizi hızlandırarak Türkiye’deki liderliğimizi pekiştirmeyi ve potansiyeli yüksek yeni pazarlara giriş yapmayı hedefliyoruz.
 
Tüm bu stratejiler ve hedeflerimiz doğrultusunda Wilo ailesi olarak belirlediğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarına ekstra önem vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda bireyselliğin ve çeşitliliğin takdir edilmesine ve desteklenmesine özellikle önem vereceğiz. Şirket içinde çeşitliliği teşvik etmeyi ve bu çeşitlilikten yararlanmayı hedefliyoruz. Bu çeşitlilikteki en önemli barem de kadın çalışanlarımız.
 
Endüstri sektöründe kadınların sayıca az olduğunun bilinci ile sahip olduğumuz kadın işgücünün bize verdiği itici gücü büyüterek diğer kurumlara da örnek olmak istiyoruz.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.