Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

BSH’den Yaşanabilir Bir Dünya Çin Ekonomik Sürdürülebilirlik Anlayışı

09.07.2023 - 17:45, Güncelleme: 09.07.2023 - 17:45 5427+ kez okundu.
 

BSH’den Yaşanabilir Bir Dünya Çin Ekonomik Sürdürülebilirlik Anlayışı

Projemizi pandemi koşulları doğrultusunda makersoftomorrow.online platformu ile tüm Türkiye’deki çocukların ve gençlerin erişimine açarak ücretsiz olarak kodlama eğitimi alabilmelerini sağladık. Bu çalışmalarımızla her yıl bin yeni öğrenciye ulaşmayı, eğitim almış öğrencilerle de yoğunlaştırılmış eğitimlere devam etmeyi planlıyoruz.
BSH sürdürülebilir bir dünya için gezegen, insan ve refah boyutlarında üstlendiği kurumsal sorumluluğu tüm paydaşlarıyla ortak bir gayretle yerine getiriyor. Ürünlerinde çevre ayak izini giderek küçülten BSH, kiralama ve paylaşım gibi yeni iş modelleriyle çöpe atma zihniyetine son vermeye yardımcı olmayı ve geri dönüşümü de önemsiyor. Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı beyaz eşya üreticilerinden olan BSH,  kurumsal duruşunu ve faaliyetlerini sürdürülebilir yaşam vizyonu üzerine inşa ediyor. Bir yandan teknolojisini sürdürülebilir değer üretmek üzere sürekli geliştiren BSH, bir yandan da döngüsel ekonomi alanında öncü çalışmalara imza atıyor.   Kaynak kullanımı ve atık seviyelerini azaltarak tüketiciler için enerji verimliliği yüksek çevreci ürünler geliştirdiklerini söyleyen, BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü Burçin Girit’e sorularımızı yönelttik.   ÜÇ BOYUTLU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI   Sürdürülebilirliğin şirket stratejinizdeki yerinden ve güncel projelerinizden ve hedeflerinizden söz edebilir misiniz?   BSH'de sürdürülebilirliğin üç boyutlu olduğuna inanıyoruz. Çevre koruma, sosyal sorumluluk ve iş sürekliliği, sürdürülebilirlik anlayışımızın temelini oluşturuyor. Kurumsal sorumluluğumuzu Gezegen, insan ve refahın üç boyutunda yerine getiriyoruz. Gezegen; atığı ve çevre kirliliğini en aza indirmek, insanlar; yaşam kalitesini geliştirmek, refah; işimizde süreklilik elementlerinden oluşuyor.   Bu temeli oluşturmak, adil, eşitlikçi, kapsayıcı ve mevcut ve gelecek nesiller için evde yüksek kaliteli bir yaşam sunan, sosyal olarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. İnsanlara, insanın kendisine ve yaşamına yatırım yaparak bu prensiplerimizi birer öncelik haline getirmeyi sürdürüyoruz. Gerektiğinde cesur adımlar atıyor, girişimci ruhla hareket ediyor, hızlıca deneyimlemekle ve öğrenmekle gurur duyuyoruz.   Bilgi ve amaç odaklı ilerlerken kendimize net öncelikler belirliyoruz. Değer zincirimizin tüm alanlarında çevresel ayak izimizin azaltılmasını kararlılıkla sürdürüyoruz. Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı beyaz eşya üreticilerinden biri olarak kurumsal duruşumuz ve tüm faaliyetlerimizin temelinde sürdürülebilir yaşam vizyonumuz bulunuyor. Bu doğrultuda bir yandan teknolojimizi sürdürülebilir değerler üretmek üzere sürekli geliştirirken bir yandan da döngüsel ekonomi alanında öncü çalışmalara imza atıyoruz.   Aynı zamanda tüketiciler için de bu doğrultuda enerji verimliliği yüksek çevreci ürünler geliştiriyor, üretim süreçlerinde daha az kaynak kullanarak ve atık seviyelerini azaltarak iyileştirmeler yapıyoruz. Örneğin 2020’nin sonundan beri, tüm üretim, geliştirme ve yönetim merkezleri karbon nötr olarak faaliyet gösteriyor. Yani tüm ürünleri karbon ayak izi bırakmadan geliştirilip üretiliyor. Bu, tüm BSH ürünlerinin karbon ayak izi bırakmadan geliştirilip üretildiği anlamına geliyor.   Ayrıca tedarik zinciri ve satın alınan ürünlerimizin kullanımı dâhil olmak üzere değer zincirimizin tüm alanlarında çevresel ayak izimizin azaltılmasını kararlılıkla sürdürüyoruz.  Bu doğrultuda kendimize 2030 yılına kadar CO2 salımlarını yüzde 15 oranında azaltma hedefi koyduk. Tüm bunlarla birlikte daha az atık üretmek ve atıklarımızı geri dönüştürerek tekrar kullanmak üzere proseslerimizi geliştirmek için yatırımlar yapıyoruz. Ayrıca, 2025 yılına kadar üretim tesislerimizde su tüketimini azaltmak için de çalışmalarımız bulunuyor.   Diğer taraftan sürdürülebilirlik politikamızı destekleyecek şekilde mikroplastikler konusuna odaklanıyoruz. Yapılan araştırmalar, suyun plastikler tarafından kirlenmesinin ve özellikle mikroplastiklerin çevre için giderek daha büyük bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Bu nedenle, su döngüsündeki mikroplastiklerin etkilerini araştıran RUSEKU dahil birçok bilimsel çalışmayı destekliyoruz.   Çevreye duyarlı bir şirket olarak, sudaki mikroplastik miktarını önemli ölçüde azaltan etkili, pratik ve tüketici odaklı çözümler üzerinde çalışıyor ve filtre çözümleri gibi çeşitli teknolojik seçenekler konusunda araştırmalar yapıyoruz.  BSH olarak yaşam kalitesini iyileştirecek, atık ve kirliliği azaltacağız.   GEREKSİZ SU VE DETERJAN TÜKETİMEYEN ÜRÜNLER   Sürdürülebilirliği ve çevreyi destekleyen yeni ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz?   Uzun yıllardır sürdürülebilirlik odaklı teknolojiler geliştiriyoruz. Bunun son örneklerinden bahsedecek olursam; ActiveWater Plus otomatik su tasarrufu sistemi ve i-DOS akıllı deterjan dozajlama sistemi ile çamaşır makinelerinin su tüketiminde önemli iyileşmeler sağladık. ActiveWater Plus teknolojisi sayesinde küçük yüklerde dahi sadece gerekli su miktarı kullanılırken, sensörler sayesinde kumaş tipine ve çamaşır miktarına göre su tüketimi otomatik olarak ayarlanıyor.   Türkiye’de atık sulara yıkama sonucunda daha az deterjan karışsın, evlerdeki çamaşırlar farklı seviyelerde daha iyi temizlensin ve gerekli miktarda deterjan kullanılsın diye hayata geçirdiğimiz i-DOS akıllı deterjan dozajlama sistemi, çamaşırın ağırlığını algılayıp uygun miktarda suyla ıslatıp yeteri kadar deterjanı serbest bırakıyor. Ardından da yıkama esnasında makinedeki suyu optik olarak takip edip içindeki atık (kir) miktarından temizliğin tamamlanıp tamamlanmadığına karar veriyor. Eğer su yeterince berraksa yıkama işlemi sona eriyor.   Ayrıca gereksiz su ve deterjan tüketimini engellemek ve böylelikle çevreye verilen zararı en aza indirmek için bulaşık makineleri için de farklı sistemler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz sistemlerle bulaşık makineleri 13 kişilik yemek takımını yıkamak için sadece 6,7 litre su kullanarak su tasarrufuna önemli bir katkıda bulunuyor.   Sözün özü uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliği hedefliyoruz ve uzun vadeli ticari başarıları kısa vadeli kârlarla takas etmiyoruz.   TÜM PAYDAŞLARIN ORTAK GAYRET   Sürdürülebilirliği başta müşterileriniz olmak üzere paydaşlarınızla ilişkilerinizde nasıl bir yere koyuyorsunuz?   Sürdürülebilir bir gelişim doğası gereği tüm paydaşların ortak hareketini ve gayretini gerektirir. Bunun bilincinde bir kurum olarak tüm ekosistemimizde sürdürülebilir adımlar için farkındalık çalışmaları, özel iş birlikleri, teknoloji üretimi ve süreç yönetimi ve eğitimler sunuyoruz.   Bu kapsamda geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal, kültürel ve teknolojik anlamda gelişimini desteklemek üzere Geleceği Kodlayanlar projesiyle çocuklarımızın çağın gerekliliği olan teknoloji okuryazarlığı konusunda yetkinlik kazanmalarını sağlıyoruz.   BSH Grubu’nun dünya çapındaki en büyük üretim merkezi ve en önemli üç Ar-Ge Merkezinden biri olan Çerkezköy Üretim Tesisleri’nde kurulan BSH Makers Lab’de (Kodlama Laboratuvarı), Aralık 2017’den bu yana, Kodluyoruz Derneği ile ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik kodlama, elektronik, robotik, 3D tasarım, mobil uygulama geliştirme ve algoritmik düşünce alanlarında eğitimler veriyoruz.   Projemizi pandemi koşulları doğrultusunda makersoftomorrow.online platformu ile tüm Türkiye’deki çocukların ve gençlerin erişimine açarak ücretsiz olarak kodlama eğitimi alabilmelerini sağladık. Bu çalışmalarımızla her yıl bin yeni öğrenciye ulaşmayı, eğitim almış öğrencilerle de yoğunlaştırılmış eğitimlere devam etmeyi planlıyoruz.   Öte yandan kiralama ve paylaşım gibi yeni iş modelleriyle çöpe atma zihniyetine son vermeye yardımcı olmak ve mümkün olduğunca çok elektrikli aletin ve malzemenin yeniden kullanılmasını ya da geri dönüştürülmesini sağlamak istiyoruz. WeWash ve BlueMovement hizmet markalarımız bunun en iyi örnekleri arasında yer alıyor. Ürünün yerine bir yenisinin alınmasından çok tamir edilerek yeniden kullanılması kavramı, dünyanın dört bir yanındaki geniş servis teknisyeni ağımızla da kendini gösteriyor.   BSH ürünlerinin uzun süreli kullanımını etkin olarak sağlamak için son birimin üretiminden sonraki en az 10 yıl boyunca yedek parça teminini sürdürüyoruz. BSH olarak sosyal sorumluluk anlayışımız, doğal kaynakları korumak ve sürdürülebilir hayatı desteklemek üzerinden şekilleniyor.   Önümüzdeki dönemde de bu bilinç ve sorumlulukla hepimize nazikçe ev sahipliği yapan dünyamızı gelecek nesiller için yaşanabilir kılacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.
Projemizi pandemi koşulları doğrultusunda makersoftomorrow.online platformu ile tüm Türkiye’deki çocukların ve gençlerin erişimine açarak ücretsiz olarak kodlama eğitimi alabilmelerini sağladık. Bu çalışmalarımızla her yıl bin yeni öğrenciye ulaşmayı, eğitim almış öğrencilerle de yoğunlaştırılmış eğitimlere devam etmeyi planlıyoruz.

BSH sürdürülebilir bir dünya için gezegen, insan ve refah boyutlarında üstlendiği kurumsal sorumluluğu tüm paydaşlarıyla ortak bir gayretle yerine getiriyor. Ürünlerinde çevre ayak izini giderek küçülten BSH, kiralama ve paylaşım gibi yeni iş modelleriyle çöpe atma zihniyetine son vermeye yardımcı olmayı ve geri dönüşümü de önemsiyor.Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı beyaz eşya üreticilerinden olan BSH,  kurumsal duruşunu ve faaliyetlerini sürdürülebilir yaşam vizyonu üzerine inşa ediyor. Bir yandan teknolojisini sürdürülebilir değer üretmek üzere sürekli geliştiren BSH, bir yandan da döngüsel ekonomi alanında öncü çalışmalara imza atıyor.
 
Kaynak kullanımı ve atık seviyelerini azaltarak tüketiciler için enerji verimliliği yüksek çevreci ürünler geliştirdiklerini söyleyen, BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi Kurumsal İletişim Direktörü Burçin Girit’e sorularımızı yönelttik.
 
ÜÇ BOYUTLU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI
 
Sürdürülebilirliğin şirket stratejinizdeki yerinden ve güncel projelerinizden ve hedeflerinizden söz edebilir misiniz?
 
BSH'de sürdürülebilirliğin üç boyutlu olduğuna inanıyoruz. Çevre koruma, sosyal sorumluluk ve iş sürekliliği, sürdürülebilirlik anlayışımızın temelini oluşturuyor. Kurumsal sorumluluğumuzu Gezegen, insan ve refahın üç boyutunda yerine getiriyoruz. Gezegen; atığı ve çevre kirliliğini en aza indirmek, insanlar; yaşam kalitesini geliştirmek, refah; işimizde süreklilik elementlerinden oluşuyor.
 
Bu temeli oluşturmak, adil, eşitlikçi, kapsayıcı ve mevcut ve gelecek nesiller için evde yüksek kaliteli bir yaşam sunan, sosyal olarak sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz. İnsanlara, insanın kendisine ve yaşamına yatırım yaparak bu prensiplerimizi birer öncelik haline getirmeyi sürdürüyoruz. Gerektiğinde cesur adımlar atıyor, girişimci ruhla hareket ediyor, hızlıca deneyimlemekle ve öğrenmekle gurur duyuyoruz.
 
Bilgi ve amaç odaklı ilerlerken kendimize net öncelikler belirliyoruz. Değer zincirimizin tüm alanlarında çevresel ayak izimizin azaltılmasını kararlılıkla sürdürüyoruz. Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı beyaz eşya üreticilerinden biri olarak kurumsal duruşumuz ve tüm faaliyetlerimizin temelinde sürdürülebilir yaşam vizyonumuz bulunuyor. Bu doğrultuda bir yandan teknolojimizi sürdürülebilir değerler üretmek üzere sürekli geliştirirken bir yandan da döngüsel ekonomi alanında öncü çalışmalara imza atıyoruz.
 
Aynı zamanda tüketiciler için de bu doğrultuda enerji verimliliği yüksek çevreci ürünler geliştiriyor, üretim süreçlerinde daha az kaynak kullanarak ve atık seviyelerini azaltarak iyileştirmeler yapıyoruz. Örneğin 2020’nin sonundan beri, tüm üretim, geliştirme ve yönetim merkezleri karbon nötr olarak faaliyet gösteriyor. Yani tüm ürünleri karbon ayak izi bırakmadan geliştirilip üretiliyor. Bu, tüm BSH ürünlerinin karbon ayak izi bırakmadan geliştirilip üretildiği anlamına geliyor.
 
Ayrıca tedarik zinciri ve satın alınan ürünlerimizin kullanımı dâhil olmak üzere değer zincirimizin tüm alanlarında çevresel ayak izimizin azaltılmasını kararlılıkla sürdürüyoruz.  Bu doğrultuda kendimize 2030 yılına kadar CO2 salımlarını yüzde 15 oranında azaltma hedefi koyduk. Tüm bunlarla birlikte daha az atık üretmek ve atıklarımızı geri dönüştürerek tekrar kullanmak üzere proseslerimizi geliştirmek için yatırımlar yapıyoruz. Ayrıca, 2025 yılına kadar üretim tesislerimizde su tüketimini azaltmak için de çalışmalarımız bulunuyor.
 
Diğer taraftan sürdürülebilirlik politikamızı destekleyecek şekilde mikroplastikler konusuna odaklanıyoruz. Yapılan araştırmalar, suyun plastikler tarafından kirlenmesinin ve özellikle mikroplastiklerin çevre için giderek daha büyük bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Bu nedenle, su döngüsündeki mikroplastiklerin etkilerini araştıran RUSEKU dahil birçok bilimsel çalışmayı destekliyoruz.
 
Çevreye duyarlı bir şirket olarak, sudaki mikroplastik miktarını önemli ölçüde azaltan etkili, pratik ve tüketici odaklı çözümler üzerinde çalışıyor ve filtre çözümleri gibi çeşitli teknolojik seçenekler konusunda araştırmalar yapıyoruz.  BSH olarak yaşam kalitesini iyileştirecek, atık ve kirliliği azaltacağız.
 
GEREKSİZ SU VE DETERJAN TÜKETİMEYEN ÜRÜNLER
 
Sürdürülebilirliği ve çevreyi destekleyen yeni ürünleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
 
Uzun yıllardır sürdürülebilirlik odaklı teknolojiler geliştiriyoruz. Bunun son örneklerinden bahsedecek olursam; ActiveWater Plus otomatik su tasarrufu sistemi ve i-DOS akıllı deterjan dozajlama sistemi ile çamaşır makinelerinin su tüketiminde önemli iyileşmeler sağladık. ActiveWater Plus teknolojisi sayesinde küçük yüklerde dahi sadece gerekli su miktarı kullanılırken, sensörler sayesinde kumaş tipine ve çamaşır miktarına göre su tüketimi otomatik olarak ayarlanıyor.
 
Türkiye’de atık sulara yıkama sonucunda daha az deterjan karışsın, evlerdeki çamaşırlar farklı seviyelerde daha iyi temizlensin ve gerekli miktarda deterjan kullanılsın diye hayata geçirdiğimiz i-DOS akıllı deterjan dozajlama sistemi, çamaşırın ağırlığını algılayıp uygun miktarda suyla ıslatıp yeteri kadar deterjanı serbest bırakıyor. Ardından da yıkama esnasında makinedeki suyu optik olarak takip edip içindeki atık (kir) miktarından temizliğin tamamlanıp tamamlanmadığına karar veriyor. Eğer su yeterince berraksa yıkama işlemi sona eriyor.
 
Ayrıca gereksiz su ve deterjan tüketimini engellemek ve böylelikle çevreye verilen zararı en aza indirmek için bulaşık makineleri için de farklı sistemler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz sistemlerle bulaşık makineleri 13 kişilik yemek takımını yıkamak için sadece 6,7 litre su kullanarak su tasarrufuna önemli bir katkıda bulunuyor.
 
Sözün özü uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliği hedefliyoruz ve uzun vadeli ticari başarıları kısa vadeli kârlarla takas etmiyoruz.
 
TÜM PAYDAŞLARIN ORTAK GAYRET
 
Sürdürülebilirliği başta müşterileriniz olmak üzere paydaşlarınızla ilişkilerinizde nasıl bir yere koyuyorsunuz?
 
Sürdürülebilir bir gelişim doğası gereği tüm paydaşların ortak hareketini ve gayretini gerektirir. Bunun bilincinde bir kurum olarak tüm ekosistemimizde sürdürülebilir adımlar için farkındalık çalışmaları, özel iş birlikleri, teknoloji üretimi ve süreç yönetimi ve eğitimler sunuyoruz.
 
Bu kapsamda geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal, kültürel ve teknolojik anlamda gelişimini desteklemek üzere Geleceği Kodlayanlar projesiyle çocuklarımızın çağın gerekliliği olan teknoloji okuryazarlığı konusunda yetkinlik kazanmalarını sağlıyoruz.
 
BSH Grubu’nun dünya çapındaki en büyük üretim merkezi ve en önemli üç Ar-Ge Merkezinden biri olan Çerkezköy Üretim Tesisleri’nde kurulan BSH Makers Lab’de (Kodlama Laboratuvarı), Aralık 2017’den bu yana, Kodluyoruz Derneği ile ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik kodlama, elektronik, robotik, 3D tasarım, mobil uygulama geliştirme ve algoritmik düşünce alanlarında eğitimler veriyoruz.
 
Projemizi pandemi koşulları doğrultusunda makersoftomorrow.online platformu ile tüm Türkiye’deki çocukların ve gençlerin erişimine açarak ücretsiz olarak kodlama eğitimi alabilmelerini sağladık. Bu çalışmalarımızla her yıl bin yeni öğrenciye ulaşmayı, eğitim almış öğrencilerle de yoğunlaştırılmış eğitimlere devam etmeyi planlıyoruz.
 
Öte yandan kiralama ve paylaşım gibi yeni iş modelleriyle çöpe atma zihniyetine son vermeye yardımcı olmak ve mümkün olduğunca çok elektrikli aletin ve malzemenin yeniden kullanılmasını ya da geri dönüştürülmesini sağlamak istiyoruz. WeWash ve BlueMovement hizmet markalarımız bunun en iyi örnekleri arasında yer alıyor. Ürünün yerine bir yenisinin alınmasından çok tamir edilerek yeniden kullanılması kavramı, dünyanın dört bir yanındaki geniş servis teknisyeni ağımızla da kendini gösteriyor.
 
BSH ürünlerinin uzun süreli kullanımını etkin olarak sağlamak için son birimin üretiminden sonraki en az 10 yıl boyunca yedek parça teminini sürdürüyoruz. BSH olarak sosyal sorumluluk anlayışımız, doğal kaynakları korumak ve sürdürülebilir hayatı desteklemek üzerinden şekilleniyor.
 
Önümüzdeki dönemde de bu bilinç ve sorumlulukla hepimize nazikçe ev sahipliği yapan dünyamızı gelecek nesiller için yaşanabilir kılacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.