Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Akkimce” Fırsat Eşitliği, Yaşama Değer Katıyor

10.07.2023 - 15:05, Güncelleme: 10.07.2023 - 15:05 4968+ kez okundu.
 

Akkimce” Fırsat Eşitliği, Yaşama Değer Katıyor

Akkim Kimya olarak 2022’de, organik ve inorganik büyüme stratejilerimiz doğrultusunda yeni yatırım planları üzerinde çalışıyoruz. Bu türden büyüme adımlarımız doğrultusunda üretim, inovasyon, ihracat ve istihdam gibi alanlarda Türkiye ekonomisine sunduğumuz katkıyı artıracağız.
Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda fırsat eşitliğini kimyasının ayrılmaz bir parçası haline getiren Akkim, tüm İK süreçlerinde adil olma prensibini gözetiyor. Yönetim dahil her kademesinde kadın temsiline de yansıttığı bu anlayışı paydaşlarını da kapsayacak şekilde genişleten Akkim, “önce insan” ilkesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin öncü kimyasal madde üreticilerinden Akkim Kimya, faaliyetlerini 45 yıldır sürdürüyor. Günümüzde temel kimyasallarda sodyum perkarbonat, sodyum metabisülfit, klor alkali, metilaminler, persülfatlar gibi  birçok üründe pazar liderleri arasında yer alan Akkim,  temizlik, hijyen, su arıtma, tekstil, ultrafiltrasyon, kâğıt, inşaat, plastik, gıda, metal, enerji, deterjan, sondaj, madencilik ve kimya gibi sektörlere çözüm ortaklığı yapıyor.   Beş farklı lokasyonda 800 bin ton yıllık kapasiteyle üretim yaparak, 6 kıtada 70’i aşkın ülkede hizmet sunan Akkim Kimya, Türkiye ve Avrupa’daki az sayıda üretici arasında rekabetçi bir konumda yer alıyor. “Yaşama kimya ile değer katarız” misyonuyla, Ar-Ge ve inovasyonu sürdürülebilirlik faaliyetlerinin merkezinde konumlandıran Akkim Kimya, hizmet sağladığı sektörlerde çevreci ürünlerle çözümler geliştiriyor.   Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın akreditasyonuna sahip, 2 bin 700 metrekarelik Ar-Ge merkezinde ulusal ve uluslararası sanayi kuruluşlarına inovatif ürünler geliştiren Akkim Kimya, gelişmiş  Ar-Ge yeteneği sayesinde müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru şekilde analiz edip projelendiriyor.   İş sağlığı ve güvenliği, kaynak ve atık yönetimi, enerji verimliliği, ürün yaşam döngüleri, dijital dönüşüm, çalışan bağlılığı, tedarikçi gelişimi ve inovasyon kültürü Akkim Kimya’nın her dönem odağına yer alıyor. Yeni dönem hedefleri arasında risk yönetimi süreci, Avrupa Yeşil Mutabakat iklim eylem planı, cinsiyet eşitliği ve çalışan gönüllüğü yer alan Akkim Kimya’nın Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Taç Kılavuz sorularımızı yanıtladı.   ÜRÜNLERİNİ 70’DEN FAZLA ÜLKEYE SATIYOR   Kimya sektöründe ulaştığınız konumu ve rakiplerinizden ayrışan özelliklerinizi aktarır mısınız?   Akkim Kimya, sektöründe eşsiz bir pozisyona sahip. Geniş ürün yelpazesiyle hem Türkiye’de hem Avrupa’da, az sayıdaki üretici arasında rekabetçi bir konumdayız. Temel kimyasallar ile performans kimyasallarını beraber değerlendirdiğimizde iç pazardaki en büyük oyunculardan biriyiz.   Bu iki alan çok farklı yönetiliyor fakat Akkim, entegre yapısıyla temelde ürettiği birtakım kimyasalları hem satıyor hem de performans kimyasallarında bunları hammadde olarak da kullanıyor.   1977’de yıllık bin ton kükürt dioksit üretimiyle başladığımız yolculuğumuzda bugün, Türkiye’de kimya sektöründe en başarılı şirketler arasındayız. 5 farklı lokasyondaki senelik 800 bin ton üretim kapasitesiyle 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.   PAYDAŞLARI DA KAPSAYAN EŞİTLİK ANLAYIŞI   Akkim Kimya’nın kaydettiği kurumsal gelişim sürecinde kadın liderlerinizin nasıl bir katkı ve fark yarattığını düşünüyorsunuz?   Akkim Kimya olarak çatısı altında bulunduğumuz, Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Akkök Holding’in toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı doğrultusunda, ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerine giden yolda kadınların değerine inanıyoruz.   Kurulduğumuz günden bu yana gerek iş dünyasında gerekse toplumsal hayatta, her kademede kadınların daha etkin roller edinebilmelerine destek veriyoruz. Paydaşlarımız için değer yaratmayı hedefleyen sürdürülebilir gelecek hedeflerimizde de fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlık kazanması önemli bir yer tutuyor.   Bu bağlamda Akkim’in sahip olduğu eşitlik anlayışının hem kurumumuzun hem de sosyal paydaşlarımızın gelişimlerinde etkili bir rol oynadığını söyleyebilirim.   HER KADEMEDE KADIN TEMSİLİ   Kadın çalışanların kariyer olanakları ve yönetimde temsili açısından nasıl bir politika izliyorsunuz? Yönetimde temsil edilen kadın oranınız nedir?   Fırsat eşitliği ilkesi, Akkim Kimya’nın insan kaynakları politikalarındaki temel anlayışlardan biri. Biraz önce konuştuğumuz gibi bu yaklaşımı, sürdürülebilirlik hedeflerimizin olmazsa olmazları arasında görüyoruz.   İşe alımlardan terfi ve ücretlendirmeye kadar tüm insan kaynakları süreçlerimizde adil olma prensibini gözetiyoruz. “Önce insan” anlayışıyla Akkim Kimya’yı çalışmak ve gelişmek için ideal bir iş yeri ve herkes tarafından tercih edilen bir işveren markası haline getirmek, bizim ana hedefimiz. Bu doğrultuda çalışan hakları ve ücret politikamızın yanı sıra tüm çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla kariyer ve yetenek yönetimi programları yürütüyoruz. Sözünü ettiğim bu anlayışımız, şirketimizin yönetim dahil her kademesindeki kadın temsiline de yansıyor.   POZİTİF AYRIMCILIK YERİNE EŞİTLİK VE ADALET   Kendi kariyer deneyiminizden yola çıkarak, kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamda hak ettiği noktada olması adına ne tür inisiyatifler alıyorsunuz?   Kadınların sosyal hayattaki etkinliklerini artırabilmeleri için iş dünyası kadar sivil toplum kuruluşlarına da sorumluluk düştüğü kanısındayım. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi, çok boyutlu ve farklı açılardan ele alınabilecek bir konu.   Bugün baktığımızda ne yazık ki kadınlarımız arzulanan seviyede haklara sahip değiller. Bunda herkesin payı var. Kişisel olarak pozitif ayrımcılığa değil eşitlik ve adalete inanıyorum. Bu düşünceyle sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında Akkim Kimya’yı temsil ediyorum.   Evrensel insan hakları anlayışı çerçevesinde ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan Yanındayız Derneği’nin üyelerinden biriyim. Ayrıca Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’ninde de mentee olarak görev alıyorum. Türkiye’nin Mühendis Kızları oluşumunda da 4 yıldır mentorluk yapıyorum. Kendi kızımı ve oğlumu da kadın haklarına saygılı ve eşitlik ilkesini benimseyen bireyler olarak yetiştirdiğime inanıyorum.   YENİ YATIRIM PLANLARI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR   2022 yılı hedeflerinizi anlatır mısınız?   Akkim Kimya olarak 2022’de, organik ve inorganik büyüme stratejilerimiz doğrultusunda yeni yatırım planları üzerinde çalışıyoruz. Bu türden büyüme adımlarımız doğrultusunda üretim, inovasyon, ihracat ve istihdam gibi alanlarda Türkiye ekonomisine sunduğumuz katkıyı artıracağız.   Gelecek 5 yıl içindeyse iştiraklerimizle birlikte senelik ciromuzu 600 milyon dolar seviyesinin üstüne çıkarmayı ve ihracatımızı da 2 kat artırmayı hedefliyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesine yönelik çaba göstermeyi değerli buluyoruz.   Yeni dönem hedeflerimiz arasında cinsiyet eşitliği, çalışan gönüllülüğü, risk yönetimi ve Avrupa Yeşil Mutabakat iklim eylem planı yer alıyor. Tüm bu başlıkları sürdürülebilirlik değerlerimiz temelinde belirledik. Bu alanlarda örnek şirket olmak, Akkim’in en temel amaçları arasında.
Akkim Kimya olarak 2022’de, organik ve inorganik büyüme stratejilerimiz doğrultusunda yeni yatırım planları üzerinde çalışıyoruz. Bu türden büyüme adımlarımız doğrultusunda üretim, inovasyon, ihracat ve istihdam gibi alanlarda Türkiye ekonomisine sunduğumuz katkıyı artıracağız.

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda fırsat eşitliğini kimyasının ayrılmaz bir parçası haline getiren Akkim, tüm İK süreçlerinde adil olma prensibini gözetiyor. Yönetim dahil her kademesinde kadın temsiline de yansıttığı bu anlayışı paydaşlarını da kapsayacak şekilde genişleten Akkim, “önce insan” ilkesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.Türkiye’nin öncü kimyasal madde üreticilerinden Akkim Kimya, faaliyetlerini 45 yıldır sürdürüyor. Günümüzde temel kimyasallarda sodyum perkarbonat, sodyum metabisülfit, klor alkali, metilaminler, persülfatlar gibi  birçok üründe pazar liderleri arasında yer alan Akkim,  temizlik, hijyen, su arıtma, tekstil, ultrafiltrasyon, kâğıt, inşaat, plastik, gıda, metal, enerji, deterjan, sondaj, madencilik ve kimya gibi sektörlere çözüm ortaklığı yapıyor.
 
Beş farklı lokasyonda 800 bin ton yıllık kapasiteyle üretim yaparak, 6 kıtada 70’i aşkın ülkede hizmet sunan Akkim Kimya, Türkiye ve Avrupa’daki az sayıda üretici arasında rekabetçi bir konumda yer alıyor. “Yaşama kimya ile değer katarız” misyonuyla, Ar-Ge ve inovasyonu sürdürülebilirlik faaliyetlerinin merkezinde konumlandıran Akkim Kimya, hizmet sağladığı sektörlerde çevreci ürünlerle çözümler geliştiriyor.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın akreditasyonuna sahip, 2 bin 700 metrekarelik Ar-Ge merkezinde ulusal ve uluslararası sanayi kuruluşlarına inovatif ürünler geliştiren Akkim Kimya, gelişmiş  Ar-Ge yeteneği sayesinde müşterilerinin ihtiyaçlarını doğru şekilde analiz edip projelendiriyor.
 
İş sağlığı ve güvenliği, kaynak ve atık yönetimi, enerji verimliliği, ürün yaşam döngüleri, dijital dönüşüm, çalışan bağlılığı, tedarikçi gelişimi ve inovasyon kültürü Akkim Kimya’nın her dönem odağına yer alıyor. Yeni dönem hedefleri arasında risk yönetimi süreci, Avrupa Yeşil Mutabakat iklim eylem planı, cinsiyet eşitliği ve çalışan gönüllüğü yer alan Akkim Kimya’nın Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Taç Kılavuz sorularımızı yanıtladı.
 
ÜRÜNLERİNİ 70’DEN FAZLA ÜLKEYE SATIYOR
 
Kimya sektöründe ulaştığınız konumu ve rakiplerinizden ayrışan özelliklerinizi aktarır mısınız?
 
Akkim Kimya, sektöründe eşsiz bir pozisyona sahip. Geniş ürün yelpazesiyle hem Türkiye’de hem Avrupa’da, az sayıdaki üretici arasında rekabetçi bir konumdayız. Temel kimyasallar ile performans kimyasallarını beraber değerlendirdiğimizde iç pazardaki en büyük oyunculardan biriyiz.
 
Bu iki alan çok farklı yönetiliyor fakat Akkim, entegre yapısıyla temelde ürettiği birtakım kimyasalları hem satıyor hem de performans kimyasallarında bunları hammadde olarak da kullanıyor.
 
1977’de yıllık bin ton kükürt dioksit üretimiyle başladığımız yolculuğumuzda bugün, Türkiye’de kimya sektöründe en başarılı şirketler arasındayız. 5 farklı lokasyondaki senelik 800 bin ton üretim kapasitesiyle 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz.
 
PAYDAŞLARI DA KAPSAYAN EŞİTLİK ANLAYIŞI
 
Akkim Kimya’nın kaydettiği kurumsal gelişim sürecinde kadın liderlerinizin nasıl bir katkı ve fark yarattığını düşünüyorsunuz?
 
Akkim Kimya olarak çatısı altında bulunduğumuz, Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Akkök Holding’in toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışı doğrultusunda, ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerine giden yolda kadınların değerine inanıyoruz.
 
Kurulduğumuz günden bu yana gerek iş dünyasında gerekse toplumsal hayatta, her kademede kadınların daha etkin roller edinebilmelerine destek veriyoruz. Paydaşlarımız için değer yaratmayı hedefleyen sürdürülebilir gelecek hedeflerimizde de fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlık kazanması önemli bir yer tutuyor.
 
Bu bağlamda Akkim’in sahip olduğu eşitlik anlayışının hem kurumumuzun hem de sosyal paydaşlarımızın gelişimlerinde etkili bir rol oynadığını söyleyebilirim.
 
HER KADEMEDE KADIN TEMSİLİ
 
Kadın çalışanların kariyer olanakları ve yönetimde temsili açısından nasıl bir politika izliyorsunuz? Yönetimde temsil edilen kadın oranınız nedir?
 
Fırsat eşitliği ilkesi, Akkim Kimya’nın insan kaynakları politikalarındaki temel anlayışlardan biri. Biraz önce konuştuğumuz gibi bu yaklaşımı, sürdürülebilirlik hedeflerimizin olmazsa olmazları arasında görüyoruz.
 
İşe alımlardan terfi ve ücretlendirmeye kadar tüm insan kaynakları süreçlerimizde adil olma prensibini gözetiyoruz. “Önce insan” anlayışıyla Akkim Kimya’yı çalışmak ve gelişmek için ideal bir iş yeri ve herkes tarafından tercih edilen bir işveren markası haline getirmek, bizim ana hedefimiz. Bu doğrultuda çalışan hakları ve ücret politikamızın yanı sıra tüm çalışanlarımızın potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla kariyer ve yetenek yönetimi programları yürütüyoruz. Sözünü ettiğim bu anlayışımız, şirketimizin yönetim dahil her kademesindeki kadın temsiline de yansıyor.
 
POZİTİF AYRIMCILIK YERİNE EŞİTLİK VE ADALET
 
Kendi kariyer deneyiminizden yola çıkarak, kadınların toplumsal ve ekonomik yaşamda hak ettiği noktada olması adına ne tür inisiyatifler alıyorsunuz?
 
Kadınların sosyal hayattaki etkinliklerini artırabilmeleri için iş dünyası kadar sivil toplum kuruluşlarına da sorumluluk düştüğü kanısındayım. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi, çok boyutlu ve farklı açılardan ele alınabilecek bir konu.
 
Bugün baktığımızda ne yazık ki kadınlarımız arzulanan seviyede haklara sahip değiller. Bunda herkesin payı var. Kişisel olarak pozitif ayrımcılığa değil eşitlik ve adalete inanıyorum. Bu düşünceyle sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında Akkim Kimya’yı temsil ediyorum.
 
Evrensel insan hakları anlayışı çerçevesinde ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan Yanındayız Derneği’nin üyelerinden biriyim. Ayrıca Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’ninde de mentee olarak görev alıyorum. Türkiye’nin Mühendis Kızları oluşumunda da 4 yıldır mentorluk yapıyorum. Kendi kızımı ve oğlumu da kadın haklarına saygılı ve eşitlik ilkesini benimseyen bireyler olarak yetiştirdiğime inanıyorum.
 
YENİ YATIRIM PLANLARI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
 
2022 yılı hedeflerinizi anlatır mısınız?
 
Akkim Kimya olarak 2022’de, organik ve inorganik büyüme stratejilerimiz doğrultusunda yeni yatırım planları üzerinde çalışıyoruz. Bu türden büyüme adımlarımız doğrultusunda üretim, inovasyon, ihracat ve istihdam gibi alanlarda Türkiye ekonomisine sunduğumuz katkıyı artıracağız.
 
Gelecek 5 yıl içindeyse iştiraklerimizle birlikte senelik ciromuzu 600 milyon dolar seviyesinin üstüne çıkarmayı ve ihracatımızı da 2 kat artırmayı hedefliyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesine yönelik çaba göstermeyi değerli buluyoruz.
 
Yeni dönem hedeflerimiz arasında cinsiyet eşitliği, çalışan gönüllülüğü, risk yönetimi ve Avrupa Yeşil Mutabakat iklim eylem planı yer alıyor. Tüm bu başlıkları sürdürülebilirlik değerlerimiz temelinde belirledik. Bu alanlarda örnek şirket olmak, Akkim’in en temel amaçları arasında.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.