TÜRKİYE'NİN İLK SEKTÖREL HABER PORTALI

TSKB’den kadın istihdamına çok yönlü katkı

Türkiye’nin ilk özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankası TSKB, kapsayıcı kalkınma misyonuyla fırsat eşitliğini öncelikli konuları arasında ele alıyor. Çalışanlarının ve yönetim kadrolarının yüzde 55’ini kadınların oluşturduğu TSKB, bir yandan kadın dostu firmaların yatırım projelerine finansal destek sunarken diğer yandan TEV ve İKSV ile hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle genç kızların eğitimlerini destekliyor.


Kuruluşundan bu yana Türkiye’nin kalkınması yönünde özel sektör yatırımcılarının en yakın iş ortağı olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), ekonomik kalkınmanın sosyal ve kültürel kalkınmadan ayrı düşünülemeyeceği bakış açısıyla pek çok fırsat eşitliği projesini ve uygulamasını hayata geçiriyor. Kadın dostu firmaların yatırım projelerine finansal destek sunan ve kendi kadrolarında fırsat eşitliğini gözeten banka, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle konunun sosyal boyutuna da yatırım yapıyor.
 


Kadın dostu şirketlere destek kredisi


Geçtiğimiz yıl, bu konuda büyük fark yaratan bir çalışmayı hayata geçiren TSKB, Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) temin ettiği 100 milyon euro tutarındaki krediyle kadın dostu firmaların yatırım projelerine kredi olanağı sunuyor. Cinsiyet ve fırsat eşitliğini gözeten, kadın dostu uygulamalarla fark yaratan firmaları desteklemek amacıyla sunulan program çerçevesinde önce, pek çok kritere göre kapsamlı bir değerlendirme yapılıyor. Bu kriterler arasında işe alım, performans, terfi gibi konularda cinsiyet ve fırsat eşitliğinin gözetilmesi; iş ve aile hayatı dengesini destekleyici mekanizmaların varlığı; ulaşım, kreş, süt odası gibi kolaylaştırıcı uygulamalar sunulması; cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık çalışmaları gibi pek çok başlık var.

Değerlendirmede kadın çalışan oranı, bu oranı yüksek tutma hedefi ve kadınların üst/orta yönetimdeki temsiline de dikkat ediliyor. Ardından TSKB bir durum analizi yapıyor ve fırsat eşitliği konusunda firmalara öneriler getiriyor, gelişime açık yönlerini iyileştirme konusunda katkı sağlıyor.


Fırsat eşitliğinde yüzde 30 iyileşme sağlandı


Kredi anlaşmasının detaylarını ve kaydedilen gelişmeleri değerlendiren TSKB Genel Müdürü Suat İnce şunları söyledi: “Dünyada bir ilki gerçekleştirerek AFD ile ortaklaşa kadın temalı bir kredi tasarladık. Bir yılda kredinin büyük bölümünü tamamladık. Kredi kullandırdığımız şirketleri yedi başlık altında toplam 32 kriterde değerlendirdik. Kredi kullanan şirketlerde kadın istihdamı yüzde 15 oranında artarken, bir yılın sonunda yaptığımız ikinci değerlendirmede, şirketlerin kriterlere uyum sağlama konusunda yüzde 30’luk bir iyileşme kaydettiğini gördük. Geliştirdiğimiz bu kredi programı, diğer uluslararası kalkınma finansmanı kurumlarının da dikkatini çekti. Kısa zamanda benzer temalı yeni kaynakların ülkemize geleceğine inanıyoruz.”

Bu kredinin banka için finansal destekten çok daha fazlasını ifade ettiğini söyleyen Suat İnce, “İşin içine danışmanlık boyutunu mutlaka katıyoruz. Bu kapsamda krediden yararlanmayan firmalara da konu hakkında bilgi vererek farkındalığın artması için çalışıyoruz” dedi.Bankacı çalışanlarının yüzde 55’i kadın


Kadın istihdamının TSKB için bir kavramdan çok daha fazlasını ifade ettiğini belirten İnce, “Bunun en önemli kanıtı, kendi çalışanlarımız. Bankacılık kadrolarımızda kadınların oranı yüzde 55’i bulmuş durumda.Gerek politikalarımız gerek çalışma ortamında hayata geçirdiğimiz kadın dostu uygulamalarla KAGİDER ve Dünya Bankası’nın öncülük ettiği Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını alarak bu alandaki taahhüdümüzü güçlendirdiğimizi de belirtmek isterim” dedi.
 


Fırsat eşitliğinin sosyal boyutuna da destek sunuyor


Kadın istihdamının sadece ekonomik değil, sosyal boyutunu da çok önemsediklerinin altını çizen İnce bu alanda hayata geçirdikleri iki büyük projeye değindi: “İş hayatına katılmanın ön şartının eğitim olmasından hareketle, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile bir burs fonu kurduk. ‘Eğitimden Üretime’ adını verdiğimiz fonumuzla üniversite öğrencisi kızları desteklemeye başladık. Desteğimiz sadece bursla sınırlı değil: Mentorluk, kişisel gelişim eğitimleri ve staj gibi olanaklar da sunmayı planlıyoruz. Bir diğer projeyi ise sanat alanında başlattık. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile yürüttü- ğümüz ‘Yarının Kadın Yıldızları Destek Fonu’ ile klasik müzik alanında çalgı, şan ve şeflik branşlarında eğitim alan üstün yetenekli genç kadın müzisyenlere destek oluyoruz.”