Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam

Akkim İnovatif Kimya Projeleriyle Yaşama Değer Katıyor

10.07.2023 - 15:08, Güncelleme: 10.07.2023 - 15:08 5541+ kez okundu.
 

Akkim İnovatif Kimya Projeleriyle Yaşama Değer Katıyor

Akkim, gelecek 5 yıl içinde iştirakleriyle birlikte yıllık cirosunu 600 milyon doların üstüne çıkarmayı ve ihracatını 2 kat artırmayı hedefliyor. Bu hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliği riskleri, sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliğinde mükemmellik kritik öneme sahip konular.
Akkim, ekonomik büyümede yaşayan ürün endeksini oluşturmayı, çevresel boyutta su ayak izini hesaplamayı, sosyal boyutta ise iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmeyi planlıyor. Önümüzdeki 5 yılda iştirakleriyle birlikte yıllık cirosunu 600 milyon doların üstüne çıkarmayı amaçlayan Akkim, ihracatını da 2 kat artırmayı hedefliyor. Akkim Kimya, kükürt dioksit üretimi ile başlayan ve kendisini Türkiye’nin öncü kimyasal madde üreticilerinden yapan faaliyetlerini 45 yıldır sürdürüyor.   Günümüzde temel kimyasallarda sodyum perkarbonat, sodyum metabisülfit, klor alkali, metilaminler, persülfatlar gibi birçok üründe pazar liderleri arasında olan Akkim, temizlik, hijyen, su arıtma, tekstil, ultrafiltrasyon, kâğıt, inşaat, plastik, gıda, metal, enerji, deterjan, sondaj, madencilik ve kimya sektörlerine hizmet sunuyor.   Beş farklı lokasyonda 800 bin ton yıllık kapasiteyle üretim yaparak, 6 kıtada 70’i aşkın ülkeye hizmet veren Akkim’in, Türkiye ve Avrupa’daki az sayıda üretici arasında rekabetçi bir konumda olduğunu belirten şirketin Genel Müdürü Onur Kipri ile konuştuk. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KİMYASINDA VAR   Sürdürülebilirlik ile kimya sektörü arasında nasıl bir uyum stratejisi izliyorsunuz?   Yaşamın her anında bizimle olan kimya, sürdürülebilir bir gelecek hedefinde de önem taşıyor. Türkiye’nin öncü kimyasal madde üreticisi olarak Akkim’in bu konuda paydaşlarına verdiği en önemli mesaj “Sürdürülebilirlik Kimyamızda Var”.   1993’ten beri Avrupa Kimya Sanayi Konseyi’nin yürüttüğü Üçlü Sorumluluk Taahhüdü ve 2007’den bugüne Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısıyız. İki yılda bir Global Raporlama İnisiyatifi standartlarında sürdürülebilirlik raporu yayımlayıp kamuoyuna duyuruyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedefiyle yaşam kalitesini korumak ve refah seviyesini yükseltmek Akkim’in önceliği. Yeşil kimya felsefesini doğal ortam ve insan sağlığına zarar vermeyecek tehlikesiz maddelerin kullanılması ve üretilmesi için süreçlerin tasarlanması olarak algılıyoruz.   Daha sağlıklı, güvenilir ve biyolojik olarak parçalanabilen sürdürülebilir ürünlere ilgi artıyor ve biz de bu doğrultuda çevreci ürünler geliştiriyoruz. “Yaşama kimya ile değer katarız” misyonumuz, kimyanın hayatın her noktasında bulunduğunu bize her daim hatırlatıp yol gösteriyor.   AR-GE TABANLI ÇEVRECİ ÜRÜN PROJELER   Sürdürülebilirliğe katkı sağlayan Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarınızı aktarır mısınız?    Ar-Ge ve inovasyon, Akkim’in sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kilit rol oynamaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın akreditasyonuna sahip, 2 bin 700 metrekarelik Ar-Ge merkezimizde ulusal ve uluslararası sanayi kuruluşlarına inovatif kimyasal ürünler geliştiriyoruz. Ar-Ge yeteneğimiz sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde analiz ediyor, başarılarının bizim başarımız olduğu inancıyla inovatif fikirleri projelendirip kullanıma hazır hale getiriyoruz.   Ar-Ge projelerimizi “Stage&Gate” adı verilen dünyaca kabul görmüş bir sistemle yürütüyoruz. Ürünün reçetesi geliştirilirken yasal uyum süreçleri, çevre ve insan sağlığına olası etkilerinin risk değerlendirmeleri disiplinler arası tartışmalarla gözden geçiriliyor.   Hizmet sağladığımız sektörlerde geliştirdiğimiz çevreci ürünlerimize örnek vermem gerekirse; klor bazlı temizlik ürünleri yerine çevre dostu hidrojen peroksit bazlı ürünlerin kullanımı, su arıtmada klor yerine peroksit kullanımı, plastik sektöründe soya yağı ve peroksit bazlı ürünlerin kullanımı, suda çözünürlüğünün az olması ve suya kirlilik yükü getiren katkılar yerine daha çevreci olan sodyum perkarbonat kullanımı, hurda demir ve atık asidin işlemden geçirilerek arıtma sektöründe çöktürücü olarak kullanılması sayılabilir.   Tekstilde daha az toksik madde ve uçucu organik bileşikler içeren ürünlerin tercih edilmesi, temizlik kağıdı sektöründe yeni jenerasyon reçinelerin kullanılması, su arıtmada; daha az kimyasal kullanılması, verimin arttırılması için ultrafiltrasyon membranlarının kullanılması, tekstil üretim sektörünün atık sularında daha az atık su deşarjı ve daha az temiz su harcanması ve yapı kimyasallarında tünel gibi kapalı ortamlarda solunabilecek zararlı kimyasalların toksik etkisinden arındırılmış alkali içermeyen beton katkısı kullanılması projelerimizi sayabiliriz.   Geliştirdiğimiz projelerle birlikte sürdürülebilirlik performansımızı sürekli geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla uluslararası kabul görmüş standartlarda değerlendirmelere katılıyoruz. 200’ün üzerinde endüstride, 160’ı aşkın ülkede yaklaşık 75 bin firmanın dâhil olduğu EcoVadis tarafından yapılan küresel tedarik zincirinin kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki sürdürülebilirlik değerlendirmesinde, Gümüş bilinirlik seviyemizi Altın bilinirlik seviyesine yükselttik. Çevre, sosyal, etik ve sürdürülebilir satın alma performansımız ile tüm kategorilerdeki tedarikçiler arasında en iyi yüzde 22’lik dilimden yüzde 3’e yükselmiş olduk. Bu dereceyi 2021’de de koruduk.   2020 Şubat ayında Bluesign Sistem Partneri olmayı başardık. Son olarak da tekstil kimyasallarının sürdürülebilirliğinin değerlendirildiği ZDHC (Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı) programı kademe 3 denetimini Türkiye’deki en yüksek puanı alarak tamamladık. Sorumlu üretim tüketim bilincimizle güvenilir bir üretici olduğumuzu bir kez daha kanıtlamış olduk.   Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ekonomik büyümede yaşayan ürün endeksimizi oluşturma, çevresel boyutta su ayak izimizi hesaplama ve sosyal boyutta iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmeyi planlıyoruz. Döngüsel ekonomide yarattığımız değerin bir ölçütü olarak Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandık.   CİRO VE İHRACATTA ARTIŞ   2022’de başta sürdürülebilirlik olmak üzere kurumsal hedefleriniz nasıl?   Akkim, gelecek 5 yıl içinde iştirakleriyle birlikte yıllık cirosunu 600 milyon doların üstüne çıkarmayı ve ihracatını 2 kat artırmayı hedefliyor. Bu hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliği riskleri, sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliğinde mükemmellik kritik öneme sahip konular.   Odağımızda bulunduğumuz ekosistemin gelişimine, kalkınmasına katkı sağlarken iklim uyumlu çözüm önerileri geliştirmek var. Şirketimiz ve kilit paydaşlarımız için önemli ve öncelikli konular kapsamında sürdürülebilirlik etkilerimizi ve ekonomik, sosyal, çevresel sorumluluklarımızı yasaların ve beklentilerin ötesinde yönetmeyi, yenilikçi fikir, yatırım ve ürünlerle paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmayı önemsiyoruz. Gezegenin korunması ve eşitlikçi insani gelişimin sağlanması için gerekli olan güvenilir ve kararlı bir altyapının oluşturulması amacı ile tüm bilgi ve deneyimimizi paydaşlarımıza sunuyoruz. Kısacası daha yaşanabilir bir dünya ortak amacı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.   Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik bir yol haritamız mevcut. Her dönem odağımızda iş sağlığı ve güvenliği, kaynak ve atık yönetimi, enerji verimliliği, ürün yaşam döngüleri, dijital dönüşüm, çalışan bağlılığı, tedarikçi gelişimi ve inovasyon kültürü yer alıyor. Yeni dönem hedeflerimiz arasında önceliklendirmelerimizle birlikte risk yönetimi sürecimiz, Avrupa Yeşil Mutabakat iklim eylem planı, cinsiyet eşitliği ve çalışan gönüllüğü yer buluyor.   Kısa-orta ve uzun vadedeki bu hedefleri stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyor ve yönetim olarak sahipleniyoruz. Sürdürülebilirlik değerlerimiz temelinde belirlediğimiz ilke ve önceliklerimizle ülkemizde ve sektörümüzde, sürdürülebilirlik yönetimi alanında örnek şirket olmayı ve tüm süreçlerimizi bu doğrultuda yönetmeyi hedefliyoruz.
Akkim, gelecek 5 yıl içinde iştirakleriyle birlikte yıllık cirosunu 600 milyon doların üstüne çıkarmayı ve ihracatını 2 kat artırmayı hedefliyor. Bu hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliği riskleri, sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliğinde mükemmellik kritik öneme sahip konular.

Akkim, ekonomik büyümede yaşayan ürün endeksini oluşturmayı, çevresel boyutta su ayak izini hesaplamayı, sosyal boyutta ise iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmeyi planlıyor. Önümüzdeki 5 yılda iştirakleriyle birlikte yıllık cirosunu 600 milyon doların üstüne çıkarmayı amaçlayan Akkim, ihracatını da 2 kat artırmayı hedefliyor.Akkim Kimya, kükürt dioksit üretimi ile başlayan ve kendisini Türkiye’nin öncü kimyasal madde üreticilerinden yapan faaliyetlerini 45 yıldır sürdürüyor.
 
Günümüzde temel kimyasallarda sodyum perkarbonat, sodyum metabisülfit, klor alkali, metilaminler, persülfatlar gibi birçok üründe pazar liderleri arasında olan Akkim, temizlik, hijyen, su arıtma, tekstil, ultrafiltrasyon, kâğıt, inşaat, plastik, gıda, metal, enerji, deterjan, sondaj, madencilik ve kimya sektörlerine hizmet sunuyor.
 
Beş farklı lokasyonda 800 bin ton yıllık kapasiteyle üretim yaparak, 6 kıtada 70’i aşkın ülkeye hizmet veren Akkim’in, Türkiye ve Avrupa’daki az sayıda üretici arasında rekabetçi bir konumda olduğunu belirten şirketin Genel Müdürü Onur Kipri ile konuştuk.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KİMYASINDA VAR
 
Sürdürülebilirlik ile kimya sektörü arasında nasıl bir uyum stratejisi izliyorsunuz?
 
Yaşamın her anında bizimle olan kimya, sürdürülebilir bir gelecek hedefinde de önem taşıyor. Türkiye’nin öncü kimyasal madde üreticisi olarak Akkim’in bu konuda paydaşlarına verdiği en önemli mesaj “Sürdürülebilirlik Kimyamızda Var”.
 
1993’ten beri Avrupa Kimya Sanayi Konseyi’nin yürüttüğü Üçlü Sorumluluk Taahhüdü ve 2007’den bugüne Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısıyız. İki yılda bir Global Raporlama İnisiyatifi standartlarında sürdürülebilirlik raporu yayımlayıp kamuoyuna duyuruyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedefiyle yaşam kalitesini korumak ve refah seviyesini yükseltmek Akkim’in önceliği. Yeşil kimya felsefesini doğal ortam ve insan sağlığına zarar vermeyecek tehlikesiz maddelerin kullanılması ve üretilmesi için süreçlerin tasarlanması olarak algılıyoruz.
 
Daha sağlıklı, güvenilir ve biyolojik olarak parçalanabilen sürdürülebilir ürünlere ilgi artıyor ve biz de bu doğrultuda çevreci ürünler geliştiriyoruz. “Yaşama kimya ile değer katarız” misyonumuz, kimyanın hayatın her noktasında bulunduğunu bize her daim hatırlatıp yol gösteriyor.
 
AR-GE TABANLI ÇEVRECİ ÜRÜN PROJELER
 
Sürdürülebilirliğe katkı sağlayan Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarınızı aktarır mısınız?
 
 Ar-Ge ve inovasyon, Akkim’in sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kilit rol oynamaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın akreditasyonuna sahip, 2 bin 700 metrekarelik Ar-Ge merkezimizde ulusal ve uluslararası sanayi kuruluşlarına inovatif kimyasal ürünler geliştiriyoruz. Ar-Ge yeteneğimiz sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde analiz ediyor, başarılarının bizim başarımız olduğu inancıyla inovatif fikirleri projelendirip kullanıma hazır hale getiriyoruz.
 
Ar-Ge projelerimizi “Stage&Gate” adı verilen dünyaca kabul görmüş bir sistemle yürütüyoruz. Ürünün reçetesi geliştirilirken yasal uyum süreçleri, çevre ve insan sağlığına olası etkilerinin risk değerlendirmeleri disiplinler arası tartışmalarla gözden geçiriliyor.
 
Hizmet sağladığımız sektörlerde geliştirdiğimiz çevreci ürünlerimize örnek vermem gerekirse; klor bazlı temizlik ürünleri yerine çevre dostu hidrojen peroksit bazlı ürünlerin kullanımı, su arıtmada klor yerine peroksit kullanımı, plastik sektöründe soya yağı ve peroksit bazlı ürünlerin kullanımı, suda çözünürlüğünün az olması ve suya kirlilik yükü getiren katkılar yerine daha çevreci olan sodyum perkarbonat kullanımı, hurda demir ve atık asidin işlemden geçirilerek arıtma sektöründe çöktürücü olarak kullanılması sayılabilir.
 
Tekstilde daha az toksik madde ve uçucu organik bileşikler içeren ürünlerin tercih edilmesi, temizlik kağıdı sektöründe yeni jenerasyon reçinelerin kullanılması, su arıtmada; daha az kimyasal kullanılması, verimin arttırılması için ultrafiltrasyon membranlarının kullanılması, tekstil üretim sektörünün atık sularında daha az atık su deşarjı ve daha az temiz su harcanması ve yapı kimyasallarında tünel gibi kapalı ortamlarda solunabilecek zararlı kimyasalların toksik etkisinden arındırılmış alkali içermeyen beton katkısı kullanılması projelerimizi sayabiliriz.
 
Geliştirdiğimiz projelerle birlikte sürdürülebilirlik performansımızı sürekli geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla uluslararası kabul görmüş standartlarda değerlendirmelere katılıyoruz. 200’ün üzerinde endüstride, 160’ı aşkın ülkede yaklaşık 75 bin firmanın dâhil olduğu EcoVadis tarafından yapılan küresel tedarik zincirinin kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki sürdürülebilirlik değerlendirmesinde, Gümüş bilinirlik seviyemizi Altın bilinirlik seviyesine yükselttik. Çevre, sosyal, etik ve sürdürülebilir satın alma performansımız ile tüm kategorilerdeki tedarikçiler arasında en iyi yüzde 22’lik dilimden yüzde 3’e yükselmiş olduk. Bu dereceyi 2021’de de koruduk.
 
2020 Şubat ayında Bluesign Sistem Partneri olmayı başardık. Son olarak da tekstil kimyasallarının sürdürülebilirliğinin değerlendirildiği ZDHC (Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı) programı kademe 3 denetimini Türkiye’deki en yüksek puanı alarak tamamladık. Sorumlu üretim tüketim bilincimizle güvenilir bir üretici olduğumuzu bir kez daha kanıtlamış olduk.
 
Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ekonomik büyümede yaşayan ürün endeksimizi oluşturma, çevresel boyutta su ayak izimizi hesaplama ve sosyal boyutta iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmeyi planlıyoruz. Döngüsel ekonomide yarattığımız değerin bir ölçütü olarak Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandık.
 
CİRO VE İHRACATTA ARTIŞ
 
2022’de başta sürdürülebilirlik olmak üzere kurumsal hedefleriniz nasıl?
 
Akkim, gelecek 5 yıl içinde iştirakleriyle birlikte yıllık cirosunu 600 milyon doların üstüne çıkarmayı ve ihracatını 2 kat artırmayı hedefliyor. Bu hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliği riskleri, sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliğinde mükemmellik kritik öneme sahip konular.
 
Odağımızda bulunduğumuz ekosistemin gelişimine, kalkınmasına katkı sağlarken iklim uyumlu çözüm önerileri geliştirmek var. Şirketimiz ve kilit paydaşlarımız için önemli ve öncelikli konular kapsamında sürdürülebilirlik etkilerimizi ve ekonomik, sosyal, çevresel sorumluluklarımızı yasaların ve beklentilerin ötesinde yönetmeyi, yenilikçi fikir, yatırım ve ürünlerle paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmayı önemsiyoruz.
Gezegenin korunması ve eşitlikçi insani gelişimin sağlanması için gerekli olan güvenilir ve kararlı bir altyapının oluşturulması amacı ile tüm bilgi ve deneyimimizi paydaşlarımıza sunuyoruz. Kısacası daha yaşanabilir bir dünya ortak amacı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik bir yol haritamız mevcut. Her dönem odağımızda iş sağlığı ve güvenliği, kaynak ve atık yönetimi, enerji verimliliği, ürün yaşam döngüleri, dijital dönüşüm, çalışan bağlılığı, tedarikçi gelişimi ve inovasyon kültürü yer alıyor. Yeni dönem hedeflerimiz arasında önceliklendirmelerimizle birlikte risk yönetimi sürecimiz, Avrupa Yeşil Mutabakat iklim eylem planı, cinsiyet eşitliği ve çalışan gönüllüğü yer buluyor.
 
Kısa-orta ve uzun vadedeki bu hedefleri stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyor ve yönetim olarak sahipleniyoruz. Sürdürülebilirlik değerlerimiz temelinde belirlediğimiz ilke ve önceliklerimizle ülkemizde ve sektörümüzde, sürdürülebilirlik yönetimi alanında örnek şirket olmayı ve tüm süreçlerimizi bu doğrultuda yönetmeyi hedefliyoruz.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.